Logistyka - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

logistyka

Odkryj kierunek logistyka we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Logistyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu (AWL), Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW), Politechnice Wrocławskiej (PWR) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku logistyka studenci rozwiną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, nauk społecznych oraz technicznych. Ponadto nauczą się zarządzania procesami logistycznymi, spedycyjnymi oraz łańcuchem dostaw. Dowiedzą się także, w jaki sposób projektować przestrzeń magazynową oraz organizować pracę personelu. W ramach kształcenia nauczą się obsługiwać nowoczesne narzędzia komputerowe, stosowane w branży logistycznej.

Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 500 zgłoszeń).
 

Specjalności

Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku logistyka we Wrocławiu: menedżer łańcuchów dostaw, menedżer sprzedaży w logistyce, menedżer transportu, międzynarodowe systemy logistyczne.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9,5 tys. kandydatów. We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 600 osób) chciało studiować logistykę w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4560 zł do 5960 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach spedycyjnych i transportowych, magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Wrocławska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu studiów logistycznych, to musisz dokładnie zorientować w wymaganiach rekrutacyjnych. Od studentów tego kierunku wymaga się od samego początku, by reprezentowali rozległą wiedzę z dziedzin pokrewnych logistyce, która największy nacisk kładzie na dyscypliny ścisłe.

Zatem by stać się studentem jednej z wrocławskich uczelni na kierunku logistyka, to niewątpliwie najwięcej uwagi musisz poświęcić królowej nauk, czyli matematyce. Dobrze by było, gdyby na twoim świadectwie maturalnym widniał wynik na poziomie rozszerzonym. Oprócz matematyki w swoich planach maturalnych uwzględnij także przedmioty takie jak na przykład chemia, fizyka czy język obcy. Pamiętaj, że twoje dobre przygotowanie to także inwestycja na przyszłość.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Logistykę we Wrocławiu

Kierunek logistyka we Wrocławiu można studiować na trzech uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej, a także na czterech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 
Każda z wyżej wymienionych szkół oferuje studentom doświadczoną kadrę pedagogiczną i nowoczesny program studiów, dzięki czemu każdy ze studentów ma szansę na zdobycie rozległej wiedzy, a także przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.  
 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie we Wrocławiu

Logistykę we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także na Politechnice Wrocławskiej (jako specjalność).

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na wrocławskich uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku logistyka we Wrocławiu wahają się od 4200 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne, które oferowane są przez wrocławskie uczelnie publiczne i niepubliczne są niestety płatne. Wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Logistyka to niezwykle popularny kierunek studiów, który wybiera wiele osób, stawiających na praktyczne wykształcenie. W trakcie zdobywanej edukacji studenci mają okazję zapoznać się z zadaniami logistycznymi, które wspomagają nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Z pewnością poznasz logistyczne metody wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji oraz narzędzia techniczne i informatyczne wykorzystywane w pracy związanej z logistyką i transportem. Nauczysz się projektować przestrzeń magazynową oraz zarządzać łańcuchem logistycznym. Dowiesz się, jak sporządzać prognozy popytu i sprzedaży oraz zarządzać projektami logistycznymi i flotą transportową. Studia logistyczne są idealne dla osób zorganizowanych, mających predyspozycje kierownicze. Studenci mają do wyboru specjalizacje, które będą mieć znaczący wpływ na dalszą karierę zawodową.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia we Wrocławiu na kierunku logistyka oferują interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia, który gwarantuje zdobycie konkretnej wiedzy. Studenci poznają trendy i kierunki rozwoju logistyki i łańcuchów dostaw. Zgłębiają również nauki o zarządzaniu, ekonomii i finansów.

Poznasz budowę i relacje podmiotów gospodarczych i łańcuchów dostaw, również cykl życia obiektów, urządzeń i systemów technicznych i informatycznych. Studenci poznają koncepcje, metody i techniki zarządzania i jakości oraz narzędzia informatyczne, które wykorzystywane są przy gromadzeniu, analizie i prezentacji danych ekonomicznych, finansowych i społecznych.

Poznasz ilościowe i jakościowe metody i narzędzia analizy i oceny zjawisk gospodarczych i społecznych. Odnosi się to również do technik pozyskiwania danych w poszczególnych obszarach logistycznej działalności podmiotów gospodarczych. Dowiesz się, jak człowiek ma wpływ na organizację i łańcuchy dostaw. Zrozumiesz znaczenie prawa, norm i standardów w działalności przedsiębiorstwa.

 

Umiejętności

Studenci logistyki uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w działach logistycznych w przedsiębiorstwach w zakresie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych. Uczą się opisywać, analizować i interpretować procesy logistyczne. Umiejętnie dobierają i wykorzystują metody i narzędzia ilościowe i jakościowe do opisu, analizy, rozwiązywania problemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole. Stosują terminologię odnoszącą się do nauk o zarządzaniu i jakości. Biorą czynny udział w debatach i potrafią przedstawić własne stanowisko. Rozwijają predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczą się planować i organizować własną pracę i pracę zespołu, uwzględniają przy tym etyczne i społeczno-kulturowe aspekty.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci logistyki są przygotowani do przedstawiania krytycznej oceny oraz uzupełniania zdobytej wiedzy. Rozumieją także, jak ważne jest dokształcanie się w zakresie nauk logistycznych i z zakresu zarządzania.

Będziesz przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy oraz na rzecz interesu publicznego wraz z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom nauczysz się rozwiązywać dylematy odnoszące się do wykonywania zawodu logistyka. Absolwenci są przygodowi do projektowania i realizacji przedsięwzięć logistycznych, a uwzględniają przy tym aspekty prawne, ekonomiczne, etyczne, polityczne.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia wypełniany jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi. Wybór ścieżki kształcenia wpływa znacząco na dobór praktyk zawodowych, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Zapoznasz się z logistyczną obsługą klienta, organizacją i funkcjonowaniem magazynów, a także zdobędziesz potrzebne kwalifikacje do zarządzania procesami logistycznymi.

Siatka zajęć jest indywidualnie układana przez poszczególne uczelnie. Z reguły obejmuje logistykę produkcji, zapotrzebowania, dystrybucji, transport i spedycję, zarządzanie łańcuchem dostaw. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci mają okazję pracować na wykorzystywanym w pracy związanej z logistyką oprogramowaniu komputerowym.

 

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy komunikacji społecznej
 • ekonomia
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka  produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • ekonomika transportu
 • koszty procesów logistycznych
 • transport i spedycja
 • normalizacja i zarządzanie jakością 

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek logistyka we Wrocławiu jest idealny dla osób, które są zorganizowane i wykazują się myśleniem przestrzennym. Twoją mocną stroną powinno być planowanie, zwłaszcza że zawodowo będziesz zajmował/a się koordynowaniem procesów gospodarczych różnego typu.

Przyszli studenci nie powinni mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Warto mieć predyspozycje kierownicze oraz odznaczać się komunikatywnością, która z pewnością ułatwi pracę w grupie. Ważne są również predyspozycje językowe w zakresie języka obcego. Będziesz miał/a okazję zajmować się planowaniem, realizacją i kontrolą dostaw produktów zaspokajających oczekiwania konsumentów. Jest to kierunek dla osób uporządkowanych i sumiennych.

  
Ile trwają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia logistyczne możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenie. Obecnie to w Polsce najbardziej popularny model, który obejmuje większość kierunków. Studenci swoją przygodę z logistyką zaczynają od studiów pierwszego stopnia, które na ogół trwają trzy lata lub trzy i pól roku. I w ich czasie przyswajają oni niezbędną i podstawową wiedzę, którą mogą wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Jednak należy pamiętać, że studia pierwszego stopnia nie dają jeszcze pełni wykształcenia.

Aby wiedza była jak najbardziej kompletna, warto podjąć dwuletnie studia magisterskie. To czas poszerzania horyzontów, uzupełniania wiadomości oraz pisania jednej z najważniejszych prac dyplomowych w życiu. Jeżeli studenci obronią ją pomyślnie, to otrzymują oni dyplom magistra, który otwiera wszystkie drzwi do rozwoju kariery zawodowej.

Logistyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Absolwenci logistyki zdobywają potrzebne kompetencje, które umożliwiają nadzorowanie działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Nabywają umiejętności odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, a także zdolności negocjacyjne i handlowe. Dzięki temu odnajdują się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, które zajmują się transportem, spedycją, handlem oraz polityką magazynową.

Absolwenci zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, firmach spedycyjnych, firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością wytwórczą i usługową
 • dział logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych
 • przedsiębiorstwa logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze, które zajmują się logistyką
 • firmy spedycyjno-transportowe

 

Absolwenci logistyki mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o obejmowanie stanowisk pracy. Wszystko zależy od ukończonych specjalizacji, kursów i zdobytych kompetencji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Logistyka:

 • koordynator łańcucha dostaw
 • konsultant ds. logistyki
 • konsultant ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • logistyk
 • pracownik wydziału transportu jednostek samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. planowania i organizacji transportu
 • pracownik organizacji i instytucji międzynarodowych
 • specjalista w dziale organizacji pracy w centrum dystrybucyjnym lub logistycznym
 • specjalista ds. operacji magazynowych.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Logistyka?

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci najczęściej podejmują pracę w firmach w sektorze usług lub w przemyśle. Zajmują oni takie stanowiska jak: logistyk, spedytor, kierownik do spraw jakości lub specjalista do spraw personalnych. Często otwierają także własne działalności gospodarcze. Ile zarabiają i czym zajmują się na co dzień?

 

Kierownik do spraw jakości

Może on znaleźć zatrudnienie m.in. firmach zajmujących się produkcją. Jego codzienna praca polega na prowadzeniu dokumentacji oraz kontroli jakości produktów według ustalonych procedur wewnętrznych firmy, a także wymogów międzynarodowych. Współtworzy także nowe instrukcje, które mają być wprowadzone na produkcję. Mediana zarobków kierownika do spraw jakości wynosi 8600 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw personalnych

Pracując w firmach logistycznych, zajmuje się najczęściej układaniem grafików, kontroluje ewidencję czasu pracy oraz bierze udział podczas naborów na nowe stanowiska pracy. Specjalista do spraw personalnych prowadzi niezbędną dokumentację akt osobowych i czasu pracy każdego z pracowników firmy, przy czym musi pamiętać o ochronie danych. Miesięczna mediana zarobków to 5500 zł brutto.

 

Spedytor

Bardzo często pracuje w firmach spedycyjnych. Jednak czym właściwie zajmuje się spedytor? Jest on odpowiedzialny za transport różnych produktów z jednego magazynu lub firmy do drugiej. Do jego obowiązków należy ustalenie bezpiecznej i jak najszybszej trasy, a także pojazdu. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem dokumentacji i odpowiednich umów i uprawnień. W niektórych firmach odpowiada także za pozyskiwanie kontrahentów. Mediana zarobków spedytora wynosi 5150 zł brutto miesięcznie.

 

Logistyk

Pracując w firmach logistycznych lub działach zajmujących się logistyką odpowiada za przyjmowanie dostarczanych towarów i ich organizację, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Układa także szczegółowe plany dostaw i kontroluje pracę na magazynach. Mediana to 5000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko szacowane stawki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływa na to wiele czynników. Wahania pomiędzy zarobkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. Istotne jest także czy pracujemy na umowie, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na EU we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4560 zł do 5960 zł za pierwszy rok studiów.

 

Logistyka studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której najlepsi kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów. Liczba miejsc, na które mogą kandydować przyszli studenci, jest ograniczona.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatna naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Za niestacjonarne studia w publicznej szkole wyższej oraz za studia w prywatnych uczelniach najczęściej należy zapłacić.

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – od 4560 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 5960 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – od 5400 zł
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – od 5100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują informacje o wynikach rekrutacji w samodzielnie wyznaczonym terminie. Kandydaci mogą dowiedzieć się o tym, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, dzięki danym udostępnionym w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – 29.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej niedługo po tym, jak opublikowane zostaną wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zazwyczaj doręczają dokumenty osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Czasem jednak uczelnie dopuszczają możliwość dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – etap ten trwa zaledwie kilka dni, dlatego należy dopełnić formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – 10.08.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 14.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne studia I stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Zarządzania UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie logistyki muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty ścisłe i językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport we Wrocławiu

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, logistyka w handlu i usługach, logistyka handlu i dystrybucji, logistyka systemu obronnego, systemy transportowe w logistyce. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi, zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, systemowe i procesowe podejście w logistyce, zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacjami i finansami. Zdobyte umiejętności pozwalają organizować i realizować operacyjnie działalności logistyczne w podmiotach gospodarczych, formułować i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy

dowiedz się więcej na temat kierunku logistyka studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów z zakresu ekonomii możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku logistyka - ceny we Wrocławiu

 

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia logistyczne we Wrocławiu dają przede wszystkim bardzo konkretne wykształcenie, które oznacza przede wszystkim szansę na stabilną pracę.

Mariusz, student logistyki, mówi:

Od zawsze zależało mi na tym, by moje wykształcenie nie wiązało się z pustą wiedzą. Po studiach chcę znaleźć pracę w zawodzie, to jest mój priorytet. A że matematyka nigdy nie była mi obca, to wybrałem studia logistyczne. Zupełnie tego nie żałuję!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Wrocław studia i stopnia

Logistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Wrocław studia stacjonarne

Logistyka Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie