Filologia rosyjska - Łódź

Filologia rosyjska - Łódź

Filologia rosyjska - Łódź

Studia w Łodzi

filologia rosyjska

Odkryj filologię rosyjską w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Filologia rosyjska studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku filologia rosyjska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Filologia rosyjska Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi filologię rosyjską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Studia na kierunku filologia rosyjska zostały stworzone z myślą o osobach, które są zainteresowane zgłębianiem umiejętności językowych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy z obszaru rosyjskiej literatury, kultury czy historii. Dodatkowo w trakcie kształcenia studenci rozwiną swoje umiejętności translatorskie oraz poznają liczne zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach kulturalno-oświatowych, biurach turystycznych, a także w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących z rosyjskojęzycznymi klientami.

 

 

czytaj dalej wszystko o Filologia rosyjska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA ROSYJSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia rosyjska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia rosyjska w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia rosyjska:

 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2).

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia rosyjska w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Decydując się na wybór studiów na kierunku filologia rosyjska, zyskasz szansę na zdobycie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze i kulturze rosyjskiego obszaru językowego, niezwykle przydatnej do rozpoczęcia kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie należy wykazać się m.in. umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego czy redakcji tekstu i jego interpretacji w języku rosyjskim. Co ważne, dzięki bogatej ofercie dostępnych na tym kierunku specjalności, będziesz mógł maksymalnie dopasować program kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia rosyjska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie kształcenia na kierunku filologia rosyjska uzyskasz pogłębioną wiedzę zarówno o strukturze języka rosyjskiego, jak i o rosyjskiej literaturze i kulturze. W Twoim planie zajęć nie zabraknie przedmiotów poświęconych praktycznej nauce języka rosyjskiego. Zgłębisz m.in. zasady gramatyki praktycznej i funkcjonalnej, kręgów leksykalnych, wypowiedzi ustnej i pisemnej, a także analizy tekstów. Co więcej, w trakcie kształcenia opanujesz również umiejętność poprawnego wysławiania się przy użyciu różnorodnych zwrotów oraz dopasowywania ich specyfiki do danej sytuacji komunikacyjnej.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Studia na kierunku filologia rosyjska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia rosyjska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia rosyjska będziesz posiadał doskonałą znajomość języka i kultury rosyjskiej, dzięki czemu z Twoich kwalifikacji chętnie skorzystają wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa współpracujące z rosyjskojęzycznymi klientami. Co więcej, z powodzeniem będziesz mógł też znaleźć zatrudnienie m.in. w redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, placówkach kulturalno-oświatowych czy w biurach turystycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia rosyjska:

 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • domy kultury,
 • redakcje czasopism,
 • wydawnictwa,
 • biura tłumaczeń,
 • ośrodki i biura turystyczne,
 • przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia rosyjska Łódź studia i stopnia

Filologia rosyjska Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia rosyjska Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia