Food technology - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

food technology

Odkryj kierunek food technology we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Food technology studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku food technology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku food technology w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku food technology w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Food technology Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu food technology możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności UPWR).

 

Opis kierunku

Food technology to innowacyjny kierunek studiów, który oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania, zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oraz certyfikowania produktów żywnościowych, w tym tradycyjnych i regionalnych. Co ważne, w ramach trzech semestrów nauki studenci spędzą jeden z nich w Hiszpanii, a dwa w Polsce, dzięki czemu studia kończą się uzyskaniem dyplomu zarówno uczelni polskiej, jak i hiszpańskiej.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w przemyśle spożywczym, zakładach żywienia zbiorowego, a także w różnego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Food technology - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FOOD TECHNOLOGY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Food technology stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek food technology we Wrocławiu?

O przyjęcie na studia na kierunku food technology mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom studiów pierwszego stopnia z technologii żywności lub pokrewnych dziedzin, jak dietetyka czy biotechnologia, a także znają język angielski na poziomie co najmniej B2.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Food technology w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku food technology we Wrocławiu?

Studia na kierunku food technology realizowane są przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspólnie z hiszpańską uczelnią Universidad Miguel Hernández de Elche. Studenci spędzą więc część studiów w Orihueli, gdzie poznają m.in. technologie i produkty regionalne. Warto zaznaczyć, że studia kończą się uzyskaniem dwóch dyplomów - UPWr i UMH, a studenci będą mogli skorzystać z wiedzy i pomocy dwóch promotorów: hiszpańskiego i polskiego. Ponadto w programie kształcenia duży nacisk położony został na innowacje i zrównoważony rozwój w zakresie stosowanych metod produkcji żywności. Studenci wezmą więc udział w zajęciach dotyczących m.in. ekologicznych opakowań, żywności funkcjonalnej, a także metod wytwarzania substancji z pomocą wyselekcjonowanych mikroorganizmów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku food technology możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku food technology studenci zapoznają się z innowacyjnymi metodami produkcji (m.in. żywności fermentowanej: kiszonek, jogurtów, serów, kefirów oraz wyrobów mięsnych). Zdobędą też zaawansowaną wiedzę z zakresu nutraceutyków i składników bioaktywnych kształtujących walory sensoryczne żywności, a także uzyskają najnowszą wiedzę na temat unikatowych w skali zarówno Polski, jak i Hiszpanii metod biotechnologicznych przetwarzania żywności. Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Ile trwają studia na kierunku food technology we Wrocławiu?

Studia na kierunku food technology trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Food technology w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku food technology we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku food technology będziesz posiadał cenne kwalifikacje oraz dyplomy dwóch uczelni, dzięki czemu nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem ciekawego zatrudnienia. Twoja wiedza na temat tajników marketingu żywności oraz oceny sytuacji rynkowej i potrzeb konsumenta pozwoli Ci na związanie kariery zawodowej z pracą w obszarze dystrybucji i handlu żywnością. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ubiegał się o zatrudnienie w przemyśle spożywczym czy w działach kontroli jakości.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku food technology:

  • przemysł spożywczy,
  • dystrybucja i handel żywnością,
  • kontrola jakości,
  • instytucje naukowo-badawcze.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Food technology Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Food technology Wrocław studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

architektura
mechatronika
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia