Studia geograficzne Łódź

Studia geograficzne Łódź

Studia geograficzne Łódź

Największy wybór studiów

geograficznych w Łodzi

Odkryj kierunki geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

06.04.2024

Studia geograficzne Łódź 2024 | woj. łódzkie

Studia geograficzne w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk Geograficznych UŁ). Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia geograficzne Łódź
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia geograficzne w Łodzi rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia geograficzne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia geograficzne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Geografia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geoinformacja stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geomonitoring stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne I stopnia
Planowanie i organizacja przestrzeni stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są geograficzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki geograficzne w Łodzi

SORTOWANIE:

Studia geograficzne w Łodzi - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia geograficzne 2024/2025

Myśląc o ukierunkowaniu się na studia geograficzne powinniście bardzo dobrze przygotować się do matury rozszerzonej z geografii, która jest biletem wstępu na Uniwersytet Łódzki. Nie jest to prosty egzamin, tak więc często każdy pozytywny wynik może Wam otworzyć furtkę do geograficznej wiedzy.

Doceniane są również przedmioty ścisłe – matematyka, fizyka czy biologia, z którymi powinniście się zaprzyjaźnić, podczas studiów geograficznych nie ominą Was zagadnienia z tych dziedzin. Jeśli zdecydowaliście się uprawiać geografię humanistyczną i społeczną to egzaminy z historii, wiedzy o społeczeństwie czy języka polskiego również się Wam przydadzą.

Sprawdźcie w informatorze rekrutacyjnym, jaki jest dostępny na stronie Wydziału Nauk Geograficznych w Łodzi, w jakim kierunku najlepiej przygotować się, by dostać się na te niezwykle ciekawe i trudne zarazem studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia geograficzne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 161 punktów na geoinformację oraz 118 punktów na gospodarkę przestrzenną. 

czytaj dalej progi punktowe na studia

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia geograficzne w Łodzi

Studia geograficzne w Łodzi to zestaw kierunków, oferujących pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno- ekonomicznej, jak również nabywają umiejętności obsługi profesjonalnego oprogramowania GIS, pozyskiwania danych przestrzennych, przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu oraz projektowania rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzeni.

Najpopularniejsze kierunki geograficzne w Łodzi: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geomonitoring.

Współczesne studia geograficzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach geograficznych

Absolwenci studiów geograficznych znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, biurach planowania przestrzennego, szkolnictwie, instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach doradczych, laboratoriach i stacjach terenowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z geografią wahają się od 3000 zł do 6600 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim to najstarszy kierunek kształcenia w Łodzi! Powstał tuż po zakończeniu wojny - w maju 1945 roku w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i od tamtej pory kształci się tu cała rzesza studentów. Geografia jest międzyobszarowym kierunkiem kształcenia ze względu na badania naukowe, jakie w ramach tej dyscypliny są prowadzone.

Mówimy tutaj o badaniu szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, jak i różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w tym środowisku. Współzależności występujące między zjawiskami i procesami dwóch sfer – przyrodniczej i społecznej, wymaga multidyscyplinarnej wiedzy od prowadzącego badania. W naukach geograficznych niezwykle cenny jest całościowy ogląd sytuacji, co wymaga szerokich kompetencji należących do wielu dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych.

Geografii nie można zaklasyfikować do żadnej z grup nauk empirycznych. Dlaczego tak właściwie mielibyście wybrać studia geograficzne w Łodzi? Powodów możemy znaleźć kilka, jednym z nich jest stawianie na samodzielność studenta i przyszłego absolwenta w działaniu, mają do tego przygotowywać częste ćwiczenia terenowe, realizowane na każdym roku studiów oraz samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowieka.

Badania terenowe prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim dotyczą historyczno-geograficznych regionów Polski, klimatologii i ochrony atmosfery, siedliskoznawstwem, czy też na przykład studiów ludnościowy i badania nad usługami Samodzielność to wyćwiczona kompetencja geografa, który uczy się patrzeć i widzieć oraz poddawać analizie zauważane zjawiska.

Studenci geografii uczeni są owej samodzielności dokonywania eksploracji w skali lokalnej i globalnej, zdobywają również wiedzę praktyczną – co tak właściwie z tymi wynikami i informacjami o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach można zrobić? Sprawdźcie w zakładce Praca.

 

Studia geograficzne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Forma:

 • studia stacjonarne

 

Studia geograficzne w Łodzi możesz realizować przede wszystkim dziennie. Kształcenie na studiach stacjonarnych odbywa się od poniedziałku do piątku, a teoretyczna wiedza weryfikowana jest w trakcie wielogodzinnych praktyk zawodowych. Studia niestacjonarne odbywają się w weekendy.

Poszczególne kierunki możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień w zależności od wybranego kierunku i uczelni może trwać trzy lata (studia licencjackie; na przykład geografia) bądź trzy i pół roku (studia inżynierskie; na przykład gospodarka przestrzenna).

Po ich ukończeniu absolwenci mogą uzupełniać wiedzę i zdobywać dodatkowe umiejętności na studiach magisterskich, trwających półtora roku lub dwa lata (uzależnione jest to od tego, czy masz tytuł licencjata, czy inżyniera).

Uczelnie w Łodzi przedstawiają także bogatą ofertę studiów podyplomowych, które pozwalają rozwijać się w najbardziej interesującym Cię kierunku (chociażby geoinformacja – systemy informacji geograficznej w praktyce). Podyplomowo możesz kształcić się w ciągu dwóch lub trzech semestrów.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Czy studia geograficzne w Łodzi są trudne?

Poszukując odpowiedzi na postawione pytanie warto przyjrzeć się charakterystyce kierunków, które tworzą ten obszar kształcenia. Każdy z nich oferuje pozyskanie innych umiejętności i wprowadza w inny zakres tematyczny. Z jednej strony mamy Geografię, która kształci studentów w zakresie szeroko rozumianej geografii fizycznej i geografii społeczno- ekonomicznej, a z drugiej strony mamy Gospodarkę przestrzenną czy Geomonitoring, czyli kierunki skrupulatniej podchodzące do bardziej szczegółowego zakresu zagadnień.

Studia geograficzne w Łodzi nie są trudne, choć oczywiście w przestrzeni złożonej z co najmniej kilku propozycji kształcenia mogą występować mniej lub bardziej wymagające i skomplikowane. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że studia te wybierane są przez osoby o konkretnych zainteresowaniach i pomysłach na zawodową przyszłość. To studia skonkretyzowane, których nie sposób wybrać bez zamiłowania do geografii.

 

Kierunki studiów geograficznych w Łodzi

Kierunki geograficzne w Łodzi mają charakter interdyscyplinarny. Do kategorii tej zaliczyć możemy przede wszystkim geografię, która umożliwi Ci zgłębianie treści związanych z klimatologią i ochroną atmosfery, geografią polityczną, monitoringiem i kształtowaniem środowiska. Studia w tym zakresie pozwolą Ci uzyskać kompetencje pedagogiczne, a tym samym umożliwią pracę w charakterze nauczyciela geografii.

Uczelnie w Łodzi oferują także kierunki łączące wiedzę geograficzną z dziedzinami najbardziej obleganymi w XXI wieku. Dzięki temu możesz studiować geoinformację czy geomonitoring, turystykę i rekreację czy planowanie i organizację przestrzeni. Ukończenie większości kierunków studiów geograficznych pozwoli Ci szczycić się tytułem licencjata.

Z gospodarki przestrzennej możesz jednak zdobyć również tytuł inżyniera. Dla tych, którzy mają wysoko rozwinięte predyspozycje językowe, stworzono kierunek w języku angielskim – climatology, który skupia się na zmianach klimatycznych oraz ich wpływie na środowisko i gospodarkę.

 

Kierunki geograficzne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

 • climatology
 • geografia
 • geografia – studia nauczycielskie
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna
 • międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • turystyka i rekreacja

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia geograficzne w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: geomonitoringu, klimatologii, gospodarki przestrzennej czy turystykiAbsolwenci studiów geograficznych odnajdują się w pracy w biurach podróży, branży związanej z odnawialnymi źródłami energii, biurach planowania przestrzennego, szkolnictwie, przedsiębiorstwach geoinformatycznych

Studia geograficzne w Łodzi możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych. Gospodarka przestrzenna realizowana jest także przez Wydział Zarządzania.

Nowocześnie wyposażone placówki umożliwiają rzetelne przekazywanie wiedzy oparte na wieloletnim doświadczeniu wyspecjalizowanej kadry akademickiej. Poszczególne kierunki wiążą się także ze współpracą z przyszłymi pracodawcami oraz całym otoczeniem społeczno-gospodarczym miasta i okolic.

Uniwersytet Łódzki dba, by tego typu studia praktyczne wzbogacone były w ćwiczenia terenowe na obszarze całej Polski oraz za jej granicami. Warto zaznaczyć, że Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego jest uważany za jeden z najbardziej istotnych ośrodków geograficznych w Polsce.

Ośrodek szczyci się bogatą tradycją i innowacyjnym podejściem badawczym. Od niedawna funkcjonuje na nim System Informacji Geograficznych, który jest niezwykle przydatny podczas zaawansowanych analiz i modelowania przestrzennego.

Gdzie studiować kierunki geograficzne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Kierunki geograficzne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

Jak wybrać studia geograficzne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Abiturienci studiów geograficznych dzielą się różnymi doświadczeniami, a co najważniejsze posiadają gruntowne wykształcenie geograficzne, gospodarcze i społeczne.

Zatrudniani są przede wszystkim w instytucjach, które zajmują się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną, a także w instytucjach, które zajmują się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Pracują także w wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach związanych z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, na przykład w Parkach Narodowych, stacjach ekologicznych oraz w ośrodkach analityczno-badawczych, które zajmują się badaniami atmosfery, hydrosfery, badaniami społecznymi i statystycznymi.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel geografii
 • specjalista ds. środowiska naturalnego
 • inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • specjalista ds. analizy przestrzennej
 • specjalista ds. turystyki
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych

 

W zależności od realizowanego kierunku absolwenci zajmują się geomonitoringiem, planowaniem przestrzeni, nauczaniem, mają realny wpływ na ochronę środowiska. Studia geograficzne dają bardzo wiele perspektyw na dobrze płatną pracę zwłaszcza w czasach, które nagłaśniają temat zagrożeń klimatycznych, dbania o przestrzeń naturalną człowieka, badania tego, co oferuje nam Ziemia i ogólnie pojmowana przyroda.

Podczas wyboru idealnego kierunku studiów warto sugerować się dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Zapotrzebowanie na danego specjalistę zmienia się z roku na rok, a Tobie przecież zależy na pracy w zawodzie, zwłaszcza tej dobrze płatnej. Nie umniejszaj jednak roli swoich zainteresowań.

Czasem kluczem do sukcesu okazuje się to, co naprawdę lubimy, co faktycznie nas ciekawi. Jeśli nie lubisz badać ziemi, śledzić przemian klimatycznych, kształtować przestrzeni miejskiej czy wiejskiej, nic Ci po geografii czy gospodarce przestrzennej. Możliwości rozwoju jest bardzo wiele, musisz tylko sprecyzować cel, który chcesz osiągnąć dzięki swojej edukacji.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Studia geograficzne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział ten jest jednym z najbardziej poważanych w środowisku naukowym w całej Polsce.

Co ważniejsze kadra akademicka stara się uczyć w praktyce, dlatego oferuje liczne wyjazdy studialne i ćwiczenia terenowe, umożliwiające zdobycie bardzo ważnych doświadczeń, niezbędnych do pracy w zawodzie.

Wybór ośrodka akademickiego wydaje się oczywisty, ale możesz być pewien/pewna, że rozgłos Uniwersytet Łódzki zdobył nie bez powodu. Kompleksowo tworzone programy studiów łączą doświadczenie z nowoczesnymi metodami, a także środkami kształcenia.

Uczelnie w Łodzi zachęcają studentów do prowadzenia różnego typu działalności naukowej, a absolwentom ułatwiają start w życiu zawodowym dzięki licznym stażom i ofertom praktyk. Wybierając placówkę edukacyjną, warto zwrócić uwagę na możliwości rozwoju, które ona oferuje, ale przede wszystkim na kierunki studiów, które niejednokrotnie są unikatowe dla danej uczelni.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia geograficzne w Łodzi to studia z przyszłością?

Studia geograficzne w Łodzi to studia z przyszłością, a argumentem potwierdzającym te słowa są przede wszystkim miejsca, w których można wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę. Absolwenci studiów geograficznych wyróżniają się solidnym bagażem wiadomości. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: kształtowania i ochrony środowiska, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej czy architektury krajobrazu. Takie wykształcenie sprawia, że po ukończeniu nauki można zajmować się różnymi zadaniami. A gdzie? Między innymi w: instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, organach administracji samorządowej i rządowej, biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych czy też biurach geodezyjno- kartograficznych.

 

Czy warto iść na studia geograficzne w Łodzi?

Warto studiować w Łodzi. Odpowiedź wydaje się banalna, ale poparta jest faktami. Łódź jako miasto akademickie jest dostosowane do potrzeb studentów różnych kierunków. Nowocześnie wyposażone wydziały i nowatorsko zaplanowane programy kształcenia z pewnością pozwolą Ci rozwinąć Twoje możliwości naukowe.

Uczelnie nie ograniczają studentów – wręcz przeciwnie. Zachęcają ich do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, a także programach związanych z wymianą między uczelniami i krajami. Studia praktyczne, do których zaliczyć możemy studia geograficzne, wiążą się również z licznymi wyjazdami terenowymi, pozwalającymi rozwinąć potrzebne umiejętności w trakcie praktycznych zajęć.

Władze miasta i uczelni starają się, by studenckie lata były komfortowe w najwyższym stopniu. Wyremontowane akademiki, programy stypendialno-socjalne, programy stażowe, praktyki, kody rabatowe, które ułatwiają dostęp do kultury, sztuki i sportu to tylko nieliczne bonusy, czekające na przyszłych studentów.

Miasto i ośrodki akademickie dbają także o absolwentów, którzy dopiero co wkraczają w dorosłe życie zawodowe i szukają planu na przyszłość. Współpraca uczelni z przyszłymi pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym z korzyścią wpływają na możliwości rozwoju.

Miasto organizuje wiele imprez idealnych dla studentów kierunków geograficznych. Są to między innymi Festiwal Podróżniczy czy MapoFaktura, czyli wydarzenie polegające na mapowaniu obiektów noclegowych mieszczących się w Łodzi. Uczelnie oferują także różnego typu programy laboratoryjne z korzyścią wpływające na postępy w pracy badawczej młodych naukowców.

Młodzi w Łodzi nie mogą narzekać na brak atrakcji, ale i możliwości wyboru interesujących kierunków studiów. Ośrodki akademickie mają w swoich ofertach unikaty, kształcące specjalistów poszukiwanych nie tylko w województwie łódzkim, ale i w całej Polsce.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach geograficznych w Łodzi

Wiedza geograficzna to wiedza o świecie, jak można ją wykorzystać w praktyce? Będąc geografem możecie podjąć pracę w instytucjach zajmujących się środowiskiem – jego kształtowaniem i ochroną oraz gospodarką przestrzenną, czy też warunkami życia ludzi i organizacją działalności społeczno-gospodarczej (najczęściej są to urzędy, wydziały zieleni etc.).

Liczne fundacje, organizacje pożytku publicznego, WWF i tym podobne zatrudniają geografów-fascynatów, którzy z nimi współdziałają i wspólnie starają się zrozumieć jak funkcjonuje dany obszar środowiska przyrodniczego.

Geografowie również zajmują się pomiarami ziemi i obserwacją natury. Głównym sektorem zatrudnienia geografów jest oczywiście sektor turystyczny, czyli wszelkie biura podróży, organizatorzy dalekich wycieczek, przewodnicy turystyczni oraz branża transportowa.

Czasem też wykształceni geografowie podejmują pracę związaną z wydobywaniem surowców i odnawialnymi źródłami energii. Wielu zajmuje się również nauczaniem geografii, podczas studiów geograficznych w Łodzi możecie ukończyć specjalizację nauczycielską! 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA GEOGRAFICZNE

Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk Geograficznych oferuje studia na kierunkach:

 • Geografia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności studiów II stopnia: geoekologia z ekozfizjografią, klimatologia i ochrona atmosfery, geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, geografia społeczna i rozwoju regionalnego, monitoring i kształtowanie środowiska, geografia urbanistyczna, na tym kierunku możecie wybrać specjalność nauczycielską, która możecie zrealizować podczas studiów stacjonarnych)
 • Gospodarka przestrzenna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Geoinformacja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Geomonitoring - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Planowanie i organizacja i przestrzeni - studia I i II stopnia, stacjonarne 
 • Turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne 
 • Turystyka zrównoważona - studia II stopnia, stacjonarne

dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)