Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Studia w Lublinie

analityka środowiskowa i przemysłowa

Odkryj kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 11 lipca 2022 r. | Analityka środowiskowa i przemysłowa Lublin - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia skupiające się na naukach rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu, efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko, analizy żywności, analizy jakości wody oraz ścieków, mikrobiologii zarówno środowiskowej, jak i przemysłowej, a także nanotechnologii czy nanomateriałów.

 

Praca po studiach

Absolwenci analityki środowiskowej i przemysłowej dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, firmach świadczących usługi badawcze, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych czy laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Studia z zakresu analityki środowiskowej i przemysłowej dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka środowiskowa i przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • Matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa to studia dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi oraz rolniczymi, kształcące wykwalifikowanych specjalistów przygotowanych między innymi do oceniania jakości poszczególnych elementów środowiska, przeprowadzania analiz surowców, produktów i materiałów wybranymi metodami oraz technikami.

Studenci nauczą się również projektowania eksperymentów badawczych, analizowania i przetwarzania danych oraz zarządzania infrastrukturą badawczą. Kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa powstała i jest realizowana przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, który zajmuje się realizacją badań naukowych i pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze inżynierii chemicznej wykorzystując nowoczesną infrastrukturę badawczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia dostarczające studentom wiedzy między innymi z zakresu bioanalityki, biomonitoringu, nanotechnologii, nanomateriałów, analizy jakości wody i ścieków, a także gleby, odpadów, analizy żywności, aparatury chemicznej i procesowej, chemii analitycznej i instrumentalnej.

Studenci poszerzą również swoją wiedzę o zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego, projektowania procesów technologicznych, modelowania systemów środowiskowych, biotechnologii środowiskowej i przemysłowej oraz mikrobiologii środowiskowej i przemysłowej.

Studenci zdobędą także wiedzę z obszaru nauk rolniczych, inżynierii chemicznej, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska, a także zdobędą umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technik i metod analityczyych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu.

Tak szeroki zasób wiedzy oraz umiejętności z zakresu analityki środowiskowej i przemysłowej daje studentom wszechstronne wykształcenie i szerokie możliwości zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) oraz 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym).

 

Analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru między innymi oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz surowców, produktów i materiałów wybranymi metodami i technikami, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w  specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, laboratoriach oceny jakości oraz ochrony środowiska, czy laboratoriach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach diagnostycznych lub otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • jednostki naukowe,
 • laboratoria analityczne,
 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria diagnostyczne,
 • laboratoria kontrolno-pomiarowe,
 • jednostki administracyjne,
 • laboratoria oceny jakości i ochrony środowiska,
 • Działy badawczo-rozwojowe zakładów przemysłowych,
 • instytucjach wdrażających nowe technologie,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach edukacyjnych.

Gdzie studiować na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka środowiskowa i przemysłowa Lublin studia i stopnia


Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia