Geomonitoring - Łódź

Studia w Łodzi

geomonitoring

Odkryj kierunek geomonitoring w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Geomonitoring studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku geomonitoring to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku geomonitoring w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geomonitoring w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Geomonitoring Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi geomonitoring możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk Geograficznych UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku geomonitoring to szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych procesów i zjawisk generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. W trakcie kształcenia studenci nauczą się również zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, państwowych instytutach badawczych, a także w firmach konsultingowych, doradczych oraz pracowniach projektowych.

czytaj dalej wszystko o Geomonitoring - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek GEOMONITORING

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Geomonitoring stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geomonitoring w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geomonitoring:

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geomonitoring w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku geomonitoring w Łodzi?

Aby poprawić jakość analiz i skuteczność prognoz środowiskowych, konieczna jest coraz lepsza i pełniejsza informacja o różnego rodzaju zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Z uwagi na to rośnie liczba instytucji zajmujących się dostarczaniem profesjonalnie przetworzonej informacji o stanie i dynamice środowiska. W związku z tymi trendami tworzone są też innowacyjne kierunki studiów, które mają na celu kształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowanych na wyzwania współczesnego rynku pracy. Jednym z takich kierunków jest geoinformacja, która umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy o wszystkich sferach Ziemi. Absolwenci będą gruntownie przygotowani do brania udziału w projektach kompleksowych, uwzględniających zagadnienia zarówno antropopresji, jak i zrównoważonego rozwoju na szeroką skalę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geomonitoring możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geomonitoring zajęcia będą miały głównie przyrodniczo-techniczny charakter. Będziesz mieć okazję, aby pod okiem wykwalifikowanej kadry akademickiej poznać zagadnienia związane z miernictwem i pozyskiwaniem danych środowiskowych, a także dowiedzieć się więcej na temat rozmaitych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Nieobce staną Ci się też zaawansowane techniki geostatystyczne i geoinformatyczne, stosowane na co dzień w branży geologicznej. Co więcej, w Twoim planie zajęć nie zabraknie przedmiotów ukierunkowanych na interpretację i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych. Dodatkowo będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w rozwijających ćwiczeniach terenowych oraz realizacji praktyk zawodowych, które odbywać się będą w instytucjach zajmujących się monitorowaniem i ochroną środowiska.

 

Ile trwają studia na kierunku geomonitoring w Łodzi?

Studia na kierunku geomonitoring trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Geomonitoring w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku geomonitoring w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku geomonitoring będziesz mieć przed sobą szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w służbach związanych z monitoringiem środowiska, jak również w instytucjach zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym. Z Twoich wysokich kwalifikacji chętnie skorzystają też różnego rodzaju laboratoria.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geomonitoring:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną, zmianami klimatu, geologią itp.),
 • laboratoria i stacje terenowe,
 • państwowe instytuty badawcze,
 • inspektoraty ochrony środowiska różnych szczebli oraz organy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • firmy konsultingowe, doradcze i pracownie projektowe (oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, szacowanie kosztów środowiskowych, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu),
 • prywatne firmy związane z inżynierią środowiska,
 • międzynarodowe instytucje pracujące na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geomonitoring Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geomonitoring Łódź studia stacjonarne

Kierunki geograficzne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia