Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ×

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Biuro Rekrutacji 71 320 10 75 / 45

https://www.upwr.edu.pl/

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieją ograniczenia wiekowe do podjęcia studiów.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Jakie dokumenty należy złożyć: 

OSOBIŚCIE: 

1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
4. Kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu). 


ZA POŚREDNICTWEM POCZTY: 

1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający, 
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający. 

Pamiętaj! 
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres kierunkowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj. 


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ: 

1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający, 
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający. 
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).
Wzór dostępny jest na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72090/skladanie_dokumentow_w_wydzialowych_komisjach_rekrutacyjnych.html

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć w terminie rekrutacji do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej - adresy dostępne na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/kontakt/71939/wydzialowe_komisje_rekrutacyjne.html

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie ma konieczności składania dokumentów osobiście, można złożyć je także:
ZA POŚREDNICTWEM POCZTY: 

1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający, 
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający. 

Pamiętaj! 
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres kierunkowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj. 


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ: 

1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający, 
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający. 
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).
Wzór dostępny jest tutaj: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72090/skladanie_dokumentow_w_wydzialowych_komisjach_rekrutacyjnych.html

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Notarialnie muszą być poświadczone kopie dokumentów wysyłanych pocztą lub składanych za pośrednictwem osoby trzeciej. Przy składaniu dokumentów osobiście dokumenty oryginalne lub poświadczone przez notariusza wymagane są jedynie do wglądu przez komisję. Więcej szczegółów: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72090/skladanie_dokumentow_w_wydzialowych_komisjach_rekrutacyjnych.html

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Oczywiście dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią, w takim przypadku osoba upoważniona składa następujące dokumenty:
1. Podanie z systemu IRK, 
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający, 
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający. 
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej dostarczają dokumenty dopiero po przyjęciu na studia, tj. po przesunięciu na listę przyjętych.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Dzień dobry,

można je wpisać samodzielnie, ale jeśli wyraziliśmy zgodę i wyniki są w Krajowym Systemie Egzaminów Maturalnych to zostaną pobrane automatycznie.

Pozdrawiam
Zespół Biura Rekrutacji UPWr

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, pod uwagę brana jest wyłącznie matura pisemna.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Uprawnienia uczestników Olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2018-2021 określa uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72410/zasady_rekrutacji_dla_olimpijczykow.html

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są przez kandydatów mieszczących się w limicie osób do przyjęcia na dany kierunek w pierwszym naborze w rekrutacji. Nie są ustalane z góry.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się w systemie po zamknięciu rekrutacji i zakwalifikowaniu kandydatów. Dodatkowo listy przyjętych, zgodnie z terminarzem, publikowane są na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/wyniki/

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwojako - na zasadzie rankingu oraz na zasadzie zapisów. W pierwszym przypadku kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia i decydujący jest wynik punktowy, natomiast w drugim przypadku decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja w takim trybie z reguły prowadzona jest na kierunki, na których nie zostały wypełnione limity w pierwszym naborze.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie - osoba zakwalifikowana do przyjęcia zostanie przyjęta po złożeniu dokumentów w wyznaczonym terminie.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, wniosek na tej podstawie jest rozpatrywany, a kandydaci kwalifikowani do przyjęcia. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów i na tej podstawie może być przyjęty na studia.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać na kilka sposobów:
- przelewem nadanym w banku lub na poczcie,
- przelewem internetowym z Twojego konta lub konta kogoś bliskiego,
- przy pomocy szybkich płatności w systemie IRK - ten sposób polecamy szczególnie, ponieważ płatność księguje się na koncie kandydata natychmiastowo i nie stanowi problemu, zwłaszcza przy dokonywaniu opłaty w ostatnich dniach rekrutacji.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu może być dowolny, ale najlepiej wpisać w nim swoje imię i nazwisko (szczególnie jeśli opłaty dokonuje w Twoim imieniu osoba trzecia) oraz kierunek, za który jest wnoszona opłata. 
Problem ten odpada przy płatności szybkim przelewem - tytuł nadaje się automatycznie.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Termin dokonania opłaty jest określany każdorazowo dla kolejnej rekrutacji w terminarzu: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/terminarz/

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W takim przypadku rejestracja nie jest rozpatrywana - kandydat nie może zostać zakwalifikowany do przyjęcia na studia i przyjęty.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelewu można dokonać z dowolnego konta bankowego.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W zależności od kierunku na który aplikuje kandydat są to różne przedmioty. Wykaz dostępny jest na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72379/zasady_rekrutacji_na_studia_i_stopnia_2019_2020.html#przedmioty_rekrutacyjne

