Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Studia w Toruniu

Bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.12.2022

Bezpieczeństwo narodowe studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) .

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Toruń - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Opis kierunku

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zarówno nauki dotyczące prawa, jak i narządzania, a także administrowania. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, uczą jakie działania powinno się podejmować i wdrażać podczas zamachów, a także klęsk żywiołowych, jak i również pandemii w celu przeciwdziałaniu, czy ich ograniczaniu.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak organizatorzy akcji ratunkowych, specjaliści z zakresu odnoszącego się do zarządzania kryzysowego czy też jako pracownik administracji publicznej, służb, straży, a także inspekcji. Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo narodowe, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia interdyscyplinarne łączące elementy nauk dotyczących obronności, bezpieczeństwa, a także nauk ścisłych takich jak matematyka czy informatyka.

Studia te przygotowują specjalistów, którzy będą pracować w resorcie obrony narodowej, administracji i spraw wewnętrznych, w przemyśle obronnym, a także w instytucjach oraz służbach i organach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu różnorodnych aspektów bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, narodowym, jak i nawet międzynarodowym.

Studenci dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej, ale i umiejętnościom praktycznym będą rozumieli charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwią im tworzenie wariantów służących zapobieganiu, ale i przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz umiejętnemu reagowaniu w przypadku ich wystąpienia. Studenci będą także potrafili organizować działania indywidualne oraz zbiorowe w różnych sytuacjach, które wynikają ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa. 

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Toruniu na kierunku audiofonologia to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu wiedzy dotyczącej nauk społecznych, a także wszelkich procesów, które odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, ale i zarządzaniem kryzysowym w skali globalnej.

Studenci zdobędą również umiejętności, które są potrzebne, a wręcz bywają niezbędne do pracy w sektorze związanym z bezpieczeństwem państwa, studenci nauczą się pracy w zespołach oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, nauczą się także samoobrony, decyzyjności oraz poszerzą wiedzę z zakresu dotyczącego topografii.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z obszaru nauk społecznych, języka obcego czy zasad etycznych, studenci będą potrafili dokonywać analiz i stosować się do zasad prawnych obowiązujących w tym zakresie oraz poznają procedury odnoszące się do bezpieczeństwa, ale i zarządzania kryzysowego zarówno w skali lokalnej czy regionalnej, ale i narodowej, a nawet globalnej.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru prawa, zarządzania i administrowania, a także dbania o bezpieczeństwo i zapobiegania oraz zwalczania działań zagrażającym bezpieczeństwu państwa, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe, między innymi mogą rozpocząć pracę w  rządowych instytucjach publicznych, inspekcjach, administracji rządowej czy samorządowych instytucjach publicznych, czy zdobyć zatrudnienie na takich stanowiskach jak na przykład pracownik prywatnych firm, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub pracownik w zespołach reagowania kryzysowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • samorządowych instytucjach publicznych,
 • rządowych instytucjach publicznych,
 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Biurze Ochrony Rządu,
 • Służbie Granicznej,
 • Straży Ochrony Lotnisk,
 • Straży gminnej (miejskiej),
 • Formacjach Obrony Cywilnej Kraju,
 • Siłach Zbrojnych RP,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • służbach społecznych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Toruniu

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Toruniu?

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Toruń studia stacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia