Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Odkryj kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej AMUZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdobyć wszechstronne wykształcenie z obszaru m.in. muzyki, pedagogiki, promocji czy marketingu. Studenci zostaną również przygotowani do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w różnego rodzaju instytucjach kultury.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej będą mogli związać swoją karierę zawodową m.in. z pracą animatora kultury czy pedagoga prowadzącego lekcje muzyki w placówkach edukacyjnych.

czytaj dalej wszystko o Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, podstawę kwalifikacji stanowi wynik egzaminu wstępnego.

Warunkiem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Jeśli chciałbyś zdobyć wszechstronne wykształcenie z dziedziny muzyki oraz nauk humanistycznych, a ponadto posiadasz duszę artysty oraz niezmierzone pokłady kreatywności, to zdecydowanie powinieneś zastanowić się nad wyborem studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Decydując się ten kierunek, weźmiesz udział w licznych zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, co pomoże Ci z łatwością planować i realizować rozmaite zadania artystyczne i dydaktyczne. W czasie kształcenia dokonasz też wyboru specjalności, dzięki czemu będziesz mógł lepiej dostosować plan zajęć do swoich zainteresowań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wybierając studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zyskasz szansę na znaczne rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi. Dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach praktycznych oraz wykładach dowiesz się, w jaki sposób dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieł muzycznych, wykorzystując przy tym wiedzę ze specjalistycznej literatury i przedmiotów ogólnomuzycznych. Co więcej, zapoznasz się też z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju muzyki i sztuki na przestrzeni dziejów oraz nauczysz się analizować utwory z punktu widzenia historii gatunków, form muzycznych czy warsztatu kompozytorskiego.

Ile trwają studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej we Wrocławiu?

Ukończenie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pozwoli Ci na podjęcie pracy animatora kultury w placówkach upowszechniania kultury oraz organizatora festiwali i innych imprez muzycznych. Będziesz też kompleksowo przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

  • instruktor zespołu tanecznego,
  • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury,
  • organizator festiwali i innych imprez muzycznych,
  • nauczyciel edukacji muzycznej w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
  • nauczyciel rytmiki w różnego typu placówkach oświatowych.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wrocław studia stacjonarne

Kierunki muzyczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia