Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska - Bydgoszcz

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska - Bydgoszcz

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Odkryj kierunek lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska studia Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska w Bydgoszczy rozpocznie się 8 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 września 2023 r. | Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy lingwistykę stosowaną angielsko-rosyjską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW).

 

Opis kierunku

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska to studia stworzone z myślą o osobach zainteresowanych językiem angielskim i rosyjskim oraz kulturą anglo- i rosyjskojęzyczną. W trakcie kształcenia studenci nie tylko rozwiną swoje kompetencje lingwistyczne i komunikacyjne, lecz również zdobędą kompleksowe wykształcenie językoznawcze i kulturoznawcze.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w redakcjach czasopism, placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń czy w szeroko pojętym sektorze turystycznym.

 

czytaj dalej wszystko o Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska:

 • język angielski.

 

O przyjęciu na studia drugiego stopnia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy?

Zdobyte umiejętności na studiach pierwszego stopnia pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1, a na studiach drugiego stopnia – na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Co więcej, oprócz zdobycia szerokiej wiedzy językoznawczej, zyskasz również możliwość poznania licznych zagadnień dotyczących kultury Rosji i krajów anglosaskich. Zostaniesz też gruntownie przygotowany do pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w sektorze usług wymagających zarówno dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak i kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska będziesz uczestniczył w zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego i rosyjskiego, co pozwoli Ci na wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz efektywnej komunikacji w obu tych językach. Doświadczona kadra akademicka wprowadzi Cię też w meandry gramatyki oraz historii Rosji i krajów anglosaskich. Dodatkowo, oprócz kompetencji językowych, przyswoisz również szeroką wiedzę o kulturze i obyczajach wybranych państw, dzięki czemu zrozumiesz mentalność ich mieszkańców. Co ciekawe, w trakcie kształcenia studenci powyższego kierunku będą mieli możliwość wymian studenckich oraz odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach, co pozwoli im na sprawdzenie zdobytych umiejętności w praktyce.

Ile trwają studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska w Bydgoszczy?

Absolwenci studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska doskonale odnajdą się w pracy w każdym miejscu, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego. Z powodzeniem znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, środkach masowego przekazu czy w szeroko pojętym sektorze turystycznym. Dodatkowo studia na powyższym kierunku upoważniają do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska:

 • firmy i korporacje międzynarodowe,
 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • biura tłumaczeń,
 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • domy kultury,
 • turystyka,
 • środki masowego przekazu,
 • sektor usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska Bydgoszcz studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia