Logistyka - Poznań
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Logistyka studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku logistyka w Poznaniu to inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Poznaniu rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 6 października 2023 r. | Logistyka Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UE), Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
 
Opis kierunku
Studenci kierunku logistyka w Poznaniu rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi, jakością, usługami oraz procesem produkcyjnym, logistycznym i transportowym. Dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, a także nadzorować cały łańcuch dostaw.
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,3 tys. zgłoszeń - 12 osób na miejsce) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 500 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów logistycznych znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, centrami logistycznymi, firmami transportowymi oraz magazynami.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Poznaniu?

Żeby dostać się na uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia Logistyki, należy wykazać się dość szeroką wiedzą matematyczną oraz z języka obcego nowożytnego. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również wynik egzaminu maturalnego np. z geografii i fizykii.

Szczęśliwcy, którym udało się uzyskać tytuł finalisty lub laureata olimpiad przedmiotowych o zakresie ogólnopolskim, będą mieli znacznie ułatwiony start na każdą uczelnię – otrzymają bowiem stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, jeśli nie jest on konieczny do zdobycia świadectwa maturalnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Poznaniu

 • Logistyka w Poznaniu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.05.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.05.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.05.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.05.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Termin rekrutacji I stopnia:
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 20.05.2023
  do 18.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 20.05.2023
  do 26.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 14.07.2023
  do 16.08.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 14.07.2023
  do 17.08.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia:
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Wyższa Szkoła Logistyki Wyższa Szkoła Logistyki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 15.05.2023
  do 06.10.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 15.05.2023
  do 06.10.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 15.05.2023
  do 06.10.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 15.05.2023
  do 06.10.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Harmonogram rekrutacji na wybrane kierunki studiów indywidualnie ustalany jest poszczególne ośrodki akademickie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Ważne jest to, byś odpowiednio wcześnie się z nim zapoznał i w przyszłości uniknął rozczarowań. W harmonogramie rekrutacji uwzględnione są terminy rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów.

  Już na przełomie kwietnia oraz maja odbywa się rekrutacja na studia. Maturzyści mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki, nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych punktów. O tym, kto dostał się na studia, kandydaci dowiadują się na ogół w połowie lipca. To również czas składania dokumentów.

  Studia w Poznaniu na kierunku logistyka cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Poznaniu stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Pamiętaj, żeby szczegółowo prześledzić, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności do dziekanatu, gdy znajdziesz się na listach osób przyjętych na studia. Będzie to potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem logistyki. Jeżeli ten etap zostanie przez ciebie zaniedbany, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny i pośród nich muszą się obligatoryjnie znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia logistyczne w Poznaniu, musisz się liczyć z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data uiszczenia tej opłaty. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia logistyczne w Poznaniu, musisz dokładnie zorientować się, jakie wymogi obowiązują w przypadku kwalifikacji na ten kierunek. Przedmioty, którym powinieneś poświęcić szczególną uwagę to przede wszystkim matematyka, informatyka, czy geografia. Dodatkowym atutem w procesie rekrutacji będzie zdawanie przez ciebie przedmiotów z dowolnie wybranych języków obcych nowożytnych. Swoje przygotowania zacznij odpowiednio wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Uczelnie w Poznaniu posiadają indywidualne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych – zapoznaj się z ich szczegółami na stronach internetowych ośrodków akademickich. Warto pamiętać jednak, że zawsze w procesie rekrutacji najwyżej punktowane są przedmioty zgodne z wymogami kwalifikacji na dany kierunek. Oprócz tego znacznie wyżej cenione są te przedmioty, które zdawane były przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów na kierunku architektura wnętrz liczą się także wyniki, jakie kandydaci otrzymali podczas egzaminów wstępnych.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie tematycznym to propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów logistycznych w Poznaniu rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Statystyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Logistyczna itd.

  Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Logistykę w Poznaniu

W Poznaniu logistykę można studiować na 2 uczelniach publicznych oraz na 5 niepublicznych. Publiczne szkoły wyższe to: Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz niepubliczne (prywatne): Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Poznaniu

Logistykę w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka w Poznaniu można podjąć na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku logistyka w Poznaniu wahają się od 4780 zł do 5260 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

 

 

Mimo, że wielu z nas codziennie mija olbrzymie samochody na drogach. niewielu jednak domyśla się skąd i dokąd one zmierzają. Czy jadą z towarami by zapełnić półki świeżym chlebem? A może właśnie wiozą potrzebne lekarstwa do aptek? Któż z nas zastanawiał się, jak działa i funkcjonuje logistyka? Z czym dokładnie wiąże się ta dziedzina wiedzy?

Na wiele z tych pytań odpowiadają uczelnie w Poznaniu, oferując swoim przyszłym studentom właśnie ten kierunek. dlaczego logistyka jest taka ważna? Ponieważ dzięki niej nie brakuje nam towarów w sklepach, a szeroko pojęty transport jest dzisiaj jedną z najlepiej rozwijających się branż na świecie. Jest ona na tyle dynamiczna, że niemal każdy po zakończonych studiach na kierunku logistyka, powinien bez problemu znaleźć pracę.

Największe polskie i zagraniczne firmy wciąż szukają specjalistów w tej dziedzinie, a oferty na rynku pracy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Dzięki temu wyżej wymienione studia, cieszą się niesłabnącą sławą oraz stałym zainteresowaniem.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe tak przygotowały swój program studiów, by każdy absolwent tego kierunku miał niezbędną wiedzę i potrzebne umiejętności, aby poradzić sobie w pracy o podobnym profilu. Zagadnienia dotyczące transportu spedycji i logistyki samej w sobie będą tutaj szeroko rozwijane. Główny jednak nacisk będzie kładziony na nauki ścisłe – matematykę oraz fizykę.

To właśnie te dwie dziedziny będą omawiane najbardziej szczegółowo, a profesorowie dołożą wszelkich starań, by przekazać swoim studentom jak najbardziej rozszerzoną wiedzę.

 

Przedmioty wdrażane przez większość uczelni w Poznaniu to:

 • Zarządzanie produktem i usługami
 • Projektowanie procesów
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria materiałowa

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Logistyka to bardzo specyficzna dziedzina–rozwijająca się bardzo dynamicznie i nie lubiąca stania w miejscu. Taki właśnie powinien być przyszły student tego kierunku. Musi on lubić zmiany, które w późniejszej pracy będą nieodzownym elementem zagadnień logistycznych.

Bardzo ważna jest tutaj odporność na stres–wiele decyzji należy podejmować w kilku chwilach, a decyzje te mogą wpływać na całym siatkę późniejszych wydarzeń. Jedną z ważniejszych cech, jaką powinien posiadać przyszły student logistyki jest umiejętność planowania i organizacji swojej pracy. Poprzez natłok wydarzeń, można niejednokrotnie pogubić się w swoich planach i zamiarach, a dobry logistyk powinien takie wydarzenia redukować.

W branży tej bardzo ważna jest terminowość. Dotyczy to nie tylko swoich działań, ale także zlecania w pracy innym. Tak naprawdę logistyka opiera się na kalendarzu i czasie, który niestety czasami bywa bezlitosny. Kandydat na te studia, powinien także odznaczać się precyzją. Jest to niezwykle ważna cecha, jeśli młody człowiek chciałby zostać w przyszłości spedytorem. Koordynowanie dostaw, łączenie ich z nadawcą i odbiorcą, a także kalkulacja kosztów to bardzo złożone procesy, wymagające olbrzymiej precyzji.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

W trakcie studiów można dowiedzieć się jaki jest charakter procesów logistycznych, a także współczesne jej kierunki. Przyszły student pozna metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w logistyce, a także rodzaje transportu.

Dzięki tym studiom młody człowiek będzie potrafił zarządzać małą grupą ludzi, nauczy się czym jest spedycja, udoskonalając przy tym swój warsztat. Przyszły student poznam wybrane koncepcje funkcjonowania logistyki, pod kątem ekonomicznym, społecznym i technicznym. Zrozumie także, jakie są zasady ochrony własności przemysłowej.

 

Umiejętności

W trakcie kształcenia student nauczy się prawidłowo interpretować zjawiska logistyczne a także zachodzące w nim procesy. Pozna, jak analizować przyczyny i jego przebieg oraz interpretować i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną. Z

dobyte umiejętności będzie rozwijał, korzystając ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz umiejętności te będzie pogłębiał. Studiowanie logistyki nauczy go pracy w grupie. Podczas studiów, słuchacz udoskonali swój język angielski, tak bardzo potrzebny w realizowaniu się w późniejszej pracy.

 

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów absolwent będzie miał świadomość swojej wiedzy i umiejętności, która ułatwi mu pozycjonowanie swojej postawy w grupie. Doskonale poradzi sobie w grupie specjalistów, a także jako samodzielny pracownik. Przyszły logistyk będzie wiedział, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, a także dowie się jak pracować pod presją czasu.

Niestraszne mu będzie podejmowanie szybkich decyzji, a co za tym idzie nabierze pewności siebie w swoich działaniach.

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

Studia na kierunku Logistyka w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Logistyka należą do szerokiego grona kierunków, które dzielą się na dwa komplementarne etapy, tworzące spójną całość. Studia pierwszego stopnia na tym kierunku mogą zostać zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów dyplomu inżyniera.

Jeśli marzy ci się rola inżyniera logistyki – wybierzesz trwające od trzy i pół roku do czterech lat studia.

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Logistyka będą swoistym uzupełnieniem czasu trwania pierwszego stopnia edukacji do pięciu lat. W praktyce oznacza to, że inżynierowie będą potrzebować od półtora roku do dwóch lat.

Logistyka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Przyszły logistyk nie powinien obawiać się o pracę po studiach–największe polskie i zagraniczne firmy oferujące swoje towary wciąż poszukują najlepszych specjalistów tej dziedziny. Wystarczy włączyć komputer, a w wyszukiwarce wpisać frazę „logistyka praca” by zobaczyć, że zajęć po tym kierunku nie brakuje.

Na rynku istnieje bowiem wiele firm z obszaru TSL (transport– spedycja– logistyka), które oferują pracę osobom o zdolnościach komunikacyjnych i interpersonalnych. Bardzo ważna jest tutaj współpraca z innymi ludźmi oraz firmami, które tworząc jedną załogę mogą pomóc pracownikowi w stworzeniu dobrego teamu.

Kolejnym miejscem, w którym absolwent studiów W Poznaniu mógłby znaleźć pracę jest agencja celna. Niezbędna jest tutaj jednak znajomość przepisów granicznych, cierpliwość i stalowe nerwy. Pomysłowość przemytników bywa naprawdę zaskakująca, więc niejednokrotnie należy zachować spokój w trakcie kontroli. Jeśli więc pasjonują cię postępowania w razie przestępstwu granicznych, jest to dobry kierunek!

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka

Gdzie można ubiegać się o pracę? W firmach logistyczno-spedycyjnych, branży TSL a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych usługowych lub jednostkach sektora publicznego. Absolwent logistyki może poradzić sobie prowadząc albo pracując w sklepie internetowym jako specjalista do spraw logistyki.

Im więcej jest miejsc, w których można ubiegać się o pracę, tym pracodawcy są hojniejsi, wypłacając dobre wynagrodzenie swoim pracownikom. Dzięki temu logistyka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród potencjalnych kandydatów na te studia.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku logistyka

 • Spedytor krajowy lub międzynarodowy
 • asystent handlowy
 • dyspozytor
 • logistyk
 • planista
 • pracownik magazynu
 • celnik

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Logistyka?

Absolwenci kierunku studiów Logistyka mają przed sobą szeroki wybór miejsc pracy m.in. w firmach logistycznych, spedycyjnych lub transportowych. Najczęściej wybieranymi zawodami przez absolwentów jest: logistyk, spedytor oraz planista. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają?

Logistyk

Może on podjąć pracę w firmach lub działach logistycznych. Do jego głównych zadań należy sprawowanie funkcji logistycznych w firmie. Na co dzień zajmuje się on organizacją i planowaniem działań na linii produkcyjnej, transportu oraz planowaniem działań pracowników produkcji lub magazynów. Odbiera zaopatrzenie, a także organizuje eksport. Mediana zarobków logistyka to 6000 zł brutto.

Spedytor

Spedytor może podjąć pracę w firmach spedycyjnych lub transportowych. Zajmuje się on głównie importem oraz eksportem. Przygotowuje on niezbędną dokumentację, ustala jak najlepszą i najszybszą trasę przejazdu, a także odpowiada za rozliczanie i zabezpieczanie transportu. Ustala również kto odpowiada za przewóz danego towaru. Mediana zarobków spedytora wynosi około 6200 zł brutto.

Planista

Jak sama nazwa stanowiska wskazuje planista to ktoś kto odpowiada za planowanie pewnych działań w firmie. Może on podjąć pracę w przedsiębiorstwach lub firmach zajmujących się produkcją. Planista odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów produkcji, zleceń oraz ich realizacji. Kontroluje pracę na magazynie i produkcji, aby ze wszystkich zobowiązań móc wywiązać się na czas. Współpracuje również z innymi działami w firmie odpowiedzialnymi np. odpowiedzialnymi za transport. Mediana zarobków planisty wynosi 6300 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – stawki różnią się w zależności od regionu i miasta.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Poznaniu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT, UE w Poznaniu oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5200 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Logistyka studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Logistyka studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Logistyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Logistyka studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie listy rankingowej – liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o dostaniu się na wybrane studia decyduje się w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Nauka niestacjonarna w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

 • Politechnika Poznańska – 5200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 5800 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 5900 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia kandydaci otrzymują za pomocą systemu IRK lub ERK w swoim prywatnym profilu. Dzięki temu mogą oni nie tylko dowiedzieć się o tym, czy dostali się na wybrany kierunek, ale także poznać wynik, który zdobyli w procesie kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 21.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można bezpośrednio w siedzibie uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej, w zależności od formy, którą dopuszcza wybrana szkoła wyższa. Kandydaci na studia muszą pamiętać o tym, by dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia w poszczególnych uczelniach mogą składać dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, a na ich dostarczenie mają najczęściej kilka dni. Pamiętaj – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub dostarczenie dokumentów po upłynięciu ustalonego przez uczelnię terminu może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia!

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 01.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Logistyka) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Poznaniu

Proces rekrutacji

Aby dostać się na poznańską uczelnię, należy najpierw zalogować się i założyć profil kandydata na wybranej przez siebie szkole wyższej. Następnie trzeba uiścić opłatę rekrutacyjną, w wysokości podanej na stronie internetowej. kolejnym krokiem jest doniesienie do dziekanatu wybranej uczelni niezbędnych dokumentów–uwaga!

Należy zrobić to w terminie podanym przez wybraną szkołę wyższą. W przeciwnym razie, nawet najlepszy wynik na maturze nie zapewni nam miejsca na liści studentów. Niewywiązanie się z terminu wiąże się z usunięciem z listy przyszłych adeptów logistyki!

Niemniej, polecamy sprawdzić na stronie wybranej uczelni wyższej, jak wygląda rekrutacja.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Każda uczelnia ma swoje wymagania jeśli chodzi o przedmioty, które są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji. Zalecamy sprawdzić te informacje na stronie internetowej wybranej uczelni. trzeba jednak powiedzieć, że logistyka to kierunek interdyscyplinarny, dla tego przedmioty brane pod uwagę to między innymi biologia, fizyka, informatyka, język polski i matematyka.

Maturzysta zdający te przedmioty na poziomie rozszerzonym zapewni sobie lepszy rezultat podczas rekrutacji. Dobrze jest także, wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej, która zapewni miejsce na liście studentów (jeśli jest się finalistą bądź laureatem).

 

Wymagane dokumenty

Na każdej z wybranej uczelni, wymagane dokumenty są podobne. Zwykle, jest to:

 • Dowód tożsamości
 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Dwa zdjęcia
 • Formularz RODO

 

Radzimy jednak sprawdzić wymagania osobiście.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport w Poznaniu

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Nie ma lepszej drogi do przekonania się o renomie interesującego nas kierunku studiów niż poprzez poznanie opinii na jego temat.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu, mówi:

„Dlaczego zdecydowałam się na Logistykę? Przez długi czas zastanawiałam się jaki właściwie kierunek chciałabym podjąć. Do Logistyki przekonała mnie jej wszechstronność, fakt, że aby być specjalistą w tym fachu, należy opanować w dobrym stopniu kilka pozornie niezależnych od siebie dziedzin nauki. A ja bardzo lubię wyzwania. Tuż po ukończeniu studiów udało mi się zdobyć zatrudnienie w dobrze prosperującej firmie logistycznej, a w przyszłości mam nadzieję na założenie własnej działalności.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia i stopnia

Logistyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia stacjonarne

Logistyka Poznań studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Poznaniu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski