Studia biologiczne i przyrodnicze Lublin

Studia biologiczne i przyrodnicze Lublin

Studia biologiczne i przyrodnicze Lublin

Największy wybór studiów

przyrodnicznych w Lublinie

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

07.06.2022

Studia biologiczne i przyrodnicze Lublin | woj. lubelskie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia biologiczne i przyrodnicze Lublin
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie pozwalają zrozumieć otaczające środowisko, poznać współczesne metody biologii eksperymentalnej, zaznajomić się ze zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym, jak również poznać zasady modelowania organizmów i środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju.

 

Najpopularniejsze kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Bioinżynieria, Inżynieria środowiska.

 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych odnajdują się w pracy między innymi w: laboratoriach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontrolnych, instytucjach wspomagających rolnictwo, placówkach ochrony przyrody, firmach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach konsultingowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną wiedzą biologiczną i przyrodniczą wahają się od 3000 zł do 6000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Analityka środowiskowa i przemysłowa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Behawiorystyka zwierząt stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Bioanalytical technologies stacjonarne II stopnia
Biobiznes stacjonarne II stopnia
Bioinżynieria stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biokosmetologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biology stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnology stacjonarne I stopnia, II stopnia
Doradztwo ogrodnicze stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Ekologia miasta stacjonarne I stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kryminalistyka w biogospodarce stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pszczelarstwo w agroekosystemach stacjonarne I stopnia
Technologia biosurowców i biomateriałów stacjonarne I stopnia
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu stacjonarne I stopnia
Zielona urbanistyka stacjonarne II stopnia
Zootechnika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia biologiczne i przyrodnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES
BIOTECHNOLOGIA
BIOTECHNOLOGY

Politechnika Lubelska

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Jeśli marzycie o zostaniu biologami lub przyrodnikami to nie zaniedbujcie nauki biologii, wyspecjalizujcie się w chemii i pokochajcie geografię. To te przedmioty są przedmiotami najwyżej punktowanymi w ramach konkursu świadectw organizowanego jako rekrutację na studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie. Nie pomijajcie dobrych wyników z matematyki i języka polskiego.

One są bazą. Jednak to dodatkowe przedmioty są brane pod uwagę w ramach walki o miejsce na studiach. Polecamy sumiennie przygotować się do wszystkich przedmiotów, jakie zdecydujecie się zdawać na maturze. Całościowy sukces jest gwarancją dostania się na wymarzone studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W LUBLINIE

Rozwiń

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie?

Biologia - matka natura, nauka interdyscyplinarna rozkładająca świat na najmniejsze cząsteczki. Studiowanie biologii to okazja do zagłębienia się w świat procesów, wielkich zjawisk przyrody, mieszania się gatunków, wymierania jednych, powstawania innych. to również możliwość przeanalizowania roli człowieka w ekosystemie.

Studia biologii wymagają od adeptów sporej odwagi i wrodzonej ciekawości świata. Studiowanie kierunków biologicznych ma wymiar praktyczny, przynajmniej tak jest w Lublinie. Liczne badania terenowe, łączą się z badaniami laboratoryjnymi.

Spotkania z różnego rodzaju środowiskami naukowymi, badającymi świat przyrody, wyjazdy zagraniczne, tworzenie grup badawczych - studia biologiczne to prawdziwa przygoda poznawania świata. Marzysz o zostaniu biologiem? Sprawdź, jakie kierunki możesz wybrać w Lublinie, by spełnić swoje marzenie.

 

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Poszczególne kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie możesz realizować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych natomiast w weekendy. Wybór trybu kształcenia z pewnością ułatwi pogodzenie obowiązków zawodowych i prywatnych z życiem naukowym.

Studia biologiczne i przyrodnicze oferowane są w dwóch wariantach. Pierwszy stopień to studia licencjackie (sześć semestrów) bądź inżynierskie (siedem semestrów). Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają od trzech do czterech semestrów i mają charakter uzupełniający w stosunku do pierwszego stopnia.

Uczelnie w Lublinie przedstawiają także ofertę studiów podyplomowych, które odbywają się w formie niestacjonarnej w trakcie dwóch bądź trzech semestrów. W ten sposób możesz studiować, na przykład monitoring i zarządzanie środowiskiem, skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce, analitykę laboratoryjną w ochronie środowiska.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych w Lublinie

Do kategorii studiów biologicznych i przyrodniczych w Lublinie możemy zaliczyć bardzo wiele kierunków od biologii po zarządzanie i adaptację do zmian klimatu. Programy studiów poszczególnych propozycji kształcenia tworzone są w sposób interdyscyplinarny, by absolwenci mogli poszczycić się różnorodnymi umiejętnościami i rozległą wiedzą w zakresie kierunkowym i specjalizacyjnym.

Uczelnie w Lublinie proponują kształcenie w języku polskim, ale i w języku angielskim (biology, biotechnology). Anglojęzyczne nauczanie ułatwia wkroczenie na międzynarodowy rynek pracy. Kompleksowo tworzone kierunki studiów łączą nauki ścisłe i przyrodnicze z zarządzaniem i naukami społecznymi. W ofercie znajdziesz między innymi bezpieczeństwo i certyfikację żywności, zarządzanie zasobami ziemi, doradztwo ogrodnicze.

Placówki akademickie proponują kształcenie licencjackie i inżynierskie. Wśród kierunków technicznych możesz spodziewać się między innymi inżynierii nowoczesnych materiałów, inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej. Studia biologiczne i przyrodnicze są wielowymiarowe, a dzięki temu dają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych:

 • behawiorystyka zwierząt
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • doradztwo ogrodnicze
 • ekorehabilitacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria nowoczesnych materiałów
 • inżynieria środowiska
 • pszczelarstwo w agrosystemach
 • zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
 • zarządzanie zasobami ziemi

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie?

Studia biologiczne i przyrodnicze ma w swojej ofercie wiele uczelni w Lublinie. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej znajdziemy, chociażby biologię, biotechnologię, inżynierię nowoczesnych materiałów. Kształcenie w zakresie biotechnologii proponuje także Katolicki Uniwersytet Lubelski, natomiast inżynierię biomedyczną znajdziesz na Politechnice Lubelskiej.

Największą ofertę kształcenia przedstawia jednak Uniwersytet Przyrodniczy. Wśród najpopularniejszych kierunków wyróżnić możemy behawiorystykę zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikację żywności, ochronę środowiska, zootechnikę i wiele innych.

Poszczególne ośrodki akademickie w Lublinie odznaczają się unikatowym charakterem, co automatycznie sprawia, że nawet te same z pozoru kierunki studiów, mogą być realizowane w inny sposób. Warto zapoznać się szczegółowo z ofertą kształcenia poszczególnych placówek akademickich w Lublinie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie?  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Aktualny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Nie brakuje jednak ofert dla osób z wykształceniem technicznym, ścisłym, przyrodniczym. Specjaliści w tym zakresie rozwijają naukę, medycynę, gospodarkę, technikę. Zapotrzebowanie jest bardzo duże w różnych dziedzinach. Warto śledzić, które zawody są oblegane, kogo najchętniej zatrudniają pracodawcy, jakie umiejętności warte są każdej ceny.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • ekspert od ochrony środowiska
 • specjalista ds. fauny i flory
 • biolog terenowy
 • nauczyciel biologii
 • biotechnolog
 • dietetyk
 • specjalista ds. mikrobiologii
 • diagnostyk laboratoryjny
 • specjalista ds. zapewniania jakości
 • analityk ds. kontroli jakości

 

Wybierając kierunek studiów, warto wziąć pod uwagę własne predyspozycje i zainteresowania. Z pewnością przyczyni się to do chęci zgłębiania wiedzy w danym zakresie, a także do późniejszej satysfakcji zawodowej. Nauki biologiczne i przyrodnicze są idealne dla pasjonatów, którzy kochają naturę, roślinność, zwierzęta, ale i człowieka i fascynują się światem zarówno widzianym naocznie, jak i tym spod mikroskopu.

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych zatrudniani są w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, w zakładach hodowli roślin i zwierząt, w laboratoriach diagnostycznych i medycznych, wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, w jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, w laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Miejsce pracy uzależnione jest od realizowanego kierunku, specjalności, od kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na studiach podyplomowych.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często uzależniony jest od kierunku studiów, który chcemy realizować. Placówki akademickie przedstawiają oryginalne propozycje kształcenia, dlatego nie wszędzie znajdziesz taki sam kierunek. Co również ważne, nawet jeśli biotechnologię możesz studiować zarówno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak i na Uniwersytecie Przyrodniczym, podejście dydaktyczne do tematu będzie zupełnie inne.

Warto zapoznać się z programami studiów poszczególnych kierunków na danej uczelni. Sprawdź także przystosowanie ośrodków akademickich do prowadzenia kształcenia w danym zakresie. Ważne jest odpowiednie wyposażenie pracowni komputerowych i laboratoriów. Zweryfikuj możliwość wzięcia udziału w wymianie międzyuczelnianej w kraju lub za granicą, zapoznaj się z zajęciami dodatkowymi, konferencjami naukowymi, programami stażowymi i ofertami praktyk.

Wszelkie aktywności odnoszące się do uczestniczenia w zajęciach, ale również do brania udziału w wydarzeniach badawczych i społecznych przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń zawodowych i życiowych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie?

Studia powszechnie uznawane są za jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka, który dąży do rozwijania się i poznawania siebie. To czas poszerzania zainteresowań i szlifowania swoich umiejętności w najbardziej interesujących nas dziedzinach. Również wtedy poznajemy ważnych dla naszego życia osobistego i zawodowego ludzi.

Inspirujący okres obfituje w kulturę, sztukę, wydarzenia sportowe, a także różnego rodzaju imprezy masowe, a wszelkie atrakcje bardzo chętnie zapewniają władze miasta. Uczelnie zachęcają studentów do wychodzenia z inicjatywą, to znaczy do brania udziału w grantach badawczych, konferencjach naukowych, do zakładania kół naukowych i aktywnej w nich działalności.

Studia biologiczne i przyrodnicze są związane z pracą badawczą oraz pracą w terenie, jednakże poszczególne ośrodki akademickie dbają także o nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych i laboratoryjnych, ponieważ praktyczne realizowanie zajęć również przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń. Władze miasta i uczelni chętnie współpracują z firmami i instytucjami badawczymi, tworząc programy stażowe i stypendialne oraz oferty praktyk.

Na studentów czekają propozycje wyjazdów zagranicznych i wymian międzyuczelnianych w kraju. Mogą oni także liczyć na wsparcie socjalne. Lublin jest miastem historycznym, jednakże nie ucieka od najnowszych rozwiązań technologicznych. Poszczególne uczelnie obracają się w świecie innowacji, a także dbają o rozwój badawczy, a tym samym przyczyniają się do unowocześnienia przemysłu, gospodarki, medycyny.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Kim zostają absolwenci studiów biologicznych? Pracownikami laboratoriów, naukowcami, badaczami zjawisk naturalnych. Biolodzy pracują w szpitalach, poradniach, instytucjach badawczych i naukowych, jak i na uczelniach. Biolodzy to również potrzebni działacze społeczni - walczący o ekologiczne traktowanie naszej natury.

Wielu absolwentów studiów biologicznych znajduje zatrudnienie w organizacjach takich jak GreenPeace czy WWF. Biolodzy są niezbędnym elementem łańcucha produkcji, współpracują z chemikami, fizykami, medykami, by tworzyć nowe produkty, nowe rozwiązania.

To biolodzy walczą z wirusami, bakteriami, starają się zapobiec katastrofom ekologicznym i opracowują coraz to nowsze metody radzenia sobie z bestialskim niszczeniem Ziemi. To biolodzy pomagają rolnikom w walce z insektami i groźnymi dla plonów chorobami. praca w instytutach badawczo-naukowych czy w ramach grup badawczych jest niezwykle twórcza i

ciekawa. Każdy absolwent ma szanse zrobić międzynarodową karierę naukową. A jeśli ścieżka badań Was aż tak nie pociąga, możecie znaleźć pracę w koncernach farmaceutycznych czy kosmetologicznych - w SPA, w sanatoriach i tym podobnych miejscach, gdzie wiedza biologiczna jest bardzo potrzebna.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

W Lublinie studia biologiczne i przyrodnicze możecie realizować na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej. Realizowane są tu kierunki takie jak:

 • biologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • biology - studia I i II stopnia, stacjonarne, studia w j. angielskim
 • biologia, spec. bioanalityka - studia I stopnia, stacjonarne
 • biologia medyczna - studia I stopnia, stacjonarne
 • biotechnologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • nauczanie biologii - studia podyplomowe
 • nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia - studia podyplomowe
 • inżynieria nowoczesnych materiałów - studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne, prowadzone przez trzy wydziały jednocześnie
 • nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Studia biologiczne i przyrodnicze prowadzi również Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, na którym to możecie podjąć kształcenie w ramach kierunków:

 • behawiorystyka zwierząt - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności- studia I i II stopnia, stacjonarne
 • bezpieczeństwo żywności- studia I i II stopnia, stacjonarne
 • bioinżynieria - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • biologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • biotechnologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • doradztwo w obszarach wiejskich - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • hortiterapia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • inżynieria biomedyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • monitoring i analityka środowiska - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • nowoczesna biogospodarka - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • zootechnika - studia I i II stopnia, stacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim możecie podjąć studia z zakresu przyrodoznawstwa i filozofii przyrody (studia I i II stopnia, stacjonarne) oraz studia biotechnologii w ramach studiów inżynierskich.

Dowiedz się więcej>

 



TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować