Logistyka w Poznaniu - terminy rekrutacji

Logistyka w Poznaniu - terminy rekrutacji

Logistyka w Poznaniu - terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji na uczelniach 2024/2025

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.06.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.06.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.06.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.06.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Logistyki Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 15.05.2024
do 15.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 15.05.2024
do 15.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 15.05.2024
do 15.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 15.05.2024
do 15.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Termin rekrutacji I stopnia: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:do 18.07.2024 Termin rekrutacji II stopnia:do 29.07.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:do 19.08.2024 Termin rekrutacji II stopnia:do 19.08.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Harmonogram rekrutacji +

Harmonogram rekrutacji na wybrane kierunki studiów indywidualnie ustalany jest poszczególne ośrodki akademickie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Ważne jest to, byś odpowiednio wcześnie się z nim zapoznał i w przyszłości uniknął rozczarowań. W harmonogramie rekrutacji uwzględnione są terminy rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów.

Już na przełomie kwietnia oraz maja odbywa się rekrutacja na studia. Maturzyści mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki, nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych punktów. O tym, kto dostał się na studia, kandydaci dowiadują się na ogół w połowie lipca. To również czas składania dokumentów.

Studia w Poznaniu na kierunku logistyka cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Poznaniu stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

Dokumenty rekrutacyjne +

Pamiętaj, żeby szczegółowo prześledzić, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności do dziekanatu, gdy znajdziesz się na listach osób przyjętych na studia. Będzie to potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem logistyki. Jeżeli ten etap zostanie przez ciebie zaniedbany, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny i pośród nich muszą się obligatoryjnie znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia logistyczne w Poznaniu, musisz się liczyć z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data uiszczenia tej opłaty. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia logistyczne w Poznaniu, musisz dokładnie zorientować się, jakie wymogi obowiązują w przypadku kwalifikacji na ten kierunek. Przedmioty, którym powinieneś poświęcić szczególną uwagę to przede wszystkim matematyka, informatyka, czy geografia. Dodatkowym atutem w procesie rekrutacji będzie zdawanie przez ciebie przedmiotów z dowolnie wybranych języków obcych nowożytnych. Swoje przygotowania zacznij odpowiednio wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Poznaniu posiadają indywidualne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych – zapoznaj się z ich szczegółami na stronach internetowych ośrodków akademickich. Warto pamiętać jednak, że zawsze w procesie rekrutacji najwyżej punktowane są przedmioty zgodne z wymogami kwalifikacji na dany kierunek. Oprócz tego znacznie wyżej cenione są te przedmioty, które zdawane były przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów na kierunku architektura wnętrz liczą się także wyniki, jakie kandydaci otrzymali podczas egzaminów wstępnych.

Olimpiady oraz konkursy +

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie tematycznym to propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów logistycznych w Poznaniu rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Statystyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Logistyczna itd.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Komentarze (0)