Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Odkryj kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej AMUZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdobyć wszechstronne wykształcenie z obszaru m.in. muzyki, pedagogiki, promocji czy marketingu. Studenci zostaną również przygotowani do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w różnego rodzaju instytucjach kultury.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej będą mogli związać swoją karierę zawodową m.in. z pracą animatora kultury czy pedagoga prowadzącego lekcje muzyki w placówkach edukacyjnych.

czytaj dalej wszystko o Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, podstawę kwalifikacji stanowi wynik egzaminu wstępnego.

Warunkiem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Jeśli chciałbyś zdobyć wszechstronne wykształcenie z dziedziny muzyki oraz nauk humanistycznych, a ponadto posiadasz duszę artysty oraz niezmierzone pokłady kreatywności, to zdecydowanie powinieneś zastanowić się nad wyborem studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Decydując się ten kierunek, weźmiesz udział w licznych zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, co pomoże Ci z łatwością planować i realizować rozmaite zadania artystyczne i dydaktyczne. W czasie kształcenia dokonasz też wyboru specjalności, dzięki czemu będziesz mógł lepiej dostosować plan zajęć do swoich zainteresowań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wybierając studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zyskasz szansę na znaczne rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi. Dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach praktycznych oraz wykładach dowiesz się, w jaki sposób dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieł muzycznych, wykorzystując przy tym wiedzę ze specjalistycznej literatury i przedmiotów ogólnomuzycznych. Co więcej, zapoznasz się też z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju muzyki i sztuki na przestrzeni dziejów oraz nauczysz się analizować utwory z punktu widzenia historii gatunków, form muzycznych czy warsztatu kompozytorskiego.

Ile trwają studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Ukończenie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pozwoli Ci na podjęcie pracy animatora kultury w placówkach upowszechniania kultury oraz organizatora festiwali i innych imprez muzycznych. Będziesz też kompleksowo przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

  • instruktor zespołu tanecznego,
  • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury,
  • organizator festiwali i innych imprez muzycznych,
  • nauczyciel edukacji muzycznej w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
  • nauczyciel rytmiki w różnego typu placówkach oświatowych.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wrocław studia stacjonarne

Kierunki muzyczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia