Studia geograficzne Łódź

Studia geograficzne Łódź

Studia geograficzne Łódź

Największy wybór studiów

geograficznych w Łodzi

Odkryj kierunki geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia geograficzne w Łodzi | woj. łódzkie

Studia geograficzne w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia geograficzne Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia geograficzne w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia geograficzne w Łodzi

Studia geograficzne w Łodzi to zestaw kierunków, oferujących pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno- ekonomicznej, jak również nabywają umiejętności obsługi profesjonalnego oprogramowania GIS, pozyskiwania danych przestrzennych, przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu oraz projektowania rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzeni.

Najpopularniejsze kierunki geograficzne w Łodzi: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Geoinformacja, Geomonitoring.

Współczesne studia geograficzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach geograficznych

Absolwenci studiów geograficznych znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, biurach planowania przestrzennego, szkolnictwie, instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach doradczych, laboratoriach i stacjach terenowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z geografią wahają się od 2700 zł do 6000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia geograficzne w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, biologia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA GEOGRAFICZNE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Geografia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geografia stosowana niestacjonarne II stopnia
Geoinformacja stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geomonitoring stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne I stopnia
Planowanie i organizacja przestrzeni stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia geograficzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI GEOGRAFICZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia geograficzne w Łodzi

Myśląc o ukierunkowaniu się na studia geograficzne powinniście bardzo dobrze przygotować się do matury rozszerzonej z geografii, która jest biletem wstępu na Uniwersytet Łódzki. Nie jest to prosty egzamin, tak więc często każdy pozytywny wynik może Wam otworzyć furtkę do geograficznej wiedzy.

Doceniane są również przedmioty ścisłe – matematyka, fizyka czy biologia, z którymi powinniście się zaprzyjaźnić, podczas studiów geograficznych nie ominą Was zagadnienia z tych dziedzin. Jeśli zdecydowaliście się uprawiać geografię humanistyczną i społeczną to egzaminy z historii, wiedzy o społeczeństwie czy języka polskiego również się Wam przydadzą.

Sprawdźcie w informatorze rekrutacyjnym, jaki jest dostępny na stronie Wydziału Nauk Geograficznych w Łodzi, w jakim kierunku najlepiej przygotować się, by dostać się na te niezwykle ciekawe i trudne zarazem studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI GEOGRAFICZNE W ŁODZI

STUDIA GEOGRAFICZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia geograficzne w Łodzi

Studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim to najstarszy kierunek kształcenia w Łodzi! Powstał tuż po zakończeniu wojny - w maju 1945 roku w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i od tamtej pory kształci się tu cała rzesza studentów. Geografia jest międzyobszarowym kierunkiem kształcenia ze względu na badania naukowe, jakie w ramach tej dyscypliny są prowadzone.

Mówimy tutaj o badaniu szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, jak i różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w tym środowisku. Współzależności występujące między zjawiskami i procesami dwóch sfer – przyrodniczej i społecznej, wymaga multidyscyplinarnej wiedzy od prowadzącego badania. W naukach geograficznych niezwykle cenny jest całościowy ogląd sytuacji, co wymaga szerokich kompetencji należących do wielu dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych.

Geografii nie można zaklasyfikować do żadnej z grup nauk empirycznych. Dlaczego tak właściwie mielibyście wybrać studia geograficzne w Łodzi? Powodów możemy znaleźć kilka, jednym z nich jest stawianie na samodzielność studenta i przyszłego absolwenta w działaniu, mają do tego przygotowywać częste ćwiczenia terenowe, realizowane na każdym roku studiów oraz samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowieka.

Badania terenowe prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim dotyczą historyczno-geograficznych regionów Polski, klimatologii i ochrony atmosfery, siedliskoznawstwem, czy też na przykład studiów ludnościowy i badania nad usługami Samodzielność to wyćwiczona kompetencja geografa, który uczy się patrzeć i widzieć oraz poddawać analizie zauważane zjawiska.

Studenci geografii uczeni są owej samodzielności dokonywania eksploracji w skali lokalnej i globalnej, zdobywają również wiedzę praktyczną – co tak właściwie z tymi wynikami i informacjami o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach można zrobić? Sprawdźcie w zakładce Praca.

 

Studia geograficzne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia geograficzne w Łodzi możesz realizować przede wszystkim dziennie. Kształcenie na studiach stacjonarnych odbywa się od poniedziałku do piątku, a teoretyczna wiedza weryfikowana jest w trakcie wielogodzinnych praktyk zawodowych. Studia niestacjonarne odbywają się w weekendy.

Poszczególne kierunki możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień w zależności od wybranego kierunku i uczelni może trwać trzy lata (studia licencjackie; na przykład geografia) bądź trzy i pół roku (studia inżynierskie; na przykład gospodarka przestrzenna).

Po ich ukończeniu absolwenci mogą uzupełniać wiedzę i zdobywać dodatkowe umiejętności na studiach magisterskich, trwających półtora roku lub dwa lata (uzależnione jest to od tego, czy masz tytuł licencjata, czy inżyniera).

Uczelnie w Łodzi przedstawiają także bogatą ofertę studiów podyplomowych, które pozwalają rozwijać się w najbardziej interesującym Cię kierunku (chociażby geoinformacja – systemy informacji geograficznej w praktyce). Podyplomowo możesz kształcić się w ciągu dwóch lub trzech semestrów.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Kierunki studiów geograficznych w Łodzi

Kierunki geograficzne w Łodzi mają charakter interdyscyplinarny. Do kategorii tej zaliczyć możemy przede wszystkim geografię, która umożliwi Ci zgłębianie treści związanych z klimatologią i ochroną atmosfery, geografią polityczną, monitoringiem i kształtowaniem środowiska. Studia w tym zakresie pozwolą Ci uzyskać kompetencje pedagogiczne, a tym samym umożliwią pracę w charakterze nauczyciela geografii.

Uczelnie w Łodzi oferują także kierunki łączące wiedzę geograficzną z dziedzinami najbardziej obleganymi w XXI wieku. Dzięki temu możesz studiować geoinformację czy geomonitoring, turystykę i rekreację czy planowanie i organizację przestrzeni. Ukończenie większości kierunków studiów geograficznych pozwoli Ci szczycić się tytułem licencjata.

Z gospodarki przestrzennej możesz jednak zdobyć również tytuł inżyniera. Dla tych, którzy mają wysoko rozwinięte predyspozycje językowe, stworzono kierunek w języku angielskim – climatology, który skupia się na zmianach klimatycznych oraz ich wpływie na środowisko i gospodarkę.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów geograficznych:

 • climatology
 • geografia
 • geografia – studia nauczycielskie
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna
 • międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • turystyka i rekreacja

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia geograficzne w Łodzi?

Studia geograficzne w Łodzi możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych. Gospodarka przestrzenna realizowana jest także przez Wydział Zarządzania.

Nowocześnie wyposażone placówki umożliwiają rzetelne przekazywanie wiedzy oparte na wieloletnim doświadczeniu wyspecjalizowanej kadry akademickiej. Poszczególne kierunki wiążą się także ze współpracą z przyszłymi pracodawcami oraz całym otoczeniem społeczno-gospodarczym miasta i okolic.

Uniwersytet Łódzki dba, by tego typu studia praktyczne wzbogacone były w ćwiczenia terenowe na obszarze całej Polski oraz za jej granicami. Warto zaznaczyć, że Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego jest uważany za jeden z najbardziej istotnych ośrodków geograficznych w Polsce.

Ośrodek szczyci się bogatą tradycją i innowacyjnym podejściem badawczym. Od niedawna funkcjonuje na nim System Informacji Geograficznych, który jest niezwykle przydatny podczas zaawansowanych analiz i modelowania przestrzennego.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki geograficzne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wybrać studia geograficzne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Abiturienci studiów geograficznych dzielą się różnymi doświadczeniami, a co najważniejsze posiadają gruntowne wykształcenie geograficzne, gospodarcze i społeczne.

Zatrudniani są przede wszystkim w instytucjach, które zajmują się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną, a także w instytucjach, które zajmują się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Pracują także w wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach związanych z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, na przykład w Parkach Narodowych, stacjach ekologicznych oraz w ośrodkach analityczno-badawczych, które zajmują się badaniami atmosfery, hydrosfery, badaniami społecznymi i statystycznymi.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel geografii
 • specjalista ds. środowiska naturalnego
 • inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • specjalista ds. analizy przestrzennej
 • specjalista ds. turystyki
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych

 

W zależności od realizowanego kierunku absolwenci zajmują się geomonitoringiem, planowaniem przestrzeni, nauczaniem, mają realny wpływ na ochronę środowiska. Studia geograficzne dają bardzo wiele perspektyw na dobrze płatną pracę zwłaszcza w czasach, które nagłaśniają temat zagrożeń klimatycznych, dbania o przestrzeń naturalną człowieka, badania tego, co oferuje nam Ziemia i ogólnie pojmowana przyroda.

Podczas wyboru idealnego kierunku studiów warto sugerować się dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Zapotrzebowanie na danego specjalistę zmienia się z roku na rok, a Tobie przecież zależy na pracy w zawodzie, zwłaszcza tej dobrze płatnej. Nie umniejszaj jednak roli swoich zainteresowań.

Czasem kluczem do sukcesu okazuje się to, co naprawdę lubimy, co faktycznie nas ciekawi. Jeśli nie lubisz badać ziemi, śledzić przemian klimatycznych, kształtować przestrzeni miejskiej czy wiejskiej, nic Ci po geografii czy gospodarce przestrzennej. Możliwości rozwoju jest bardzo wiele, musisz tylko sprecyzować cel, który chcesz osiągnąć dzięki swojej edukacji.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Studia geograficzne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział ten jest jednym z najbardziej poważanych w środowisku naukowym w całej Polsce.

Co ważniejsze kadra akademicka stara się uczyć w praktyce, dlatego oferuje liczne wyjazdy studialne i ćwiczenia terenowe, umożliwiające zdobycie bardzo ważnych doświadczeń, niezbędnych do pracy w zawodzie.

Wybór ośrodka akademickiego wydaje się oczywisty, ale możesz być pewien/pewna, że rozgłos Uniwersytet Łódzki zdobył nie bez powodu. Kompleksowo tworzone programy studiów łączą doświadczenie z nowoczesnymi metodami, a także środkami kształcenia.

Uczelnie w Łodzi zachęcają studentów do prowadzenia różnego typu działalności naukowej, a absolwentom ułatwiają start w życiu zawodowym dzięki licznym stażom i ofertom praktyk. Wybierając placówkę edukacyjną, warto zwrócić uwagę na możliwości rozwoju, które ona oferuje, ale przede wszystkim na kierunki studiów, które niejednokrotnie są unikatowe dla danej uczelni.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię
 

Czy warto iść na studia geograficzne w Łodzi?

Warto studiować w Łodzi. Odpowiedź wydaje się banalna, ale poparta jest faktami. Łódź jako miasto akademickie jest dostosowane do potrzeb studentów różnych kierunków. Nowocześnie wyposażone wydziały i nowatorsko zaplanowane programy kształcenia z pewnością pozwolą Ci rozwinąć Twoje możliwości naukowe.

Uczelnie nie ograniczają studentów – wręcz przeciwnie. Zachęcają ich do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, a także programach związanych z wymianą między uczelniami i krajami. Studia praktyczne, do których zaliczyć możemy studia geograficzne, wiążą się również z licznymi wyjazdami terenowymi, pozwalającymi rozwinąć potrzebne umiejętności w trakcie praktycznych zajęć.

Władze miasta i uczelni starają się, by studenckie lata były komfortowe w najwyższym stopniu. Wyremontowane akademiki, programy stypendialno-socjalne, programy stażowe, praktyki, kody rabatowe, które ułatwiają dostęp do kultury, sztuki i sportu to tylko nieliczne bonusy, czekające na przyszłych studentów.

Miasto i ośrodki akademickie dbają także o absolwentów, którzy dopiero co wkraczają w dorosłe życie zawodowe i szukają planu na przyszłość. Współpraca uczelni z przyszłymi pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym z korzyścią wpływają na możliwości rozwoju.

Miasto organizuje wiele imprez idealnych dla studentów kierunków geograficznych. Są to między innymi Festiwal Podróżniczy czy MapoFaktura, czyli wydarzenie polegające na mapowaniu obiektów noclegowych mieszczących się w Łodzi. Uczelnie oferują także różnego typu programy laboratoryjne z korzyścią wpływające na postępy w pracy badawczej młodych naukowców.

Młodzi w Łodzi nie mogą narzekać na brak atrakcji, ale i możliwości wyboru interesujących kierunków studiów. Ośrodki akademickie mają w swoich ofertach unikaty, kształcące specjalistów poszukiwanych nie tylko w województwie łódzkim, ale i w całej Polsce.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach geograficznych w Łodzi

Wiedza geograficzna to wiedza o świecie, jak można ją wykorzystać w praktyce? Będąc geografem możecie podjąć pracę w instytucjach zajmujących się środowiskiem – jego kształtowaniem i ochroną oraz gospodarką przestrzenną, czy też warunkami życia ludzi i organizacją działalności społeczno-gospodarczej (najczęściej są to urzędy, wydziały zieleni etc.).

Liczne fundacje, organizacje pożytku publicznego, WWF i tym podobne zatrudniają geografów-fascynatów, którzy z nimi współdziałają i wspólnie starają się zrozumieć jak funkcjonuje dany obszar środowiska przyrodniczego.

Geografowie również zajmują się pomiarami ziemi i obserwacją natury. Głównym sektorem zatrudnienia geografów jest oczywiście sektor turystyczny, czyli wszelkie biura podróży, organizatorzy dalekich wycieczek, przewodnicy turystyczni oraz branża transportowa.

Czasem też wykształceni geografowie podejmują pracę związaną z wydobywaniem surowców i odnawialnymi źródłami energii. Wielu zajmuje się również nauczaniem geografii, podczas studiów geograficznych w Łodzi możecie ukończyć specjalizację nauczycielską! 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA GEOGRAFICZNE

Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk Geograficznych oferuje studia na kierunkach:

 • Geografia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności studiów II stopnia: geoekologia z ekozfizjografią, klimatologia i ochrona atmosfery, geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, geografia społeczna i rozwoju regionalnego, monitoring i kształtowanie środowiska, geografia urbanistyczna, na tym kierunku możecie wybrać specjalność nauczycielską, która możecie zrealizować podczas studiów stacjonarnych)
 • Gospodarka przestrzenna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Geoinformacja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Geomonitoring - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Studia regionalne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Climatology – studia I stopnia, stacjonarne

dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)