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Tak - przedmioty te są wymagane zgodnie z wykazem: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72379/zasady_rekrutacji_na_studia_i_stopnia_2019_2020.html#przedmioty_rekrutacyjne

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Osoby posiadające status studenta, chcące zmienić kierunek studiów lub przenieść się z innej uczelni obsługiwane są przez właściwe dziekanaty.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy dodać do systemu przed uruchomieniem kwalifikacji kandydatów, czyli przed zamknięciem systemu. Termin zamknięcia systemu jest określany każdorazowo dla rekrutacji na stronie: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/terminarz/
Parametry zdjęcia są określone na stronie https://www.csk.upwr.edu.pl/parametry-oraz-format-zdjecia-do-elektronicznej-legitymacji-studenckiej/

Wasze pytania:

Jestem sędzią w Sądzie Rejonowym w Prudniku i zwracam się z zapytaniem czy możliwe jest wykonanie opinii sądowej z zakresu prawidłowego wykonania zbiorników retencyjnych w zabudowie paciorkowej pod względem technicznym a także skarp i grobli wokół tych zbiorników.Dokonania oceny czy zostały one wykonane prawidłowo a jeżeli nie to jaki byłby koszt usunięcia usterek. pozdrawia Staffa+
Pytanie od: Staffa Herbert

Dzień dobry, 

Szanowny Panie,
zadanie pytanie nie dotyczy rekrutacji na studia. Bardzo proszę o kontakt bezpośrednio z Instytutem Inżynierii Środowiska pod adresem: iis@upwr.edu.pl
Pozdrawiamy
Zespół Biura Rekrutacji

Dzień dobry czy u Państwa są studia podyplomowe czy kursy z tematu agroturystyki? Pozdrawiam+
Pytanie od: Malgorzata

Dzień dobry, 

nie mamy dokładnie takiego kierunku, ale oferta studiów podyplomowych jest szeroka: http://www.cku.upwr.edu.pl/szkolenia/studia-podyplomowe-i-mba/ .
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Pozdrawiamy

Zespół Biura Rekrutacji

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

 • Studenci

 • Uczelnia

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

Grupa kierunku

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (15)

Paweł Ocena odpowiedz

Dobra atmosfera na kierunku, dobrze płatna praca po studiach, polecam.

Julia Ocena odpowiedz

uczelnia super, dostałam się na staż, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w licznych projektach. Polecam

ada Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to najfajniejsza uczelnia na świecie. Studia tutaj to prawdziwa przyjemność, między innymi dlatego, że otaczają cię ludzie z pasją. Co równie ważne, prowadzone zajęcia mają różne formy, zatem nie sposób się nudzić

piotr Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to nowoczesna uczelnia, która prowadzi kształcenie dostosowane do współczesnej rzeczywistości. Ucząc się tutaj, wiemy, że na pewno wykorzystamy zdobytą wiedzę

exstudent Ocena odpowiedz

Zazwyczaj nie wyrażam opinii, ale tutaj zrobię wyjątek i szczerze polecam studiowanie tutaj

Daniel Ocena odpowiedz

Studiuję tutaj od 3 lat i bardzo polecam każdemu

Piotrek Ocena odpowiedz

gdybym miałbym cofnąć czas i znowu stanąć przed trudnym życiowym wyborem uczelni, to wybór byłby oczywisty. To miejsce, gdzie ludzie mają swój cel i z pomocą wykładowców go osiągaja

Kamil Ocena odpowiedz

Studiowałem tutaj i mogę śmiało stwierdzić, że zrobiłbym to ponownie

Bartek Ocena odpowiedz

Znakomita Uczelnia, która oferuje możliwość rozwoju nie tylko pod względem wiedzy, ale również umiejętności praktycznych

Kasia Ocena odpowiedz

Lepszego wyboru nie mogłam podjąć niż studiowania tutaj!

Ania Ocena odpowiedz

Duża ilość zajęć praktycznych, co pomaga w zdobyciu doświadczenia

Łukasz Ocena odpowiedz

Jedyna uczelnia, która oferuje tak ciekawe kierunki

Kacper Ocena odpowiedz

duży wybór kół studenckich, prowadzący widać, że chcą przekazać jak najwięcej wiedzy, ja jestem zadowolony z wyboru

Bartek Ocena odpowiedz

bardzo polecam tą uczelnię - wysoki poziom i najlepsi wykładowcy

kaja Ocena odpowiedz

najlepszy uniwersytet na świecie! Studiuję tu weterynarię i myślę, że nie mogłam lepiej trafić :)