Filologia rosyjska - Łódź

Filologia rosyjska - Łódź

Filologia rosyjska - Łódź

Studia w Łodzi

filologia rosyjska

Odkryj filologię rosyjską w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Filologia rosyjska studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku filologia rosyjska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Łodzi filologię rosyjską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Studia na kierunku filologia rosyjska zostały stworzone z myślą o osobach, które są zainteresowane zgłębianiem umiejętności językowych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy z obszaru rosyjskiej literatury, kultury czy historii. Dodatkowo w trakcie kształcenia studenci rozwiną swoje umiejętności translatorskie oraz poznają liczne zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach kulturalno-oświatowych, biurach turystycznych, a także w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących z rosyjskojęzycznymi klientami.

 

 

czytaj dalej wszystko o Filologia rosyjska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA ROSYJSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia rosyjska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia rosyjska w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia rosyjska:

 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2).

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia rosyjska w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Decydując się na wybór studiów na kierunku filologia rosyjska, zyskasz szansę na zdobycie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze i kulturze rosyjskiego obszaru językowego, niezwykle przydatnej do rozpoczęcia kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie należy wykazać się m.in. umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego czy redakcji tekstu i jego interpretacji w języku rosyjskim. Co ważne, dzięki bogatej ofercie dostępnych na tym kierunku specjalności, będziesz mógł maksymalnie dopasować program kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia rosyjska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie kształcenia na kierunku filologia rosyjska uzyskasz pogłębioną wiedzę zarówno o strukturze języka rosyjskiego, jak i o rosyjskiej literaturze i kulturze. W Twoim planie zajęć nie zabraknie przedmiotów poświęconych praktycznej nauce języka rosyjskiego. Zgłębisz m.in. zasady gramatyki praktycznej i funkcjonalnej, kręgów leksykalnych, wypowiedzi ustnej i pisemnej, a także analizy tekstów. Co więcej, w trakcie kształcenia opanujesz również umiejętność poprawnego wysławiania się przy użyciu różnorodnych zwrotów oraz dopasowywania ich specyfiki do danej sytuacji komunikacyjnej.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Studia na kierunku filologia rosyjska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia rosyjska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia rosyjska w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia rosyjska będziesz posiadał doskonałą znajomość języka i kultury rosyjskiej, dzięki czemu z Twoich kwalifikacji chętnie skorzystają wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa współpracujące z rosyjskojęzycznymi klientami. Co więcej, z powodzeniem będziesz mógł też znaleźć zatrudnienie m.in. w redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, placówkach kulturalno-oświatowych czy w biurach turystycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia rosyjska:

 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • domy kultury,
 • redakcje czasopism,
 • wydawnictwa,
 • biura tłumaczeń,
 • ośrodki i biura turystyczne,
 • przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia rosyjska Łódź studia i stopnia

Filologia rosyjska Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia rosyjska Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia rosyjska w Łodzi

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia