Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

W Trójmieście stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Studia w Trójmieście na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności, która będzie przydatna w pracy w kraju i za granicą. Studenci uczą się analizować aktualne problemy gospodarcze, poznają przepisy unijne i uczą się je wykorzystywać, dowiedzą się, jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze. 

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście: biznes międzynarodowy, dyplomacja, dyplomacja międzykulturowa w biznesie, foreign affairs, nowe media i komunikacja międzykulturowa.

Po ukończeniu stosunków międzynarodowych możesz podjąć pracę w polskich i międzynarodowych instytucjach, a także w strukturach, które zajmują się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego. Absolwenci zatrudniani są także w organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach, które działają na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.
 
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4100 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Trójmieście, należy podejść do egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, z następujących przedmiotów: geografii, historii, języka obcego nowożytnego oraz wiedzy o społeczeństwie. Kandydatura na studia drugiego stopnia powinna iść w parze z zadowalającymi ocenami na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest bieżące monitorowanie aktualnych ustaleń wybranej przez siebie uczelni za pośrednictwem strony internetowej, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom i różnić się w zależności od wybranej placówki edukacyjnej. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Każdy doświadczony i świadomy właściciel dowolnej działalności gospodarczej przyzna z całą pewnością, że jedynym z koniecznych do spełnienia warunków, aby firma mogła się rozwijać, jest zdobywanie wpływów, znajomości, czyli innymi słowy – poszerzanie sieci swoich kontaktów. Jako że wielu wpływowych biznesmenów pochodzi z poza granic naszego kraju, potrzeba pracowników zdolnych do porozumienia się z nimi z całą świadomością obowiązujących na terenie danego obszaru wzorców zachowań kulturowych.

Chyba nikogo już nie dziwi popularność studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe nie tylko wśród świeżo upieczonych maturzystów, ale także absolwentów studiów pierwszego stopnia, chcących kontynuować swoją edukację na tym przyszłościowym i prestiżowym kierunku.

Badacze nie są zgodni co do tego, czy Stosunki międzynarodowe powinny być zaliczane do kanonu nauk politycznych, czy społecznych. Jest to spowodowane ich interdyscyplinarnością i dosyć płynną granicą istniejącą pomiędzy tymi dwiema dziedzinami. Jednak kategoryzacja nie powinna mieć znaczenia dla przyszłych studentów, chcących zgłębić szeroką, wszechstronną wiedzę – a to Stosunki międzynarodowe z pewnością im zagwarantują.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie  oferują ogromną różnorodność w zakresie możliwej do przyswojenia wiedzy, a co za tym idzie, także i gwarantowanego przyszłego zawodu. Ze względu na wynikającą z tego obszerność wyboru oraz zdecydowanie się na wyłącznie jeden zakres edukacji, wybór przyszłego kierunku studiów może być dla wielu bardzo trudny. Niewątpliwym atutem Stosunków międzynarodowych jest ich interdyscyplinarność, dzięki której miłośnicy nauk humanistycznych, politycznych, ekonomicznych oraz społecznych będą mogli połączyć wszystkie zainteresowania, ucząc się w ramach jednego kierunku.

Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na drodze swojej przygody z tym kierunkiem, będą:

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Społeczeństwa i kultury Europy
 • Polityka zagraniczna
 • Systemy polityczne państw Unii Europejskiej
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Stosunki międzynarodowe przyciągają coraz więcej młodych ludzi, chcących kształcić się w ramach przyszłościowej i potrzebnej, z punktu widzenia współczesnej gospodarki, dziedziny wiedzy. Ale czy są to studia dla każdego?

Podobnie jak każdy istniejący kierunek studiów, tak i Stosunki międzynarodowe znajdą swoich amatorów i przeciwników. Jeśli jesteś ambitny, ponadprzeciętnie uzdolniony społecznie, twoja charyzma i pewność siebie potrafią zdziałać cuda w relacjach towarzyskich, a talent do przyswajania języków obcych pozwala na aspirowanie do miana poligloty, to Stosunki międzynarodowe mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe powstały, aby odpowiedzieć na zainteresowanie przyszłych studentów i z tego samego powodu starają się sprostać ich wymaganiom poprzez możliwość ich podjęcia w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Pierwsza z opcji generuje możliwość uniknięcia wnoszenia opłat za czesne (jeżeli zdecydujemy się na podjęcie nauki na uczelni publicznej) oraz zapewnia studentom regularność przyswajanej wiedzy, która zostaje rozłożona równomiernie pomiędzy pięcioma dniami w tygodniu. Studia niestacjonarne natomiast wyróżniają się weekendowym charakterem, który może stanowić ukłon w stronę pracujących lub chcących podjąć pełnoetatową aktywność zawodową, nie rezygnując tym samym z podjęcia studiów wyższych. Wybierając studiowanie zaoczne, pamiętaj, aby sprawdzić ceny opłat za czesne.

 

4. Program studiów

Siatka zajęć prowadzonych na kierunku Stosunki międzynarodowe została przemyślana i ustalona w taki sposób, aby wykształcić w przyszłych absolwentach jak najbardziej obszerne umiejętności i wiedzę, które uczynią ich kompetentnych fachowców, zdolnych do podjęcia wymagającej pracy w zawodzie.

Program studiów można podzielić na dwa bloki kształcenia. Pierwszy z nich będzie oscylował wokół wiedzy ogólnej, koniecznej do przyswojenia przez każdego przyszłego absolwenta, bez względu na wybraną w przyszłości specjalność. Jako że Stosunki międzynarodowe zawierają się w dość szerokim spektrum nauki, lista przedmiotów może okazać się bardzo długa. Podczas przygody z nauką z pewnością staniesz przed koniecznością zmierzenia się z naukami geograficznymi, społecznymi, ekonomicznymi, a nawet humanistycznymi.

Drugi blok zajęć znacznie ograniczy zakres twojej nauki i zawęzi ją jedynie do wybranej przez ciebie specjalności. Nie oznacza to jednak zmniejszenia intensywności pracy, koniecznej do włożenia w naukę na studiach. Wręcz przeciwnie, przyswajanie szczegółowej wiedzy specjalistycznej może okazać się dużym wyzwaniem, jednak płynąca z niego satysfakcja wynagrodzi wszelkie trudy.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania poszczególnych kierunków studiów jest ściśle uzależniony od wielu czynników, takich jak specyfika samych studiów, czy regulamin uczelni. W praktyce możemy wyróżnić studia jednolite magisterskie oraz takie, które dzielą się na dwa komplementarne etapy, z których ukończenie pierwszego wystarczy, aby myśleć o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem kształcenia.

Stosunki międzynarodowe należą do tej drugiej, znacznie szerszej grupy. Oznacza to, że ukończenie studiów pierwszego stopnia będzie wiązało się z poświęceniem trzech lat czasu, zwieńczonego uzyskaniem dyplomu licencjata.

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jednym z głównych kryteriów wyboru kierunku studiów jest jego przyszłościowość i szansa na godne zarobki, będące wynagrodzeniem za pracę w zawodzie. Ukończenie Stosunków międzynarodowych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie gwarancją uzyskania stabilnego zatrudnienia.

Każdy z absolwentów będzie miał szansę na zdobycie stanowiska w międzynarodowych korporacjach związanych z handlem, telekomunikacją lub pozyskiwaniem grona klientów oraz kontrahentów do odgórnie ustalonych celów.

Wysoce rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz wyniesione ze studiów wiadomości na temat różnic kulturowych pomiędzy ludnością całego świata uczynią cię ekspertem, mogącym publikować swoje stanowisko w ramach pracy w wydawnictwach naukowych i prasowych.

Jeśli szczególnie polubiłeś miejsce zdobywania swojego wykształcenia i nie chciałbyś się z nim tak szybko rozstawać, będziesz mógł postarać się o posadę pracownika naukowego, kształcącego przyszłe pokolenia świadomych specyfiki zgłębianego kierunku studentów.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe?

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe mogą szukać pierwszej pracy, która będzie związana z ich studiami. Mogą oni podjąć pracę np. w firmach lub instytucjach, które są związane z firmami zagranicznymi i utrzymują z nimi kontakt na poziomie biznesowym. Absolwenci mogą pracować na takich stanowiskach jak m.in. dyplomata, dziennikarz lub specjalista do spraw handlu zagranicznego. Za co odpowiadają i ile zarabiają miesięcznie?

 

Dyplomata

Dyplomata może podjąć zatrudnienie w instytucjach w kraju, a także za granicą. Do głównych obowiązków dyplomaty możemy zaliczyć reprezentowanie interesów swojego państwa na arenie międzynarodowej. Jeśli dyplomata pracuje w placówce na terenie innego państwa, to odpowiada za pomoc i ochronę rodaków na terenie danego kraju, a także kontakt z lokalnymi władzami. W przypadku, kiedy dyplomata pracuje we własnym kraju, może zajmować się interesami i spotkaniami z dyplomatami innych państw. Mediana zarobków dyplomaty wynosi około 3934 zł brutto miesięcznie.

 

Dziennikarz

Absolwenci Stosunków międzynarodowych mogą pracować również jako dziennikarze, którzy zajmują się działem politycznym i aktualnymi wydarzeniami na świecie. Obowiązki dziennikarza mogą być różne i są one uzależnione od mediów, w których pracuje. Pracując w telewizji, może przygotowywać materiały i reportaże, które będą opierały się na dźwięku i obrazie, natomiast pracując w radiu, dziennikarz będzie bazować na samym dźwięku. Jednak do głównych obowiązków dziennikarza możemy zaliczyć przygotowywanie reportaży, wywiadów i serwisów informacyjnych. Mediana zarobków Dziennikarza wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw handlu zagranicznego

Specjalista do spraw handlu zagranicznego może znaleźć zatrudnienie w działach firm odpowiedzialnych za handel międzynarodowy i kontakt z zagranicznymi firmami i kontrahentami. Czym zajmuje się na co dzień? Odpowiada on za utrzymywanie kontaktu z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych. Przedstawia oferty kontrahentom, negocjuje oraz przygotowuje umowy i niezbędne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne np. na granicy przy kontroli celnej. Mediana zarobków specjalisty do spraw handlu zagranicznego wynosi około 5100 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4100 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Pozytywne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacji jest kluczowe, żeby móc myśleć o ukończeniu wybranego kierunku studiów. A żeby umożliwić sobie odniesienie sukcesu podczas rekrutacji, należy poznać jej szczegółowe procedury i ustalenia wybranej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Zgłoszenie swojej kandydatury pozwoli na wzięcie cię pod uwagę podczas wybierania najlepszych przyszłych absolwentów Stosunków międzynarodowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej uczelni formularza swoimi danymi osobowymi oraz osiągniętymi na maturze lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia wynikami.

Kiedy poznasz rezultat swoich zmagań z egzaminem maturalnym lub pierwszym stopniem studiów, będziesz miał doskonałą okazję, aby pochwalić się nimi za pośrednistwem internetowego formularza rekrutacyjnego. Wystarczy, że uzupełnisz wypełniany wcześniej formularz o potrzebne dane.

 

Potrzebne dokumenty

Ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na jednej z uczelni w Trójmieście to świetna wiadomość dla marzących o karierze w tym kierunku. Aby nie zostać skreślonym, należy donieść następujące dokumenty:

 • Fotografię o wymiarach 35X45mm
 • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopię powyższych dokumentów

To bardzo proste, prawda? Dlatego nie powinieneś dłużej zwlekać i natychmiast przystąpić do rekrutacji na Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie!

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Wybór miejsca podjęcia studiów jest niemal tak samo ważny, jak decyzja w kwestii kierunku swojej przyszłej edukacji. Aby podjąć jak najbardziej świadomą decyzję, warto zgłębić opinie studentów wybranego kierunku.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Trójmieście, mówi:

„Nie ukrywam, że przez długi czas nie wiedziałam, na jaki kierunek studiów się zdecydować. Ponieważ od zawsze lubiłam ludzi i poznawanie nowych kultury, ostatecznie postanowiłam pójść w stronę Stosunków międzynarodowych. Za miejsce studiów obrałam Trójmiasto, bo tutaj mam wiele możliwości rozwoju.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)