Design i zarządzanie projektami - Częstochowa

Design i zarządzanie projektami - Częstochowa

Advertisement

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Design i zarządzanie projektami - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku design i zarządzanie projektami w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku design i zarządzanie projektami w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Design i zarządzanie projektami Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie design i zarządzanie projektami możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechncie Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku design i zarządzanie projektami w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku design i zarządzanie projektami w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Design i zarządzanie projektami - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Design i zarządzanie projektami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku design i zarządzanie projektami najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Interdyscyplinarność, jaka opisuje studia artystyczne na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie sprawia, że proces rekrutacyjny stanowi nie lada wyzwanie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, należy przejść przez dwuetapową procedurę rekrutacyjną. Pierwszym etapem kwalifikacji jest przystąpienie do egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki lub geografii, drugim natomiast – praktyczny sprawdzian umiejętności plastycznych. Zatem jeśli marzysz o rozpoczęciu tego kierunku, odpowiednio przygotuj się do egzaminu dojrzałości i zadbaj o to, aby stworzone przez ciebie prace spodobały się komisji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie dają studentom szansę na rozpoczęcie wybranego kierunku studiów dwojako – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Każdy z trybów cechuje się nieco inną organizacją przebiegu zajęć i wykładów, ale w żaden sposób nie wpływa na możliwości zawodowe absolwentów. Znaczna większość kandydatów decyduje się rozpocząć studia w trybie stacjonarnym, dzięki gwarantowanemu komfortowi zdobywania systematycznej wiedzy, możliwości zasięgnięcia porady wykładowców każdego dnia i braku konieczności opłacania każdego semestru edukacji.

Studia w trybie niestacjonarnym bez wątpienia okażą się bardzo atrakcyjną opcją dla chcących połączyć zdobywanie wyższego wykształcenia z pełnoetatową pracą zawodową. Decydując się na ten wariant należy pamiętać o obowiązku opłacania edukacji, co dla niektórych może okazać się problematyczne.

W dobie wszechstronnej możliwości rozwoju, osoby wyróżniające się szerokim spektrum zainteresowań i uzdolnień bez trudu znajdują atrakcyjne propozycje edukacyjne. Jedną z nich bez wątpienia stanowi Design i zarządzanie projektami, który powstał, aby uposażyć przyszłych absolwentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie stanowisk kierowniczych w branżach kreatywnych, międzynarodowych korporacjach zajmujących się promocją sztuki oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opartej o aparat współczesnej sztuki i innowacji.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Design i zarządzanie projektami w Częstochowie zalicza się do przyszłościowego kanonu kierunków interdyscyplinarnych. W praktyce oznacza to, że tworząc siatkę studiów, władze uczelni znalazły wspólny mianownik dla takich dziedzin współczesnej nauki, jak zarządzanie, grafika, psychologia oraz marketing. Przedmiotami, które z dużym prawdopodobieństwem pojawią się na twojej drodze edukacyjnej, będą:

 • Sztuki wizualne i nowe media,
 • Zarządzanie innowacyjnym biznesem,
 • Zarządzanie e-biznesem,
 • Technologie informacyjne,
 • Podstawy psychologii,
 • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku design i zarządzanie projektami możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku design i zarządzanie projektami w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Najbardziej pożądaną cechą we wszystkich dziedzinach ze spektrum artystycznych jest kreatywność, innowacyjność i ambicja w realizowaniu zaplanowanych celów. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie studenta Designu i zarządzania projektami, który nie potrafi wyróżnić się niebanalnymi pomysłami, których realizacja jest możliwa dzięki dobrze rozwiniętemu talentowi plastycznemu. Ponadto od wszystkich kandydatów wymagane są predyspozycje do zarządzania rozumianego jako podejmowanie istotnych dla realizacji danego projektu decyzji, czy zajmowanie pozycji lidera w pracy nad określonymi zadaniami. W związku z tym powinieneś dobrze się zastanowić, zanim aplikujesz na artystyczne kierunki studiów w Częstochowie, takie jak między innymi Design i zarządzanie projektami.

Jeśli uważasz, że twoja osobowość pokrywa się z sylwetką idealnego kandydata na te studia, nie wahaj się dłużej i aplikuj, uprzednio zapoznając się ze szczegółowym programem nauczania na opisywanym kierunku.

 

4. Program studiów

Design i zarządzanie projektami przygotowuje absolwentów do zarządzania zespołami projektowymi w sposób innowacyjny, kształtowania nowoczesnych produktów i usług, realizacji autorskich projektów artystycznych, opartych o ergonomię, sztuki wizualne oraz multimedialne. Studenci zyskują pragmatyczną wiedzę teoretyczną i konkretne umiejętności z obszaru kreowania niebanalnych rozwiązań artystycznych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne oraz wdrażania wdrażania promocji i sprzedaży określonych usług i produktów.

Ponadto absolwenci stają się przygotowani do pełnienia roli lidera podczas realizacji różnorakich projektów artystycznych, zdobywają wiedzę na temat efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz optymalizacji najlepszych rozwiązań projektowych pod kątem zapotrzebowania usługobiorcy.

Ile trwają studia na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Studia na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania poszczególnych kierunków studiów jest wypadkową kilku kluczowych czynników. Jednym z nich są odgórne ustalenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, którego decyzjom podlegają wszystkie uczelnie wyższe. Ukończenie studiów designu i zarządzania projektami zagwarantuje absolwentom możliwość pochwalenia się tytułem inżyniera i podjęcia pracy zawodowej. Na naukę każdy student musi poświęcić trzy i pół roku czasu.

Design i zarządzanie projektami w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Nie ulega wątpliwości, że szeroka, interdyscyplinarna wiedza i umiejętności gwarantowane przez ukończenie studiów na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie, zapewnia wszystkim studentom możliwość znalezienia pracy o specyfice, która w najlepszym stopniu pasuje do wykazywanych zainteresowań i planów na przyszłość. Każdy absolwent, który posiada zacięcie do prowadzenia własnego biznesu, będzie mógł poprowadzić działalność gospodarczą opartą o projektowanie, tworzenie, optymalizację i wdrażanie kreatywnych produktów i usług.

Absolwenci ponadto znajdą zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach z branży grafiki, multimediów i innej szeroko rozumianej działalności kreatywnej, opartej o aparat dziedzin artystycznych, na stanowiskach kierowniczych. Jeżeli bardzo lubisz bezpośredni kontakt z klientem, być może odnajdziesz się w pracy o charakterze doradczym jako specjalista do spraw designu, projektów biznesowych oraz promocji i reklamy.

Realizacja ambicji naukowych będzie możliwa dzięki ukończeniu Designu i zarządzania projektami, bowiem każdy absolwent zyska szansę na zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych oraz firmach zajmujących się promocją i reklamą wybranych usług.

Innowacyjność opisywanego kierunku powinna sprostać wymaganiom najbardziej wybrednych artystów, wyróżniających się szeroko rozwiniętymi kompetencjami społecznymi i zdolnością do efektywnego obejmowania pozycji lidera. Niewątpliwą zaletą płynącą z uzyskania tytułu absolwenta Designu i zarządzania projektami jest możliwość znalezienia pracy o różnej specyfice, dopasowanej do potrzeb i zainteresowań każdego absolwenta.

Gdzie studiować na kierunku design i zarządzanie projektami w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek design i zarządzanie projektami w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Design i zarządzanie projektami studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Design i zarządzanie projektami studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek design i zarządzanie projektami:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Zanim złożysz swoją aplikację na Design i zarządzanie projektami, powinieneś dobrze przemyśleć swoją decyzję, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań. Przyszli studenci bardzo często dokonują pochopnych wyborów, które mogą skutkować niezadowoleniem ze zgłębianej wiedzy. Zatem jeżeli:

 • Jesteś kreatywny i lubisz tworzyć,
 • Odnajdujesz się na pozycji lidera dzięki swoim kompetencjom społecznym,
 • Twoja wyobraźnia pozwala ci na realizację niebanalnych projektów,

to najprawdopodobniej wybór studiów artystycznych okaże się strzałem w dziesiątkę. Mimo faktu, że ponadprzeciętnie uzdolnionych osób jest bardzo mało, to chętnych do podjęcia Designu i zarządzania projektami nie brakuje. Każdego roku Politechnika Częstochowska otrzymuje setki zgłoszeń, dlatego aby mieć szansę na zasilenie grona studentów, jak najwcześniej rozpocznij przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii.

Ponadto musisz mieć na uwadze, że twój talent plastyczny zostanie sprawdzony podczas wstępnego egzaminu praktycznego, na którym musisz wypaść jak najlepiej. Dodatkowych punktów może dostarczyć ci zdobycie wysokiego miejsca na ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

 

Proces rekrutacji

Proces elektronicznej rejestracji kandydatów powinien być dobrze znany wszystkim tym, którzy kiedyś ubiegali się o dostanie do upragnionej szkoły średniej. Dlatego też kwalifikacja na studia nie powinna być dla nikogo niespodzianką. Aby poinformować komisję rekrutacyjną o chęci podjęcia Designu i zarządzania projektami, zależy utworzyć profil aplikanta za pośrednictwem strony internetowej Politechniki Częstochowskiej. Po pomyślnym przejściu tej procedury, będziesz musiał dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • fotografia do legitymacji,
 • ksero świadectwa maturalnego,
 • dowód osobisty,
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - ważne informacje

design i zarządzanie projektami studia

studia artystyczne w Częstochowie

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Design i zarządzanie projektami w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku Design i zarządzanie projektami są bardzo chętnie rozważaną propozycją edukacyjną przez uzdolnionych artystycznie maturzystów, którzy chcą uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie. Renomę kierunku w najlepszy sposób odzwierciedlają opinie studentów.

Bartłomiej, student drugiego roku Designu i zarządzania projektami w Częstochowie, mówi:

„Rozpoczynając Design i zarządzanie projektami nie byłem pewien, czy sprostam wszystkim wyzwaniom i zdołam odnieść jakikolwiek sukces. Jednak już pierwsze zajęcia poprawiły moją wiarę w siebie. Na studiach każdego dnia doskonalę swój talent i zdobywam kompetencje menedżerskie, tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. A dlaczego Częstochowa? To po prostu moje ulubione miasto.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Design i zarządzanie projektami Częstochowa studia stacjonarne

Popularne kierunki artystyczne w Częstochowie

Kierunki artystyczne w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia