Studia prawnicze Białystok

Studia prawnicze Białystok

Studia prawnicze Białystok

Największy wybór studiów

prawniczych w Białymstoku

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Białystok | woj. podlaskie

Studia prawnicze nie należą do łatwych. Egzamin maturalny należy zdać bardzo dobrze, nie tylko ze względu na wysoki poziom kształcenia, ale także z powodu ogromnej liczby kandydatów, gdyż studia prawnicze od lat należą do grona cieszących się olbrzymią popularnością. A w którym mieście możemy zdobyć prawniczą wiedzę? W Białymstoku. Studia prawnicze w Białymstoku prowadzone są na Uniwersytecie Białostockim, na tutejszym Wydziale Prawa, który od lat należy do najlepszych w Polsce.

Studia prawnicze należą do grona najbardziej wymagających. Lista przedmiotów do zaliczenia też do najkrótszych nie należy. Znajdują się na niej, między innymi, takie przedmioty jak: Łacińska terminologia prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, podstawy europejskiego prawa cywilnego, kryminologia, czy też prawo papierów wartościowych. A żeby z sukcesami wykonywać zawody prawnicze, należy oprócz wiedzy posiadać charakter, pewność siebie, rozwagę oraz zdolność skupiania uwagi.

Absolwent studiów prawniczych w Białymstoku opuszcza uczelnie z wieloma umiejętnościami. Potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne, a także analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona takich specjalistów. Co ważne, aby spełniać się w tym zawodzie należy trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami ze świata. Jeśli jesteś przygotowany na ciężką pracę dającą szanowany zawód, to przeczytaj jak wyglądają studia prawnicze w Białymstoku.

KIERUNKI PRAWNICZE W BIAŁYMSTOKU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BIAŁYMSTOKU SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia prawnicze w Białymstoku

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia prawnicze w Białymstoku należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z matury. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty jak: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka. Laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Historycznej, Olimpiady System Prawa Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, Olimpiady Języka Łacińskiego zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych w Białymstoku

Studia prawnicze to początek długiej drogi i wymagającej kariery zawodowej. Będąc absolwentem można szukać zatrudnienia w prokuraturze, kancelariach prawnych, sądach, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, kancelariach doradców podatkowych, firmach windykacyjnych, organach administracji publicznej. Można pracować w roli urzędnika sądowego, notariusza, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, sprawozdawcy finansowego, urzędnika administracji państwowej, pracownika kancelarii prawnej, audytora, czy urzędnika służby cywilnej.

Czy to koniec możliwości? Zdecydowanie nie. Absolwent studiów prawniczych może zostać referentem do spraw windykacji, specjalistą do spraw roszczeń, agentem celnym, negocjatorem w zespole prac gospodarczych, specjalistą do spraw obsługi egzekucji komorniczych, asystentem prawnym zarządu, przedstawicielem do spraw rozliczeń, kontrolerem należności.

STUDIA PRAWNICZE W BIAŁYMSTOKU - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU STUDIA PRAWNICZE

Wydział Prawa:

- Prawo;

- Administracja;

- Bezpieczeństwo narodowe;

- Kryminologia.

Wydział prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach: Mediatorzy sądowi, Administracja publiczna, Zamówienia publiczne, Doradztwo podatkowe.

dowiedz się więcej 

 

 

Komentarze (0)