Rynek pracy w Gdańsku

Rynek pracy w Gdańsku

Rynek pracy w Gdańsku

Rynek pracy w Gdańsku

 
Ubiegły rok pokazał, że rynek pracy w Trójmieście rozwija się w dobrym kierunku. Dane, przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, napawają optymizmem – zaobserwowano zmniejszenie się poziomu bezrobocia i coraz większe zapotrzebowanie na pracowników, zgłaszane w powiatowych urzędach pracy. Duży wpływ na poprawę sytuacji miały inwestycję zagranicznych inwestorów.
 
 
Województwo pomorskie należy do regionów, w których sektor ICT (ang. information and communication technologies) rozwija się najprężniej. Dziś działa tu ponad cztery tysiące firm, reprezentujących tę branżę. Absolwenci kierunków informatycznych na Politechnice Gdańskiej mogą znaleźć zatrudnienie w takich firmach jak ADVA Optical Networking, Kainos Software Poland, Jeppesen Poland, Compuware, IBM, Acxiom, Fineos, Kemira czy Lufthansa System Poland, W Gdańsku swój oddział ma również firma Intel. Jest to największe na naszym kontynencie i drugie pod względem wielkości na świecie centrum R&D (ang. research and development).
W Gdańsku, swój oddział otworzył międzynarodowy koncern EPAM System, tworząc nowe miejsca pracy dla specjalistów z zakresu teleinformatyki: programistów, analityków, testerów. W ubiegłym roku programistów poszukiwała również norweska grupa medialna  Schibsted Media Group, która również uruchomiła swój oddział w stolicy województwa pomorskiego.
Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technicznych kierunków na Politechnice Gdańskiej czy Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte daje Stocznia Gdańska, której sytuacja finansowa w końcu się ustabilizowała. Spółka uregulowała długi dzięki pieniądzom zdobytym ze sprzedaży gruntów. Za sto milionów złotych kupiła je Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która planuje zrewitalizować tereny stoczniowe i stworzyć warunki dla rozwoju przemysłu stoczniowego.
Ze względu na swoje położenie atrakcyjne położenie i walory estetyczne co roku do Gdańska, zwłaszcza w okresie letnim, przyjeżdżają rzesze turystów. To szansa dla wszystkich szukających zatrudnienia w gastronomii, hotelarstwie czy organizacji kultury. 
 

 

Komentarze (0)