Studia filologiczne w Łodzi

Studia filologiczne w Łodzi

Studia filologiczne w Łodzi
Dodaj do ulubionych

03.04.2024

Studia filologiczne w Łodzi 2024 | woj. łódzkie

Studia filologiczne w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny UŁ) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia filologiczne w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia filologiczne w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia filologiczne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia filologiczne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych stacjonarne I stopnia
Filologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia angielska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia angielska - studia online online II stopnia
Filologia germańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia germańska - studia online online II stopnia
Filologia hiszpańska stacjonarne II stopnia
Filologia hiszpańska z językiem angielskim stacjonarne I stopnia
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia polska - studia online online I stopnia, II stopnia
Filologia romańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia słowiańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia włoska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Informatologia z biznesowym językiem angielskim stacjonarne II stopnia
Lingwistyka dla biznesu stacjonarne I stopnia
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej stacjonarne II stopnia
Nowe media i kultura cyfrowa stacjonarne I stopnia
Produkcja teatralna i organizacja widowisk stacjonarne I stopnia
Studia azjatyckie stacjonarne I stopnia
Studia polskie z językiem angielskim stacjonarne I stopnia
Studia polsko-niemieckie stacjonarne I stopnia
Translatoryka stacjonarne II stopnia
Twórcze pisanie stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są filologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki filologiczne:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki filologiczne w Łodzi

SORTOWANIE:
A
E
F
G
J
K
L
M
N
P
S
T
Rozwiń

Studia filologiczne w Łodzi - podyplomowe

D
N
R
T
W

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia filologiczne 2024/2025

Aby dostać się na studia filologiczne trzeba się bardzo dobrze przyłożyć do egzaminu maturalnego z języka polskiego (na poziomie rozszerzonym!) oraz do egzaminów z języków obcych.

Bez dobrych wyników z tych przedmiotów, raczej nie wróżymy Wam zbyt świetlistej przyszłości. Polecamy już dziś zadbać o swoje umiejętności językowe!

Cennym przedmiotem, który może przydać się Wam w procesie rekrutacji jest historia i wiedza o społeczeństwie, dzięki podejściu do tego egzaminu zwiększacie swoje szanse na przebicie się przez tłum spragnionych nauki absolwentów liceów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia filologiczne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 530 punktów na filologię angielską oraz 530,5 punkta na filologię hiszpańską z językiem angielskim. 

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia filologiczne w Łodzi

Studia filologiczne w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na filologię angielską ubiegało się ponad 9 kandydatów na jedno miejsce, a na filologię hiszpańską z językiem angielskim było to 6 kandydatów. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia filologiczne w Łodzi

Studia filologiczne w Łodzi to bardzo bogata i różnorodna przestrzeń kształcenia, w której odnaleźć można kierunki poświęcone językom, kulturom, literaturze i historii. Oprócz wiedzy i umiejętności, studenci studiów filologicznych nabywają również istotnych kompetencji, do których zaliczyć można umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej.

Najpopularniejsze kierunki filologiczne w Łodzi: filologia angielska, filologia polska, filologia hiszpańska z językiem angielskim, filologia słowiańska, filologia germańska, filologia włoska.

Współczesne studia filologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach filologicznych

Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy między innymi w roli nauczycieli, dziennikarzy, tłumaczy, konsultantów metodycznych, edytorów. Zatrudniani są w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, mediach.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą filologiczną wahają się od 3100 zł do 6600 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Polacy nie gęsi i swój język mają, a Litwini to nie kaczki i Bułgarzy to nie gołębie. Prawie każdy naród ma swój odrębny język, dzięki któremu ludzie się komunikują. I właśnie ów komunikacja jest celem języka i głównym celem poznawania filologów, czyli osób profesjonalnie zajmujących się językiem.

Dzięki filologom, którzy tłumaczą komunikaty, pośredniczą w interakcjach między ludźmi, a także uczą innych, jak sobie samodzielnie poradzić, świat staje się naszą wspólną wyspą, na której niezależnie od miejsca, możemy się ze wszystkimi dogadać.

Studia filologiczne w Łodzi kształcą przyszłych włodarzy języków zgodnie z opisanym powyżej nurtem, czyli są to studia ukierunkowane na kształcenie praktyczne, z którego efektami (miło i przyjemnie) przyszli filolodzy wkroczą w wielki świat biznesu.

Oprócz umiejętności czytania i rozumienia, szlifowane są kompetencje mówienia, niezwykle duży nacisk kadra profesorska Uniwersytetu Łódzkiego kładzie na akcentowanie i intonację – to żadna tajemnica, że język rosyjski jest bardziej śpiewny od niemieckiego!

Dzięki studiom filologicznym w Łodzi studenci poznają historię, kulturę i obyczaje danego narodu, uczą się, jak oni funkcjonują w swojej rzeczywistości i są wręcz perfekcyjnie przygotowywani do wyjazdu do danego kraju.

Nie możemy pominąć aspektu artystycznego studiów filologicznych – to jest taki rodzaj nauki, który wymaga ogromnej cierpliwości i jeszcze większego zamiłowania do czytania dzieł ludzkości.

To na tych studiach przewalać będziecie grube księgi w bibliotekach, księgi, których zapisy często będą niejasne, trudne, praktycznie nie do ogarnięcia. Ale dzięki takiemu doświadczeniu zrozumiecie, jak ważny jest aspekt lekkości rozumienia innych. I co tak właściwie można z takimi umiejętnościami i taką wiedzą zrobić? Sprawdźcie!

 

Studia filologiczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

To Ty decydujesz o formie swojego studiowania. Uczelnie w Łodzi kierunki filologiczne realizują zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, a od niedawna także w formie online.

Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast tryb niestacjonarny wiąże się z edukacją weekendową od piątku/soboty do niedzieli. Cyfryzacja umożliwiła także prowadzenie zajęć przez Internet, co okazuje się dogodnym rozwiązaniem nawet w czasach pandemii.

Studia filologiczne można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie, natomiast studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata.

Studia drugiego stopnia - magisterskie mogą uzupełniać treści zgłębiane na studiach licencjackich, ale bardzo często stanowią formę odrębnego kształcenia poszerzającego wiedzę i umiejętności. Dla tych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje w danym zakresie, uczelnie w Łodzi stworzyły studia podyplomowe, które trwają od dwóch do trzech semestrów.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Czy studia filologiczne w Łodzi są trudne?

Przestrzeń studiów filologicznych jest bardzo zróżnicowana. Złożona jest zarówno z kierunków dobrze znanych, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością (w tym gronie wymienić można między innymi: Filologię polską, Anglistykę czy Germanistykę), jak i kierunków zyskujących na sympatii kandydatów (tutaj warto wspomnieć o Koreanistyce, Japonistyce czy Sinologii).

Studia filologiczne w Łodzi nie są trudne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kierunki reprezentujące ten obszar oferują naukę języka oraz naukę o języku, a kierunki takie można – lub powinno się - wybrać z pasji i chęci rozwijania językowych zdolności. Oczywiście, kierunki filologiczne to nie tylko praktyczna nauka języka, ale również podróż przez historię, literaturę czy zagadnienia społeczne i każdy kierunek może charakteryzować się bardziej bądź mniej zapełnionym programem.

 

Kierunki studiów filologicznych w Łodzi

Wbrew pozorom studia filologiczne w Łodzi nie odnoszą się jedynie do kierunków stricte językowych, które umożliwią Ci poszerzania tego typu predyspozycji. Są to także kierunki, które wiążą się z językiem polskim bądź obcym oraz w interdyscyplinarny sposób łączą go z inną dziedziną kształcenia. Jest tak na przykład w przypadku lingwistyki dla biznesu, filmoznawstwa i wiedzy o mediach czy twórczego pisania.

Prócz praktycznych zajęć językowych, studia filologiczne pozwalają studentom rozwijać się kulturowo, biznesowo, medialnie, a także twórczo. Nie zabraknie kształcenia z zakresu najpopularniejszych języków świata czy też języków, których najczęściej poszukują pracodawcy. Także na filologii angielskiej, rosyjskiej czy hiszpańskiej będziesz miał/a okazję zapoznać się z literaturą, kulturą, a nawet rzeczywistością społeczną danego kraju.

Studia filologiczne to kompendium wiedzy nie tylko humanistycznej, która zdecydowanie poszerza horyzonty i z innej perspektywy pozwala spojrzeć na otaczający nas świat.

 

Kierunki filologiczne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia filologiczne w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: językoznawstwa, literaturoznawstwa, a także z zakresu wybranej przez siebie specjalności. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy w wydawnictwach, mediach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, biurach tłumaczeń.

Uczelnie w Łodzi oferują kształcenie filologiczne, podążając za trendami XXI wieku, a co ważniejsze za potrzebami rozwoju w tym kierunku przez maturzystów i studentów.

Największe pole do popisu ma Uniwersytet Łódzki, który przedstawia kandydatom na studia bogatą ofertę kierunków oraz zapewnia nowoczesne pracownie, które wspomogą rozwój w zakresie języków obcych, filmu czy mediów. Piękny budynek Wydziału Filologicznego zachęca do dalszej edukacji nie tylko szklaną fasadą. Władze uczelni dbają o innowacyjne podejście i interdyscyplinarny wydźwięk każdego kierunku, dzięki czemu przyszli filolodzy i humaniści bez problemu odnajdą się na rynku pracy.

Nie można jednak umniejszać roli innych ośrodków akademickich. Kształcenie językowe oferują, chociażby Akademia Humanistyczko-Ekonomiczna czy Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych. Poszczególne placówki gwarantują wysoki poziom kształcenia, zajęcia z najlepszymi specjalistami w swojej dziecinie, a także programy ERASMUS oraz spotkania z ludźmi nauki przybywającymi do Łodzi z zagranicy.

Gdzie studiować kierunki filologiczne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi
 

Kierunki filologiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki filologiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

Jak wybrać studia filologiczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Studia humanistyczne przez wielu uznawane są za nieopłacalne. Prawda jest jednak taka, że rynek pracy na humanistów bardzo się otwiera. Są oni poszukiwani zarówno w świecie języka i literatury, jak i przez środowiska biznesowe czy różnego typu przedsiębiorstwa.

Uczelnie w Łodzi starają się zadbać o wysoki poziom kształcenia swoich studentów. Niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, musisz mieć świadomość tego, czym chcesz zajmować się w życiu zawodowym. Sprecyzowane cele są drogą do sukcesu, który osiągają zwłaszcza Ci najlepsi w danej dziedzinie.

Nie ulega wątpliwości, że studia filologiczne, zwłaszcza te obejmujące swoim zainteresowaniem filologie obce są niezwykle opłacalne w czasach globalizacji i różnego typu współpracy międzynarodowej. Osoby znające języki obce są poszukiwane przez pracodawców, którzy otwierają się na rynki zagraniczne. Warto śledzić, które języki obce są najbardziej poszukiwane i rozpocząć edukację właśnie w tym zakresie.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej

 • dziennikarz
 • nauczyciel języka obcego/polskiego
 • glottodydaktyk
 • bibliotekarz
 • redaktor/korektor
 • krytyk filmowy/teatralny
 • copywriter
 • tłumacz
 • logopeda
 • przedstawiciel firmy zagranicznej
 • stewardessa
 • przewodnik

 

Uczelnie w Łodzi nastawione są na kompleksowy wydźwięk kształcenia. Jest to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy, który poszukuje osób elastycznych, łączących umiejętności językowe z wiedzą z zakresu marketingu, zarządzania, a nawet grafiki komputerowej czy programowania. Szereg fascynujących specjalizacji pozwoli Ci stworzyć ciekawe CV, a zdobywane doświadczenia zawodowe jedynie zachęcą do współpracy właśnie z Tobą.

Studia filologiczne w Łodzi umożliwiają pracę w marketingu, wydawnictwach, redakcjach, ale także w szkolnictwie. Nie chodzi jedynie o nauczanie danego języka w szkołach różnego stopnia. Coraz częściej słyszy się o glottodydaktyce, zwłaszcza że wiele osób z innych państw przyjeżdża do Polski i chce nauczyć się naszego języka. Jest to świetna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Wybór kierunku w zakresie studiów filologicznych z pewnością uwarunkowany jest aktualnym rozwojem państwa, społeczeństwa i świata nauki. Bądź jednak pewien/pewna, że możliwości pracy jest wiele, a wybór nie kończy się na bibliotece czy instytucjach dyplomatycznych.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór dobrej uczelni uwarunkowany jest niejednokrotnie jej renomą. O jednych ośrodkach słyszy się bardziej, o innych mniej. Dobry marketing oraz opinie studentów i absolwentów jedynie zachęcają do studiowania w danej placówce. To, gdzie będziesz studiował/a, zależy jednak przede wszystkim od Ciebie.

Nim zdecydujesz się na dany ośrodek akademicki, warto wziąć pod uwagę kierunek, który chciałbyś/abyś studiować. Pamiętaj, że nie na każdej uczelni znajdziesz filmoznawstwo bądź nie wszędzie będziesz miał/a okazję studiować japonistykę. Wybór uczelni bardzo często warunkowany jest przez studia, które chce się realizować.

Oczywiście wiele osób bierze pod uwagę prestiż uczelni bądź tryb studiów. Musisz zdecydować czy chcesz studiować stacjonarnie, czy niestacjonarnie, a może online czy podyplomowo. Poszczególne kierunki, tryby i formy studiów znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Pamiętaj jednak, że Łódź jest jednym z najbardziej obleganych miast akademickich, dlatego możesz być pewny/a nie tylko bogatej oferty kształcenia, ale i wysokiego poziomu edukacji.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia filologiczne w Łodzi to studia z przyszłością?

Jak często słyszeliśmy o tym, że warto poznawać inne kultury i uczyć się języków obcych? Jak często słyszeliśmy też, że warto dbać o własny język i pielęgnować jego piękno? Ci, którzy wypowiadali takie zdania mieli rację. Znajomość języków obcych, jak również zdolność poruszania się po meandrach ojczystego języka to dzisiaj przepustka do wielu ciekawych zawodów. Oznacza to, że studia filologiczne w Łodzi to studia z przyszłością, a ich absolwenci pracują między innymi jako: dziennikarze, tłumacze, dyplomaci, nauczyciele, menedżerowie.

 

Czy warto iść na studia filologiczne w Łodzi?

Ośrodki akademickie w Łodzi cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród maturzystów z miasta i okolic, ale i z całej Polski. Studenci kierunków filologicznych mają bardzo wiele możliwości kształcenia w przeróżnych placówkach akademickich.

Najbardziej rozpowszechnione jest kształcenie na Uniwersytecie Łódzkim, którego piękny i nowoczesny Wydział Filologiczny mieści w sobie nowoczesne pracownie komputerowe i audiowizualne. Także szkoły językowe i akademie humanistyczne gwarantują wysoki poziom kształcenia i wiele możliwości rozwoju.

Przede wszystkim uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie prężnie działający programy ERASMUS i MOST, które z korzyścią wpływają na rozwój językowy i stricte naukowy. Władze uczelni bardzo chętnie organizują zagraniczne wyjazdy w ramach praktyk oraz spotkania z naukowcami, literatami i dziennikarzami znanymi na całym świecie.

Łódź jako miasto akademickie bardzo chętnie wspiera programy dla młodych ludzi, którzy pragną się rozwijać. Prężnie działające biuro karier pomaga studentom w praktykach i stażach, natomiast dla absolwentów szykuje wiele ofert pracy w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach. Wspiera także młodych biznesmenów i abiturientów, którzy chcą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W Łodzi z pewnością nie można się nudzić. Imprezy kulturowe, sportowe, wydarzenia masowe urozmaicają dni nauki. Z różnego rodzaju inicjatywami wychodzą uczelnie, kadry akademickie, sami studenci. Bardzo istotny jest także fakt, iż poszczególne ośrodki akademickie chętnie pomagają tym, będącym w potrzebie.

Programy stypendialne i socjalne, a także komfortowo wyposażone akademiki działają na plus, jeśli myślisz o dalszej edukacji, ale martwisz się, iż możesz nie podołać finansowo.

Władze miasta, ale i władze uczelni nie zamykają się na studentów z zagranicy. Łódź jest otwarta na przyjezdnych z innych krajów i daje im pełne wsparcie w trakcie trwania ich edukacji. Jeśli chcesz spędzić najlepsze studenckie lata w mieście otwartym na drugiego człowieka, tolerującym jego przekonania i wierzenia, to miejsce właśnie dla Ciebie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach filologicznych w Łodzi

No tak, filologia ukończona i co dalej? Jeśli wybraliście specjalizację nauczycielską, to nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem, czy też określeniem rodzaju poszukiwanej pracy (no, może w państwowych szkołach trudno Wam będzie znaleźć od razu etat, ale coraz więcej jest szkół prywatnych, które poszukują dobrze wykwalifikowanych nauczycieli).

A jeśli nie wybraliście takiej opcji, to pozostaje Wam cała gama kieratu do wyboru. Przede wszystkim możecie iść w kierunku tłumaczeń i szukać zatrudnienia w biurach tłumaczeń, czy też otworzyć własne biuro.

Przez wzgląd na współpracę z Unią Europejską, zapotrzebowanie na tłumaczy wciąż wzrasta. Możecie również zgłaszać się do różnego rodzaju firm korporacyjnych, w których możecie ubiegać się o zatrudnienie na różnego rodzaju stanowiskach, np. ds. korespondencji z zagranicznymi kontrahentami, bądź pośredników sprzedaży.

Pracodawcy doceniają umiejętności filologów! Odpowiednie napisanie reklamacji może sprawić, że zostanie ona rozpatrzona w taki sposób, w jaki oczekujecie. Umiejętności językowe są dziś doceniane, dlatego wiele portali internetowych, czasopism, magazynów chętnie podejmuje współpracę z filologami, którzy czuwają nad poprawnością tekstów.

W ramach studiów możecie ukończyć specjalizację edytorską, która da Wam umiejętności redakcji i edytorstwa tekstów – niezbędne umiejętności do pracy w wydawnictwach książkowych, jak i prasowych. Szukajcie, szperajcie, uczcie się trudnych języków obcych, takich jak duński, holenderski, czy arabski – to na nich możecie zarobić największe pieniądze, wciąż bardzo mała grupa osób posługuje się tymi, tak zwanymi trudnymi językami.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA FILOLOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA FILOLOGICZNE

Studia filologiczne w Łodzi prowadzone są przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, niektóre uczelnie prywatne prowadzą studia języka polskiego, czy germanistykę, jednak głównym ośrodkiem kształcenia filologów w Łodzi jest Uniwersytet, który oferuje naukę na kierunkach:

 • Filologia polska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia hiszpańska + język angielski – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia romańska z drugim językiem obcym (język francuski od podstaw, drugi język obcy – zaawansowany) – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia romańska z drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim) – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia włoska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia rosyjska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia angielska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia germańska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia słowiańska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Lingwistyka dla biznesu – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne – studia językowe z ukierunkowaniem na możliwości wykorzystania wiedzy filologicznej w świecie biznesu
 • Studia polsko-niemieckie (razem z Uniwersytetem w Ratyzbonie) – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Oprócz wymienionych tutaj kierunków stricte filologicznych, Wydział Filologiczny oferuje kształcenie w zakresie Logopedii z audiologią – jest to ciekawa propozycja skierowana do przyszłych logopedów, pedagogów i terapeutów, a także nauczycieli języków, którzy dzięki takiej specjalizacji mogą wspierać rozwój mowy dziecka. Również na tym Wydziale prowadzone są studia związane z informacją cyfrową w środowisk, jak i bibliotekoznawstwem (konieczne jest ukończenie takich studiów, by pracować w bibliotece, archiwum i tym podobnych miejscach). Intrygujący jest również kierunek Literatura w przestrzeni publicznej oraz Komunikowanie publiczne – kierunki Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Na stronie katedry znajduje się poradnia językowa, w której udzielają się studenci, jak i wykładowcy uczelni. Jeśli macie jakąkolwiek wątpliwość językową, możecie się do nich zgłosić!

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA FILOLOGICZNE

 • Filologia angielska. Specjalności: Nauczycielska, Translatoryka;
 • Japonistyka. Specjalności: Translatoryka, Historia, Nauczycielska.

dowiedz się więcej 

 

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)