Logistyka - Wrocław

Logistyka - Wrocław

Logistyka - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

logistyka

Odkryj kierunek logistyka we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na EU we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4200 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów na kierunku logistyka studenci rozwiną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, nauk społecznych oraz technicznych. Ponadto nauczą się zarządzania procesami logistycznymi, spedycyjnymi oraz łańcuchem dostaw. Dowiedzą się także, w jaki sposób projektować przestrzeń magazynową oraz organizować pracę personelu. W ramach kształcenia nauczą się obsługiwać nowoczesne narzędzia komputerowe, stosowane w branży logistycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach spedycyjnych i transportowych, magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

 

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu studiów logistycznych, to musisz dokładnie zorientować w wymaganiach rekrutacyjnych. Od studentów tego kierunku wymaga się od samego początku, by reprezentowali rozległą wiedzę z dziedzin pokrewnych logistyce, która największy nacisk kładzie na dyscypliny ścisłe.

Zatem by stać się studentem jednej z wrocławskich uczelni na kierunku logistyka, to niewątpliwie najwięcej uwagi musisz poświęcić królowej nauk, czyli matematyce. Dobrze by było, gdyby na twoim świadectwie maturalnym widniał wynik na poziomie rozszerzonym. Oprócz matematyki w swoich planach maturalnych uwzględnij także przedmioty takie jak na przykład chemia, fizyka czy język obcy. Pamiętaj, że twoje dobre przygotowanie to także inwestycja na przyszłość.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Logistyka to niezwykle popularny kierunek studiów, który wybiera wiele osób, stawiających na praktyczne wykształcenie. W trakcie zdobywanej edukacji studenci mają okazję zapoznać się z zadaniami logistycznymi, które wspomagają nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Z pewnością poznasz logistyczne metody wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji oraz narzędzia techniczne i informatyczne wykorzystywane w pracy związanej z logistyką i transportem. Nauczysz się projektować przestrzeń magazynową oraz zarządzać łańcuchem logistycznym. Dowiesz się, jak sporządzać prognozy popytu i sprzedaży oraz zarządzać projektami logistycznymi i flotą transportową. Studia logistyczne są idealne dla osób zorganizowanych, mających predyspozycje kierownicze. Studenci mają do wyboru specjalizacje, które będą mieć znaczący wpływ na dalszą karierę zawodową.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia we Wrocławiu na kierunku logistyka oferują interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia, który gwarantuje zdobycie konkretnej wiedzy. Studenci poznają trendy i kierunki rozwoju logistyki i łańcuchów dostaw. Zgłębiają również nauki o zarządzaniu, ekonomii i finansów.

Poznasz budowę i relacje podmiotów gospodarczych i łańcuchów dostaw, również cykl życia obiektów, urządzeń i systemów technicznych i informatycznych. Studenci poznają koncepcje, metody i techniki zarządzania i jakości oraz narzędzia informatyczne, które wykorzystywane są przy gromadzeniu, analizie i prezentacji danych ekonomicznych, finansowych i społecznych.

Poznasz ilościowe i jakościowe metody i narzędzia analizy i oceny zjawisk gospodarczych i społecznych. Odnosi się to również do technik pozyskiwania danych w poszczególnych obszarach logistycznej działalności podmiotów gospodarczych. Dowiesz się, jak człowiek ma wpływ na organizację i łańcuchy dostaw. Zrozumiesz znaczenie prawa, norm i standardów w działalności przedsiębiorstwa.

 

Umiejętności

Studenci logistyki uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w działach logistycznych w przedsiębiorstwach w zakresie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych. Uczą się opisywać, analizować i interpretować procesy logistyczne. Umiejętnie dobierają i wykorzystują metody i narzędzia ilościowe i jakościowe do opisu, analizy, rozwiązywania problemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole. Stosują terminologię odnoszącą się do nauk o zarządzaniu i jakości. Biorą czynny udział w debatach i potrafią przedstawić własne stanowisko. Rozwijają predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczą się planować i organizować własną pracę i pracę zespołu, uwzględniają przy tym etyczne i społeczno-kulturowe aspekty.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci logistyki są przygotowani do przedstawiania krytycznej oceny oraz uzupełniania zdobytej wiedzy. Rozumieją także, jak ważne jest dokształcanie się w zakresie nauk logistycznych i z zakresu zarządzania.

Będziesz przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy oraz na rzecz interesu publicznego wraz z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom nauczysz się rozwiązywać dylematy odnoszące się do wykonywania zawodu logistyka. Absolwenci są przygodowi do projektowania i realizacji przedsięwzięć logistycznych, a uwzględniają przy tym aspekty prawne, ekonomiczne, etyczne, polityczne.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia wypełniany jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi. Wybór ścieżki kształcenia wpływa znacząco na dobór praktyk zawodowych, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Zapoznasz się z logistyczną obsługą klienta, organizacją i funkcjonowaniem magazynów, a także zdobędziesz potrzebne kwalifikacje do zarządzania procesami logistycznymi.

Siatka zajęć jest indywidualnie układana przez poszczególne uczelnie. Z reguły obejmuje logistykę produkcji, zapotrzebowania, dystrybucji, transport i spedycję, zarządzanie łańcuchem dostaw. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci mają okazję pracować na wykorzystywanym w pracy związanej z logistyką oprogramowaniu komputerowym.

 

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy komunikacji społecznej
 • ekonomia
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka  produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • ekonomika transportu
 • koszty procesów logistycznych
 • transport i spedycja
 • normalizacja i zarządzanie jakością 

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek logistyka we Wrocławiu jest idealny dla osób, które są zorganizowane i wykazują się myśleniem przestrzennym. Twoją mocną stroną powinno być planowanie, zwłaszcza że zawodowo będziesz zajmował/a się koordynowaniem procesów gospodarczych różnego typu.

Przyszli studenci nie powinni mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Warto mieć predyspozycje kierownicze oraz odznaczać się komunikatywnością, która z pewnością ułatwi pracę w grupie. Ważne są również predyspozycje językowe w zakresie języka obcego. Będziesz miał/a okazję zajmować się planowaniem, realizacją i kontrolą dostaw produktów zaspokajających oczekiwania konsumentów. Jest to kierunek dla osób uporządkowanych i sumiennych.

  
Ile trwają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia logistyczne możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenie. Obecnie to w Polsce najbardziej popularny model, który obejmuje większość kierunków. Studenci swoją przygodę z logistyką zaczynają od studiów pierwszego stopnia, które na ogół trwają trzy lata lub trzy i pól roku. I w ich czasie przyswajają oni niezbędną i podstawową wiedzę, którą mogą wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Jednak należy pamiętać, że studia pierwszego stopnia nie dają jeszcze pełni wykształcenia.

Aby wiedza była jak najbardziej kompletna, warto podjąć dwuletnie studia magisterskie. To czas poszerzania horyzontów, uzupełniania wiadomości oraz pisania jednej z najważniejszych prac dyplomowych w życiu. Jeżeli studenci obronią ją pomyślnie, to otrzymują oni dyplom magistra, który otwiera wszystkie drzwi do rozwoju kariery zawodowej.

Gdzie studiować na kierunku logistyka we Wrocławiu?

 

Logistyka studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie logistyki muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty ścisłe i językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Absolwenci logistyki zdobywają potrzebne kompetencje, które umożliwiają nadzorowanie działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Nabywają umiejętności odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, a także zdolności negocjacyjne i handlowe. Dzięki temu odnajdują się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, które zajmują się transportem, spedycją, handlem oraz polityką magazynową.

Absolwenci zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, firmach spedycyjnych, firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością wytwórczą i usługową
 • dział logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych
 • przedsiębiorstwa logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze, które zajmują się logistyką
 • firmy spedycyjno-transportowe

 

Absolwenci logistyki mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o obejmowanie stanowisk pracy. Wszystko zależy od ukończonych specjalizacji, kursów i zdobytych kompetencji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Logistyka:

 • koordynator łańcucha dostaw
 • konsultant ds. logistyki
 • konsultant ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • logistyk
 • pracownik wydziału transportu jednostek samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. planowania i organizacji transportu
 • pracownik organizacji i instytucji międzynarodowych
 • specjalista w dziale organizacji pracy w centrum dystrybucyjnym lub logistycznym
 • specjalista ds. operacji magazynowych.

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, logistyka w handlu i usługach, logistyka handlu i dystrybucji, logistyka systemu obronnego, systemy transportowe w logistyce. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi, zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, systemowe i procesowe podejście w logistyce, zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacjami i finansami. Zdobyte umiejętności pozwalają organizować i realizować operacyjnie działalności logistyczne w podmiotach gospodarczych, formułować i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy

dowiedz się więcej na temat kierunku logistyka studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów z zakresu ekonomii możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku logistyka - ceny we Wrocławiu

 

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia logistyczne we Wrocławiu dają przede wszystkim bardzo konkretne wykształcenie, które oznacza przede wszystkim szansę na stabilną pracę.

Mariusz, student logistyki, mówi:

Od zawsze zależało mi na tym, by moje wykształcenie nie wiązało się z pustą wiedzą. Po studiach chcę znaleźć pracę w zawodzie, to jest mój priorytet. A że matematyka nigdy nie była mi obca, to wybrałem studia logistyczne. Zupełnie tego nie żałuję!

Popularne kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)