Bezpieczeństwo i prawo - Białystok

Bezpieczeństwo i prawo - Białystok

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Bezpieczeństwo i prawo studia Białystok 2023 | woj. podlaskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Białymstoku bezpieczeństwo i prawo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku (UWB) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Białymstoku na kierunku bezpieczeństwo i prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo i prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo i prawo - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Bezpieczeństwo i prawo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie w Białymstoku dbają o to, by przyszli kandydaci na studia mogli kształcić się w różnorodnych kierunkach. Studia prawnicze w zakresie bezpieczeństwa i prawa są niezwykle popularne. Kandydatów jest naprawdę wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak bezpieczeństwo i prawo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli zależy Ci na regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj także o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Wszyscy wiemy, że zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz walka o sprawiedliwość prawną i społeczną to kwestie bardzo trudne, a czasem niemożliwe do zrealizowania. Studia prawnicze w ramach kierunku bezpieczeństwo i prawo próbują połączyć holistycznie najważniejsze kwestie, które wpłynął na właściwe funkcjonowanie różnego rodzaju urzędów, instytucji, również sądów czy prokuratury.

Idealni kandydaci na kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne jest także, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści prawne, polityczne i społeczne. Jeśli marzy Ci się praca w kancelarii prawniczej lub w organach, które zajmują się dbaniem o bezpieczeństwo wewnętrzne czy narodowe, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Białymstoku umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak bezpieczeństwo i prawo możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najlepszy poziom kształcenia w różnorodnych kierunkach studiów zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku bezpieczeństwo i prawo zapewniają wiele możliwości rozwoju i pracy. Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach i organizacjach krajowych, w kancelariach prawnych, w sądach, w prokuraturze, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w organach administracji, w urzędach administracji publicznej.

Absolwenci mogą pracować w Policji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Straży Granicznej, w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w Izbie Celnej, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP, w Państwowej Straży Pożarnej lub w Ochotniczej Straży Pożarnej i tym podobne. Absolwenci prowadzą także własną działalność gospodarczą, udzielając tym samym porad prawnych i świadcząc usługi odnoszące się do zapewniania bezpieczeństwa państwu i społeczeństwu.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo i prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system i strategia bezpieczeństwa narodowego RP,
 • prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego,
 • prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 • stosunek służbowy funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych,
 • bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych,
 • konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela,
 • prawa człowieka w demokratycznym państwie,
 • prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego,
 • zarządzanie kryzysowe i logistyka
 • i wiele innych.

 

Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe. Ofertę odnoszącą się do specjalizacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku. Warto weryfikować ją na bieżąco, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie nauki społeczne, prawne i polityczne. Zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci rozwijają umiejętności analityczne, interpretacyjne, komunikacyjne, predyspozycje językowe, a także kwestie etyczne.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Białymstoku kierunek bezpieczeństwo i prawo oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy zawodowej w niepełnym zakresie, a także daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może realizować przede wszystkim absolwent bezpieczeństwa i prawa, ale także absolwent innego kierunku pokrewnego naukom prawnym i społecznym.

Bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku to jedna z najbardziej interesujących propozycji wśród opcji proponowanych przez studia prawnicze. Studenci przygotowywani są do pracy w kancelariach prawnych, w sądach, w prokuraturze, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w biurach senatorskich, w biurach poselskich.

Absolwenci zatrudniani są w Policji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Straży Granicznej, w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w Izbie Celnej, w Siłach Zbrojnych RP, w Służbie wojskowej i Żandarmerii, w sądownictwie wojskowym, w Agencjach Wywiadu, w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej, w różnego rodzaju inspekcjach, w krajowej administracji skarbowej, w służbie więziennej, w organizacjach pozarządowych w systemie bezpieczeństwa. Absolwenci prowadzą także własne działalności gospodarcze świadcząc usługi detektywistyczne i ochroniarskie, a także usługi prawne.

Studia prawnicze w Białymstoku na kierunku bezpieczeństwo i prawo dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują w agencjach ochrony osób i mienia, w administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, w zespołach reagowania kryzysowego, w urzędach i izbach skarbowych, w bankowości, w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwenci zajmują się administracją i ochroną danych osobowych, sprawami dochodzeniowo-śledczymi, ochroną mienia, obiektów i obszarów, udzielaniem porad prawnych. Interdyscyplinarny kierunek pozwala podjąć pracę zarówno w zakresie stricte prawnym, jak i bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, państwowego czy społecznego.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet w Białymstoku oferuje 25 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWB.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku

 

czytaj dalej uczelnie w Białymstoku

 

Bezpieczeństwo i prawo studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Bezpieczeństwo i prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Bezpieczeństwo i prawo  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek bezpieczeństwo i prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa UWB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Kierunek bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku łączy w sobie najważniejsze zagadnienia, które są niezwykle użyteczne w tworzeniu profilu specjalistów w zakresie prawa i sprawiedliwości. Studia prawnicze tego typu są niezwykle zajmujące, ale nie są dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści prawne i społeczne?
 • Czy w przyszłości pragniesz pomagać ludziom walcząc o ich sprawiedliwość?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO - ważne informacje

bezpieczeństwo i prawo studia

studia prawnicze w Białymstoku

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo w Białymstoku?

Studia prawnicze w Białymstoku w zakresie bezpieczeństwa i prawa uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych.

Kaja, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Bezpieczeństwo i prawo to kierunek, który łączy dwie najważniejsze kategorie, które mogą interesować wymiar sprawiedliwości. Specjalizuję się w bezpieczeństwie narodowym. Studia są trudne i wymagają dużego nakładu pracy, ale warto. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i prawo Białystok studia i stopnia

Bezpieczeństwo i prawo Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i prawo Białystok studia stacjonarne

Bezpieczeństwo i prawo Białystok studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski