Najpopularniejsze kierunki studiów 2021

Najpopularniejsze kierunki studiów 2021

Najpopularniejsze kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów 2020 / 2021

Resort nauki opublikował dane za 2020 rok. W dokumencie przedstawiono najchętniej wybierane kierunki studiów, jak również te najbardziej oblegane. Który kierunek cieszył się największym zainteresowaniem i ile osób chciało go studiować? Ilu konkurentów należało pokonać w drodze po indeks?

sprawdź wyszukiwarka kierunków studiów

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2020/2021 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.):

źródło: gov.pl

 

Bezkonkurencyjna Informatyka

Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego najpopularniejszym kierunkiem jest Informatyka, na którą zgłosiło się 33 687 kandydatów. Drugim najpopularniejszym kierunkiem była Psychologia, wybrana przez 29 239 osób. Na ostatnim miejscu podium uplasowało się Zarządzanie, z liczbą 25 369 kandydatów.

Raport o popularności kierunków kształcenia obejmuje czternaście kierunków. Zestawienie zamyka Zarządzanie i inżynieria produkcji, którą chciało studiować 8 679 osób.

A ilu mamy nowych studentów? Resort podaje, że w mijającym roku przyjęto na studia łącznie 428 609 osób. Naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich rozpoczęło 314 280 osób, natomiast na studiach drugiego stopnia 114 329 osób.

Z raportu dowiadujemy się również, że do publicznych uczelni dostało się 299 346 osób, z czego 82 394 na studia drugiego stopnia, natomiast do uczelni niepublicznych przyjęto łącznie 129 263, a z tego 31 935 osób na studia drugiego stopnia.

 

Najbardziej obleganym kierunkiem studiów jest…

Publikacja ministerstwa pokazuje, że najbardziej obleganym w tym roku kierunkiem była Inżynieria Internetu rzeczy. Aby się na nią dostać, należało pokonać 28 konkurentów. W czołówce rankingu są także: Orientalistyka- koreanistyka, Komunikacja wizerunkowa, Orientalistyka- japonistyka, Mechanika i projektowanie maszyn, czy Studia nad Koreą. Najmniejsza konkurencja była wśród kandydatów na: Inżynierię naftową i gazowniczą, Modern Business Management, Bezpieczeństwo zdrowotne, czy Analitykę chemiczną.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2020/2021 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):
 1. Inżynieria internetu rzeczy: 29,4;
 2. orientalistyka – koreanistyka: 24,2;
 3. komunikacja wizerunkowa: 19,1;
 4. orientalistyka – japonistyka: 16,5;
 5. mechanika i projektowanie maszyn: 12,4;
 6. studia nad Koreą: 12,4;
 7. matematyka i analiza danych: 11,7;
 8. informatyka i systemy inteligentne: 11,7;
 9. chemia i toksykologia sądowa: 11,7;
 10. kierunek lekarski: 11,7;
 11. zarządzanie i prawo w biznesie: 11,1;
 12. automatyka, robotyka i systemy sterowania: 10,5;
 13. Computer Science: 10,3;
 14. koreanistyka: 10,3;
 15. Information Technology: 10,3;
 16. elektromobilność: 10,3;
 17. finanse, bankowość, ubezpieczenia 10,0;
 18. zarządzanie instytucjami artystycznymi: 10,0;
 19. kierunek lekarsko–dentystyczny: 9,9;
 20. orientalistyka – sinologia: 9,8;
 21. automatyka, cybernetyka i robotyka: 9,8;
 22. reżyseria: 9,8;
 23. bioinformatyka: 9,7;
 24. profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 9,7;
 25. zarządzanie inżynierskie: 9,7;
 26. iberystyka (hispanistyka): 9,4;
 27. energetyka i chemia jądrowa: 8,9;
 28. chemia budowlana: 8,8;
 29. studia nad Japonią: 8,8;
 30. realizacja obrazu filmowego,
 31. telewizyjnego i fotografia: 8,8;
 32. zarządzanie instytucjami służby zdrowia: 8,7;
 33. japonistyka: 8,7;
 34. informatyka i systemy informacyjne: 8,5;
 35. filologia szwedzka: 8,5;
 36. bezpieczeństwo i prawo: 8,3;
 37. skandynawistyka: 8,3;
 38. anglistyka: 8,3;
 39. biologia kryminalistyczna: 8,2;
 40. turystyka: 8,2;
 41. matematyka w technice: 8,2;
 42. nowoczesne technologie w kryminalistyce: 8,1;
 43. genetyka i biologia eksperymentalna: 7,8;
 44. automatyka i robotyka stosowana: 7,8;
 45. Business and Technology: 7,7;
 46. Digital Design: 7,7;
 47. produkcja teatralna i organizacja widowisk: 7,6;
 48. cyberbezpieczeństwo: 7,5;
 49. systemy sterowania inteligentnymi budynkami: 7,3;
 50. biogospodarka: 7,3;
 51. bioinżynieria: 7,3;
 52. kierunek prawno–ekonomiczny: 7,3;
 53. dziennikarstwo i medioznawstwo: 7,3;
 54. chemiczna analiza instrumentalna: 7,2;
 55. kryminologia: 7,2;
 56. informatyka analityczna: 7,1;
 57. konstrukcja i eksploatacja środków transportu: 7,1;
 58. automatyka i sterowanie robotów: 7,0;
 59. fotonika: 6,9;
 60. filologia (filologia skandynawska): 6,9;
 61. filologia (filologia hiszpańska): 6,9;
 62. automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: 6,9;
 63. Tourism Management: 6,8;
 64. analityka weterynaryjna: 6,8;
 65. innowacje w biznesie: 6,7;
 66. inżynieria mechaniczno-medyczna: 6,7;
 67. zielone technologie: 6,6;
 68. informatyka społeczna: 6,6;
 69. sztuczna inteligencja: 6,6;
 70. logistyka międzynarodowa: 6,6;
 71. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 6,6;
 72. reżyseria dźwięku: 6,5;
 73. nanotechnologia: 6,5;
 74. zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej: 6,4;
 75. marketing i komunikacja rynkowa: 6,4;
 76. prawo lotnicze z pilotażem: 6,4;
 77. bioinformatyka i biologia systemów: 6,3;
 78. analityka gospodarcza: 6,3;
 79. sztuka i media: 6,3;
 80. Business Studies: 6,3;
 81. produkcja form audiowizualnych: 6,2;
 82. European Politics and Economics: 6,2;
 83. Advanced Biobased and Bioinspired Materials: 6,2;
 84. rachunkowość i controlling: 6,2;
 85. komunikacja i psychologia w biznesie: 6,2;
 86. filologia orientalna – sinologia: 6,2;
 87. filologia hiszpańska z językiem angielskim: 6,1;
 88. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 6,1;
 89. energetyka odnawialna i zarządzanie energią: 6,1;
 90. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: 6,1;
 91. robotyka i automatyka: 6,0;
 92. neurobiologia: 6,0;
 93. dyplomacja: 6,0;
 94. zarządzanie kulturą i mediami:
 95. 6,0; kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo: 6,0;
 96. weterynaria: 5,9;
 97. logistyka i administrowanie w mediach: 5,9;
 98. inżynieria mechaniczna i materiałowa: 5,9;
 99. indywidualne studia międzydziedzinowe (studia humanistyczne i społeczne): 5,9;
 100. ekonomia społeczna: 5,8;
 101. Modelling and Data Science: 5,8;
 102. orientalistyka – arabistyka: 5,8;
 103. fennistyka: 5,8; inżynieria nanostruktur: 5,8;
 104. żywienie człowieka i dietetyka: 5,8;
 105. elektroniczne przetwarzanie informacji: 5,7;
 106. technologie komputerowe: 5,7;
 107. inżynieria danych: 5,7;
 108. mechanika pojazdów i maszyn roboczych: 5,7;
 109. nowe media i kultura cyfrowa: 5,7;
 110. marketing: 5,6;
 111. orientalistyka – hebraistyka: 5,5;
 112. International Relations: 5,5;
 113. psychologia: 5,5;
 114. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności: 5,3;
 115. informatyka stosowana: 5,3;
 116. handel międzynarodowy: 5,3;
 117. inżynieria materiałowa: 5,3;
 118. doradztwo inwestycyjno-gospodarcze: 5,3;
 119. modelowanie matematyczne i analiza danych: 5,2;
 120. zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe: 5,2;
 121. matematyka komputerowa: 5,2;
 122. Design: 5,2;
 123. publikowanie cyfrowe i sieciowe: 5,1;
 124. iberystyka: 5,1;
 125. informatyka w inżynierii komputerowej: 5,1;
 126. inżynieria lotnicza: 5,1;
 127. architektura przestrzeni informacyjnych: 5,1;
 128. elektrotechnika i automatyka: 5,0;
 129. filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych: 5,0;
 130. studia nad Chinami: 5,0;
 131. włókiennictwo i przemysł mody: 5,0;
 132. farmacja: 5,0;
 133. mechatronika pojazdów i maszyn roboczych: 5,0;
 134. filologia angielska z językiem niemieckim: 4,9;
 135. inżynieria zarządzania: 4,9;
 136. Business Management: 4,9;
 137. amerykanistyka: 4,9;
 138. finanse i inwestycje: 4,9;
 139. podatki i doradztwo podatkowe: 4,9;
 140. inżynieria organizacji i zarządzania: 4,9;
 141. inżynieria obliczeniowa: 4,9;
 142. socjologia stosowana i antropologia społeczna: 4,8;
 143. sieci i instalacje w inżynierii środowiska: 4,8;
 144. sinologia: 4,8;
 145. Biotechnology: 4,8;
 146. zarządzanie finansami i rachunkowość: 4,7;
 147. italianistyka: 4,7;
 148. filologia angielska: 4,7;
 149. Archaeology: 4,7;
 150. orientalistyka – turkologia: 4,7;
 151. lotnictwo i kosmonautyka: 4,7;
 152. chemia medyczna: 4,6;
 153. inżynieria chemiczna i biochemiczna: 4,6;
 154. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 4,6;
 155. budownictwo zrównoważone: 4,6;
 156. Culutral Communication: 4,6
 157. ; inżynieria i analiza danych: 4,6;
 158. planowanie przestrzenne: 4,5;
 159. technologie ochrony środowiska: 4,5;
 160. geoinformatyka: 4,5;
 161. zastosowania fizyki w biologii i medycynie: 4,5;
 162. Mechanical Engineering: 4,5;
 163. informatyka stosowana i systemy pomiarowe: 4,5;
 164. mikrobiologia: 4,4;
 165. inżynieria farmaceutyczna: 4,4;
 166. chemia zrównoważonego rozwoju: 4,4;
 167. biologia sądowa: 4,4;
 168. zarządzanie zasobami ludzkimi: 4,4;
 169. biologia i zdrowie człowieka: 4,4;
 170. innowacyjność produktu: 4,4;
 171. automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych: 4,4;
 172. geologia poszukiwawcza: 4,4;
 173. międzywydziałowe studia ochrony środowiska: 4,4;
 174. studia azjatyckie: 4,4;
 175. telekomunikacja: 4,3;
 176. zaawansowane materiały i nanotechnologia: 4,3;
 177. studia bliskowschodnie: 4,3;
 178. rachunkowość i finanse biznesu: 4,3;
 179. filologia francuska: 4,3;
 180. filologia włoska: 4,2;
 181. Artes Liberales: 4,2;
 182. inżynieria mechatroniczna: 4,2;
 183. socjologia ekonomiczna: 4,2;
 184. iberystyka (portugalistyka): 4,2;
 185. energetyka: 4,2;
 186. filologia angielsko-celtycka: 4,2;
 187. analityka medyczna: 4,2;
 188. prawo europejskie: 4,1;
 189. zarządzanie projektami społecznymi: 4,1;
 190. informatyka w biznesie: 4,1;
 191. ekologiczne źródła energii: 4,0;
 192. komunikacja wizualna: 4,0;
 193. organizowanie rynku pracy: 4,0;
 194. inżynieria bezpieczeństwa pracy: 4,0;
 195. okcydentalistyka: 4,0;
 196. inżynieria biomedyczna: 4,0;
 197. analityka biznesu: 4,0;
 198. analityka chemiczna: 4,0;
 199. bezpieczeństwo zdrowotne: 4,0;
 200. Modern Business Management: 4,0;
 201. inżynieria naftowa i gazownicza: 4,0

żródło: gov.pl

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)