Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

23.05.2023

Jak zapisać się na studia. Rekrutacja 2023/2024 na uczelnie wyższe

Rekrutacja na studia 2023/2024 na ponad 350 uczelniach w Polsce przeprowadzana jest online w terminie od 1 marca 2023 do 31 października 2023 roku. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji na ponad 1800 kierunków studiów.

Po otrzymaniu wyników matur 2023 pojawia się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrany kierunek studiów.

Każdego roku blisko 300 tysięcy kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na daną uczelnię, próbując dostać się na wybrany kierunek. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywajć się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).

 

Jak wygląda początek tej ścieżki edukacyjnej dla studenta, czyli rekrutacja?

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przystępując do rekrutacji na studia w 2023 roku. Rekrutacja na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, jednak nie obowiązuje jeden, przyjęty przez wszystkie uczelnie termin. Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy.

 

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia 2023/2024?

Kandydaci na studia 2023/2024 mogą zakładać swoje konta w systemach rekrutacyjnych uczelni (IRK, ERK) od 1 marca 2023 roku. Rekrutacja na studia w zależności od uczelni i typu studiów (stacjonarne, niestacjonarne) potrwa do 31 października 2023 roku.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2023 w popularnych uczelniach:

Uniwersytet Warszawski: od 6 czerwca 2023 do 11 września 2023

Uniwersytet Jagielloński: od 1 czerwca 2023 do 14 lipca 2023

Politechnika Warszawska: od 5 czerwca 2023 do 28 sierpnia 2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: od 20 maja 2023 do 17 sierpnia 2023

Uniwersytet Łódzki: od 5 maja 2023 do 18 września 2023

Uniwersytet Pedagoiczny w Krakowie: od 1 czerwca 2023 do 9 lipca 2023

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: od 17 kwietnia 2023 do 9 lipca 2023

 

Jak zapisać się na studia? Etapy i zasady rekrutacji

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.

Aby prawidłowo zapisać się na studia, należy wykonać kilka kroków. Oto jak wyglądają etapy rekrutacji na studia:

 

1. Konto w systemie internetowym

Każdy kandydat zakłada indywidualne konto w internetowych systemach rekrutacyjnych (systemy mogą posiadać różne nazwy, choć najczęściej spotykane to: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów lub ERK – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby prawidłowo skonfigurować swój profil należy postępować zgodnie z instrukcją, a w formularzu osobowym podać: imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e- mail.

Dane należy wprowadzać bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędu – zwłaszcza w przypadku numeru PESEL.

 

2. Wyniki matur

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. W wyznaczone pola wpisujemy: nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia. Ponadto, zaznaczamy kierunki studiów, którymi jesteśmy zainteresowani, a także stopień i tryb kształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia; studia stacjonarne / studia niestacjonarne). Niektóre uczelnie już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego proszą o określenie specjalności, jeżeli takowe oferują.

sprawdź wyniki matur

 

3. Opłata rekrutacyjna

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kwota, którą należy uiścić podana jest w naszym systemie. Opłaty rekrutacyjne zazwyczaj wynoszą od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek.

 

4. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

Po pewnym czasie, w naszym indywidualnym profilu, otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:

Uniwersytet Warszawski: do 20.07.2023

Politechnika Warszawska: do 18.07.2023

Uniwersytet Jagielloński: do 19.07.2023

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: do 14.07.2023

Uniwersytet Łódzki: do 14.07.2023

Politechnika Gdańska: do 17.07.2023

*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2023

 

5. Składanie dokumentów

Składanie dokumentów to ostatni krok, który musimy wykonać, aby zostać studentem. Każda uczelnia może poprosić o większy bądź mniejszy zestaw dokumentów, ale najczęściej należą do nich: oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, fotografie, kserokopia dowodu osobistego.

Zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni, wysłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną – każda uczelnia posiada inne zasady. O czym należy pamiętać? O złożeniu dokumentów w określonym przez uczelnię terminie. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie albo zapomnimy o ich złożeniu możemy stracić swoje szanse na zostanie świeżo upieczonym studentem.

dowiedz się więcej:

dokumenty rekrutacyjne na studia

rekrutacja na studia krok po kroku

 

Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki: lipiec 2023

Uniwersytet Warszawski: lipiec 2023

Politechnika Warszawska: lipiec 2023

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: lipiec 2023

Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: lipiec 2023

Uniwersytet Śląski w Katowicach: lipiec 2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2023

Politechnika Lubelska: lipiec 2023

Uniwersytet Wrocławski: lipiec 2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: lipiec 2023

*dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2023

 

Dodatkowa rekrutacja na studia

Czym jest dodatkowa rekrutacja na studia? Dodatkowa rekrutacja to szansa dla tych osób, które powtarzają maturę, nie zostały przyjęte na wybrany przez siebie kierunek podczas pierwszego naboru, bądź w ostatniej chwili zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości.

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.

sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2023

 

Punkty rekrutacyjne

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym są punkty rekrutacyjne? Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. Ile punktów należy uzyskać, aby dostać się na studia?

Każda uczelnia posiada własny przelicznik punktów, jak również zestaw przedmiotów, które bierze pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Oznacza to, że należy zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni – tej, w której chcemy studiować.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia?

Większość publicznych uczelni dokonuje naboru nowych studentów na podstawie wyników maturalnych. Oznacza to, że niemałe grono kandydatów spotyka się z zagadnieniem punktów rekrutacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że wyniki maturalne oraz punkty rekrutacyjne to elementy naboru w większości uczelni, a zatem - nie wszystkich. W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują takie uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur są tylko częścią składową, jak również funkcjonują uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur mają mniejsze znaczenie, bowiem przyjmowanie nowych studentów opiera się na egzaminach wstępnych. Przykładami mogą być studia artystyczne, studia muzyczne, studia sportowe czy studia wojskowe.

W gronie kierunków, które opierają rekrutację na egzaminach wymienić można między innymi: Aktorstwo, Sztukę operatorską, Malarstwo, Instrumentalistykę, Architekturę, czy Dyrygenturę.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może mieć inny sposób przydzielania punktów. Poza tym, w zależności od uczelni oraz kierunku kształcenia inne przedmioty maturalne mogą mieć znaczenie.

 

Matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Wpływ na ostateczną ilość punktów ma poziom zdawanej matury, czyli zdobędziemy ich więcej, jeśli brany pod uwagę w rekrutacji przedmiot zdawaliśmy na poziomie rozszerzonym.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów?

Każda uczelnia może posiadać własny system, jednak często są one do siebie podobne i oparte na systemie wagowym, polegającym na tym, że konkretny przedmiot zdawany na maturze mnoży się przez określoną wartość.

Na stronach internetowych uczelni dostępne są specjalne kalkulatory, dzięki którym w prosty i szybki sposób można obliczyć punkty rekrutacyjne.

Zobacz więcej zasady rekrutacji na studia

 

Najwyższe wyniki na maturze przepustką na studia? Nie zawsze

Każdy maturzysta, który poważnie myśli o dostaniu się na upragnione studia musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją takie typy studiów, które w mniejszym bądź większym stopniu wyłamują się z powszechnie obowiązujących i dobrze znanych rekrutacyjnych zasad. Mówiąc inaczej, aby dostać się na niektóre typy studiów nawet najlepiej zdana matura może nie wystarczyć. O jakie studia chodzi?

W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują typy studiów, które posiadają specyficzny charakter. Na tej podstawie obowiązują inne, lecz jasno określone zasady rekrutacji. Do takich typów zaliczyć możemy między innymi: studia artystyczne, studia architektoniczne, studia muzyczne, studia sportowe, czy studia wojskowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ważniejsze od wyników uzyskanych na maturze są wyniki uzyskane z egzaminów praktycznych, bądź rozmów kwalifikacyjnych, które faktycznie stanowią podstawę naboru. Nawet jeśli pochwalimy się najlepszym świadectwem maturalnym, a nie sprostamy zadaniom podczas egzaminów, które bardzo często złożone są z kilku etapów, nie będziemy mieli powodów do optymizmu.

Każda rekrutacja na kierunki z wyżej wymienionych obszarów kształcenia rządzi się własnymi prawami. Kandydaci muszą złożyć teczkę własnych prac, przystąpić do testów sprawnościowych, wziąć udział w sprawdzianie konkretnych umiejętności, bez których realizowanie kształcenia jest niemożliwe. Warto o tym pamiętać.

 

Jak wyglądała rekruracja na studia w 2022/2023

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023:

 1. Informatyka (40642) - więcej o 4616 niż rok wcześniej
 2. Psychologia(40642) - więcej o 5378
 3. Zarządzanie (36532) - więcej o 7260
 4. Prawo (22066) - więcej o 1525
 5. Kierunek lekarski (21017) - mniej o 603
 6. Ekonomia (18166) - więcej o 957
 7. Budownictwo (13682) - więcej o 1094
 8. Finanse i rachunkowość (13438) - więcej o 356
 9. Filologia angielska (13913) - więcej o 836
 10. Logistyka (11317) - więcej o 1654
 11. Fizjoterapia (10687) - więcej o 1654
 12. Pielęgniarstwo (10595) - mniej o 948
 13. Biotechnologia (10216) - więcej o 40
 14. Administracja (9775) - więcej o 602
 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji (8979) - więcej o 358
 16. automatyka i robotyka (8426) 
 17. Informatyka stosowana (8311) - mniej o 367
 18. Mechanika i budowa maszyn (8187)
 19. Stosunki międzynarodowe (8180)

*Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.)

Najpopularniejsze dyscypliny:

 1. nauki o zarządzaniu i jakości - 76 047
 2. informatyka techniczna i telekomunikacja - 67 524
 3. ekonomia i finanse - 52 661
 4. językoznawstwo - 49 814
 5. inżynieria mechaniczna - 42 954
 6. psychologia - 42 148
 7. nauki prawne - 38 665
 8. nauki medyczne - 30 835
 9. inżynieria lądowa i transport - 27 605
 10. automatyka, elektronika i elektrotechnika - 27 505
 11. nauki o polityce i administracji - 24 395
 12. nauki o zdrowiu - 20 857

* Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów w ramach dyscypliny naukowej (dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów) (powyżej 20 tys.):

Najpopularniejsze uczelnie

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – ponad cztery zgłoszenia kandydatów) na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 1. Politechnika Warszawska - 7,9
 2. Politechnika Gdańska - 6,9
 3. Politechnika Poznańska - 6,8
 4. Politechnika Łódzka - 5,5
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - 5,3
 6. Uniwersytet Wrocławski - 5,0
 7. Uniwersytet Warszawski - 4,9
 8. Uniwersytet Gdański - 4,8
 9. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - 4,6
 10. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie - 4,6
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 4,5
 12. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 4,5
 13. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 4,4
 14. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 4,1
 15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 4,1
 

Rekrutacja na studia 2023/2024

Kiedy czas egzaminów dojrzałości dobiega końca jest to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego abiturienta szkoły średniej. Wszyscy uczniowie, przystępujący do matur, zadają sobie pytanie, czy uda im się uzyskać takie wyniki, które pozwolą im się dostać na wymarzone kierunki studiów.
Każdy z ośrodków akademickich w Polsce samodzielnie ustala, kiedy rozpocznie swoją rekrutację na studia.
Zatem jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu kształcenia wyższego, musisz się dobrze zorientować, jak dokładnie przebiega proces rekrutacji kandydatów na danej uczelni.
 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA STUDIA

Jedno jest pewne – rekrutacja na studia 2023 w Polsce przebiega na przełomie maja i września i jest to dla przyszłych studentów okres wzmożonych nerwów, niepewności i oczekiwania w napięciu na wyniki egzaminów maturalnych. Być może zastanawiasz się, czy istnieją jakieś sposoby, które pomogą ci zminimalizować ten narastający z każdym dniem stres? Terminy rekrutacji nie mogą ulec żadnym przesunięciom, jednak ty dużo wcześniej możesz zatroszczyć się o to, aby przejść przez te trudne chwile obronną ręką.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdziesz w dziale poniżej

 

JESZCZE NIE WIESZ JAKIE STUDIA WYBRAĆ?

Przede wszystkim nie powinieneś zwlekać na ostatnią chwilę z odpowiedzią na pytanie, jaki kierunek studiów interesuje cię najbardziej. Jeżeli wciąż się wahasz, to dobrym rozwiązaniem będzie droga eliminacji – uwzględnij nie tylko swoje pasje, lecz także możliwości stabilnego zatrudnienia w przyszłości, zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie oraz przede wszystkim własne predyspozycje.
Wybierz kierunki studiów zgodne z przedmiotami, które zdawałeś na maturze. Podpowiedzią dla ciebie może być także propozycja aplikacji na kilka kierunków, ponieważ wtedy również zwiększy się twoja szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych jednego z nich.

 

STUDIA ALE NA JAKIEJ UCZELNI

Gdy będziesz już mieć wybrane te kierunki, które najbliższe są twoim oczekiwaniom, to zastanów się, jakie uczelnie w Polsce (a być może także i na arenie międzynarodowej) wybrać aby rozpocząć swoje dalsze kształcenie. Programy nauczania poszczególnych ośrodków akademickich mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak ich celem jest na ogół kształcenie najwyższej jakości specjalistów z zakresu różnych dyscyplin. Na aktualnym rynku pracy liczy się nie tylko wiedza, lecz przyszli pracodawcy zwracają uwagę także na wysoko rozwinięte kompetencje oraz umiejętności, więc to one coraz częściej stanowią naczelną ideę nauki wyższej.
 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Zatem zanim przystąpisz do odpowiednich procedur rekrutacyjnych, przeprowadź szczegółowe rozeznanie pośród tych wszystkich ofert, które proponują polskie ośrodki akademickie. Dziś dostęp do nauki wyższej możliwy jest także w mniejszych miejscowościach, by szanse na zdobycie rzetelnego wykształcenia były równe. Zwróć uwagę na tryby nauczania, specjalizacje, bloki kształcenia dodatkowego, czy praktyki zapewniane przez uczelnię. Żadnego z tych elementów nie powinieneś bagatelizować, ponieważ twój odpowiedni wybór dziś, będzie gwarantem twojej udanej przyszłości zawodowej.
Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji krok po kroku.
 
Aby liczba tych wszystkich obowiązków cię nie przytłoczyła, powinieneś rozłożyć je odpowiednio w czasie. Uwierz, że wtedy uda ci się maksymalnie zminimalizować poziom stresu, towarzyszący oczekiwaniom na wyniki egzaminu dojrzałości. Dowiedz się także: na ile uczelni można aplikować.
 

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA

Terminy rekrutacji na studia wyższe w Polsce rozpoczynają się przed rozdaniem świadectw maturalnych, ponieważ władze poszczególnych uczelni zakładają, że maturzyści już wcześniej powzięli odpowiednie decyzje odnośnie do swojej przyszłości. Współcześnie rekrutacja na studia przebiega już wyłącznie drogą elektroniczną, co jest niezwykłym ułatwieniem i sprawia, że możesz mieć nad nią kontrolę nawet podczas wakacyjnych wojaży.
Pamiętaj jedynie, by terminowo dokonać wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych, które obowiązują na większości uczelni w Polsce. Zadbanie o ten niezwykle ważny aspekt rekrutacji sprawi, że będziesz mógł spokojnie czekać na publikację list osób przyjętych na studia wyższe. To twoje dobre zorganizowanie sprawi, że będziesz mógł beztrosko cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu, a w październiku przekroczysz próg wymarzonej uczelni.
 
Poniżej przedstawiamy Wam terminy pierwszych i dodatkowych rekrutacji. Zwrócie uwagę, że większość uczelni ogłasza terminy dodatkowej rektrutacji dopiero po zakończeniu pierwotnego okresu rekrutacji (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany).
 
 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja - uczelnie w Białej Podlaskiej
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II dowiedz się więcej
Filia AWF w Białej Podlaskiej od 01.04.2023
do 07.07.2023
od 01.04.2023
do 28.07.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Białymstoku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika Białostocka stac.od 01.06.2023
do 07.07.2023
od 01.06.2023
do 07.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 07.08.2023
do 13.09.2023
od 07.08.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac.od 04.05.2023
do 12.07.2023
od 01.09.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 18.07.2023
do 22.08.2023
od 01.09.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku stac.od 01.06.2023
do 09.07.2023
od 01.06.2023
do 27.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.09.2023
od 01.06.2023
do 10.09.2023
dowiedz się więcej
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Bielsko Białej
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej stac.od 05.06.2023
do 12.07.2023
od 05.06.2023
do 12.07.2023
od 15.07.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 12.07.2023
od 05.06.2023
do 12.07.2023
od 15.07.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia WSB w Cieszynie stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Bydgoszczy
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Kujawsko-Pomorska stac.od 20.04.2023
do 30.09.2023
od 20.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 20.04.2023
do 30.09.2023
od 20.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy od 18.04.2023od 18.04.2023dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.od 05.06.2023
do 10.07.2023
od 05.06.2023
do 20.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 08.08.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich stac.od 05.06.2023od 05.06.2023dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023od 05.06.2023dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.od 08.06.2023
do 11.07.2023
od 08.06.2023
do 11.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 08.06.2023
do 12.09.2023
od 08.06.2023
do 12.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac.od 01.03.2023
do 30.09.2023
od 01.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.03.2023
do 30.09.2023
od 01.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa stac.od 01.01.2023
do 31.12.2023
od 01.01.2023
do 31.12.2023
niestac.od 01.01.2023
do 31.12.2023
od 01.01.2023
do 31.12.2023
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Cieszynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia WSB w Cieszynie stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Częstochowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika Częstochowska stac.od 01.06.2023
do 17.07.2023
od 01.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 17.07.2023
od 01.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie od 01.06.2023dowiedz się więcej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Elblągu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Ateneum w Gdańsku stac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 15.05.2023
do 16.06.2023
od 15.05.2023
do 16.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac.od 18.05.2023
do 07.07.2023
od 18.05.2023
do 19.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 18.05.2023
do 07.07.2023
dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny stac.od 15.05.2023
do 19.07.2023
od 15.05.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 28.07.2023
od 15.05.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska stac.od 17.05.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 17.05.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański stac.od 01.06.2023
do 15.07.2023
od 01.06.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 06.09.2023
od 01.06.2023dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni stac.od 04.05.2023od 04.05.2023od 11.09.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023od 04.05.2023od 11.09.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stac.od 04.04.2023
do 16.10.2023
od 04.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.04.2023
do 16.10.2023
od 04.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdyni stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stac.od 15.04.2023
do 30.10.2023
od 15.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.04.2023
do 30.10.2023
od 15.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stac.od 15.05.2023
do 30.09.2023
od 15.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 30.09.2023
od 15.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Gdańska Szkoła Wyższa
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku stac.do 30.09.2023
niestac.do 30.04.2023
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Gliwicach
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia WSB w Gliwicach stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kaliszu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu stac.od 01.06.2023
do 10.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.10.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach od 08.05.2023
do 31.05.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od 24.04.2023od 24.04.2023dowiedz się więcej
Akademia Śląska stac.od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach od 10.05.2023od 10.05.2023dowiedz się więcej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach stac.od 31.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 31.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach stac.od 30.05.2023od 30.05.2023dowiedz się więcej
niestac.od 30.05.2023od 30.05.2023dowiedz się więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac.od 28.04.2023
do 12.07.2023
od 28.04.2023
do 04.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 20.07.2023
do 04.08.2023
od 20.07.2023
do 04.08.2023
dowiedz się więcej
Uczelnia Metropolitalna stac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach stac.od 16.05.2023
do 30.09.2023
od 16.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 16.05.2023
do 30.09.2023
od 16.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 25.07.2023
niestac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 25.07.2023
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kielcach
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika Świętokrzyska stac.od 22.05.2023
do 14.07.2023
od 22.05.2023
do 27.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 22.05.2023
do 14.07.2023
od 22.05.2023
do 27.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 19.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 27.07.2023
do 24.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Koszalinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie dowiedz się więcej
Politechnika Koszalińska stac.od 05.06.2023
do 27.10.2023
od 05.06.2023
do 27.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 27.10.2023
od 05.06.2023
do 27.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie stac.do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023dowiedz się więcej
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Krakowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.od 05.06.2023
do 11.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 26.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie stac.od 12.06.2023
do 17.07.2023
od 13.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 12.06.2023
do 17.07.2023
od 13.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna w Krakowie od 16.05.2023
do 13.06.2023
od 16.05.2023
do 13.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac.od 31.05.2023
do 19.06.2023
od 31.05.2023
do 19.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 31.05.2023
do 19.06.2023
od 31.05.2023
do 19.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie od 04.05.2023
do 15.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia WSB w Krakowie stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac.od 26.06.2023
do 14.07.2023
od 26.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 26.06.2023od 26.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac.od 15.05.2023
do 29.09.2023
od 15.05.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 29.09.2023
od 15.05.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stac.od 12.04.2023
do 26.09.2023
od 12.04.2023
do 26.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 12.04.2023
do 26.09.2023
od 12.04.2023
do 26.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.od 06.06.2023
do 19.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 06.06.2023
do 20.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac.od 01.06.2023
do 09.07.2023
od 01.05.2023
do 30.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 03.09.2023
od 01.06.2023
do 17.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac.od 01.06.2023
do 07.07.2023
od 01.06.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 07.07.2023
od 01.06.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stac.od 01.06.2023
do 19.07.2023
od 01.06.2023
do 24.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 19.07.2023
od 01.06.2023
do 24.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.od 01.06.2023
do 09.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 09.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.od 01.06.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stac.od 15.05.2023
do 30.09.2023
od 15.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 30.09.2023
od 15.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie stac.od 10.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 10.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie stac.od 15.05.2023
do 31.10.2023
od 15.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 31.10.2023
od 15.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kwidzynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Powiślańska Szkoła Wyższa stac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Lublinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie) stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.od 05.05.2023
do 12.07.2023
od 05.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.05.2023
do 12.07.2023
od 05.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa od 30.06.2023dowiedz się więcej
Lubelska Akademia WSEI stac.od 04.05.2023
do 31.08.2023
od 04.05.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 31.08.2023
od 04.05.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska stac.od 15.05.2023
do 09.07.2023
od 15.05.2023
do 09.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 16.07.2023
od 15.05.2023
do 16.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac.od 17.04.2023
do 08.07.2023
od 17.04.2023dowiedz się więcej
niestac.od 17.04.2023od 17.04.2023dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie od 01.06.2023dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od 08.05.2023
do 11.07.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Łodzi
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.od 17.04.2023
do 30.09.2023
od 17.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 17.04.2023
do 30.09.2023
od 17.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stac.od 01.05.2023
do 31.05.2023
od 01.05.2023
do 31.05.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 31.05.2023
od 01.05.2023
do 31.05.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi od 08.05.2023
do 28.05.2023
od 22.05.2023
do 18.06.2023
dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi stac.od 01.04.2023od 01.04.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023od 01.04.2023dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka stac.od 12.06.2023
do 10.07.2023
od 01.09.2023
do 14.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 12.06.2023
do 10.07.2023
od 01.09.2023
do 14.09.2023
dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stac.od 17.04.2023
do 30.09.2023
od 17.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 17.04.2023
do 30.09.2023
od 17.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki stac.od 05.05.2023
do 07.07.2023
od 05.05.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 02.08.2023
do 18.09.2023
od 02.08.2023
do 18.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stac.od 24.04.2023
do 12.07.2023
od 24.04.2023
do 12.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 24.04.2023
do 12.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi stac.od 03.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stac.od 01.04.2023
do 30.10.2023
od 01.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023
do 30.10.2023
od 01.04.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi stac.od 01.06.2023
do 10.10.2023
od 01.06.2023
do 10.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.10.2023
od 01.06.2023
do 10.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uczelnia ASBIRO
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Zawodowa w Łodzi
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Nowym Sączu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu stac.od 15.04.2023
do 01.09.2023
od 15.04.2023
do 01.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.04.2023
do 01.09.2023
od 15.04.2023
do 01.09.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Nowym Targu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu od 01.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Olsztynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac.od 07.06.2023
do 11.07.2023
od 07.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 07.06.2023
do 21.07.2023
od 07.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Opolu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika Opolska stac.od 01.05.2023
do 09.07.2023
od 01.05.2023
do 09.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 17.09.2023
od 01.05.2023
do 17.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski stac.od 20.04.2023
do 11.07.2023
od 20.04.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 20.04.2023
do 21.07.2023
od 20.04.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Opolu stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Poznaniu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu od 04.05.2023
do 31.05.2023
od 04.05.2023
do 31.05.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu od 01.06.2023
do 17.07.2023
od 01.06.2023
do 11.09.2023
dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci w Poznaniu stac.od 16.01.2023
do 30.09.2023
od 16.01.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 16.01.2023
do 30.09.2023
od 16.01.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.08.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.08.2023
do 13.09.2023
od 01.08.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac.od 11.03.2023
do 19.06.2023
od 11.03.2023
do 26.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 11.03.2023
do 06.07.2023
od 11.03.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.od 20.05.2023
do 18.07.2023
od 20.05.2023
do 26.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 14.07.2023
do 16.08.2023
od 14.07.2023
do 17.08.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 01.06.2023
do 11.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac.od 08.05.2023
do 30.06.2023
od 01.08.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.08.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 23.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stac.od 03.04.2023
do 31.10.2023
od 03.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 31.10.2023
od 03.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu stac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023
do 30.09.2023
od 01.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stac.od 15.05.2023
do 06.10.2023
od 15.05.2023
do 06.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 06.10.2023
od 15.05.2023
do 06.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu stac.dowiedz się więcej
niestac.od 09.05.2023od 09.05.2023dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Radomiu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stac.od 15.05.2023
do 13.07.2023
od 15.05.2023
do 13.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 13.07.2023
od 15.05.2023
do 13.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Radomska Szkoła Wyższa
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Rybniku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Rzeszowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski stac.od 29.05.2023
do 20.07.2023
od 29.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 29.05.2023
do 20.07.2023
od 29.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa stac.od 01.06.2023
do 02.08.2023
od 01.06.2023
do 02.08.2023
od 03.08.2023
do 27.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 02.08.2023
od 01.06.2023
do 02.08.2023
od 03.08.2023
do 27.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac.od 20.04.2023
do 31.07.2023
od 20.04.2023
do 31.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 20.04.2023
do 31.07.2023
od 20.04.2023
do 31.07.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Siedlcach
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac.od 03.04.2023
do 10.07.2023
od 03.04.2023
do 24.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 10.07.2023
od 03.04.2023
do 24.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Słupsku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Pomorska w Słupsku stac.od 19.06.2023
do 12.07.2023
od 19.06.2023
do 15.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 19.06.2023
do 25.08.2023
od 19.06.2023
do 15.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Szczecinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
Akademia Sztuki w Szczecinie od 11.05.2023
do 07.06.2023
od 11.05.2023
do 07.06.2023
od 24.07.2023
do 22.09.2023
dowiedz się więcej
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych stac.od 01.04.2023
do 15.10.2023
od 01.04.2023
do 15.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023
do 15.10.2023
od 01.04.2023
do 15.10.2023
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Morska w Szczecinie stac.od 15.05.2023
do 18.07.2023
od 15.05.2023
do 18.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 22.09.2023
od 15.05.2023
do 22.09.2023
dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stac.od 08.05.2023
do 18.07.2023
od 14.08.2023
do 30.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 14.08.2023
do 30.08.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Szczeciński stac.od 08.05.2023
do 12.07.2023
od 08.05.2023
do 16.08.2023
od 31.07.2023
do 16.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 08.05.2023
do 16.08.2023
od 08.05.2023
do 16.08.2023
od 01.09.2023
do 12.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie stac.od 03.04.2023
do 31.10.2023
od 03.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 31.10.2023
od 03.04.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie stac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac.od 15.05.2023
do 10.07.2023
od 15.05.2023
do 15.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.05.2023
do 22.08.2023
od 15.05.2023
do 15.08.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Toruniu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.od 05.06.2023
do 12.07.2023
od 05.07.2023
do 25.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 20.09.2023
od 05.06.2023
do 20.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Akademia Jagiellońska w Toruniu
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Warszawie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stac.od 01.03.2023
do 30.10.2023
od 01.03.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.03.2023
do 30.10.2023
od 01.03.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac.od 04.05.2023
do 31.10.2023
od 04.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 31.10.2023
od 04.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac.od 05.05.2023
do 30.09.2023
od 05.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.05.2023
do 30.09.2023
od 05.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 17.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac.od 08.05.2023
do 06.06.2023
od 08.05.2023
do 06.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 08.05.2023
do 06.06.2023
od 08.05.2023
do 06.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac.od 04.05.2023
do 14.07.2023
od 04.05.2023
do 04.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 14.07.2023
od 04.05.2023
do 04.08.2023
dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac.od 09.05.2023
do 12.07.2023
od 09.05.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 09.05.2023
do 12.06.2023
od 09.05.2023
do 18.09.2023
dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie od 04.05.2023
do 12.07.2023
od 04.05.2023
do 12.07.2023
dowiedz się więcej
Collegium Civitas w Warszawie stac.od 09.05.2023od 09.05.2023dowiedz się więcej
niestac.od 09.05.2023od 09.05.2023dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie stac.od 17.04.2023
do 25.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 17.04.2023
do 25.09.2023
dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stac.od 22.05.2023
do 30.09.2023
od 22.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 22.05.2023
do 30.09.2023
od 22.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska od 05.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac.od 22.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 22.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie stac.od 05.06.2023
do 14.07.2023
od 05.06.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 05.06.2023
do 14.07.2023
od 05.06.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie stac.od 04.05.2023
do 31.10.2023
od 04.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 31.10.2023
od 04.05.2023
do 31.10.2023
dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 24.04.2023
do 30.09.2023
od 24.04.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stac.od 01.06.2023
do 15.10.2023
od 01.06.2023
do 15.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 15.10.2023
od 01.06.2023
do 15.10.2023
dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stac.od 04.05.2023
do 29.09.2023
od 04.05.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 29.09.2023
od 04.05.2023
do 29.09.2023
dowiedz się więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.od 07.06.2023
do 11.07.2023
od 07.06.2023
do 11.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 07.06.2023
do 22.09.2023
od 07.06.2023
do 22.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stac.od 01.05.2023
do 31.05.2023
od 01.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 31.05.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski stac.od 06.06.2023
do 06.07.2023
od 05.06.2023
do 11.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 06.06.2023
do 11.09.2023
od 05.06.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie stac.od 15.03.2023
do 30.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.03.2023
do 30.06.2023
od 15.03.2023
do 13.07.2023
dowiedz się więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stac.od 04.05.2023
do 20.09.2023
od 04.05.2023
do 20.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 20.09.2023
od 04.05.2023
do 20.09.2023
dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stac.od 04.05.2023od 04.05.2023dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023od 04.05.2023dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny od 08.05.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie stac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 30.09.2023
od 01.06.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.od 01.03.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.03.2023
do 14.07.2023
dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie stac.dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac.od 15.03.2023
do 25.09.2023
od 15.03.2023
do 25.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.03.2023
do 25.09.2023
od 15.03.2023
do 25.09.2023
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stac.od 09.05.2023
do 30.09.2023
od 09.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 09.05.2023
do 30.09.2023
od 09.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Collegium Verum w Warszawie
Europejska Uczelnia w Warszawie
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Jańskiego w Warszawie
Uczelnia Korczaka w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Warszawska Szkoła Filmowa
Warszawska Szkoła Zarządzania
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyczna
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w mieście Wrocławiu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stac.od 01.04.2023od 01.04.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.04.2023od 01.04.2023dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac.od 01.06.2023
do 16.06.2023
od 01.06.2023
do 16.06.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 16.06.2023
od 01.06.2023
do 16.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu od 04.05.2023
do 15.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu od 01.05.2023
do 21.07.2023
od 01.06.2023
do 21.07.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023od 01.06.2023dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.09.2023
od 01.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Coventry University Wroclaw dowiedz się więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu stac.do 31.10.2023do 31.10.2023dowiedz się więcej
niestac.do 31.10.2023do 31.10.2023dowiedz się więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 04.05.2023
do 30.09.2023
od 04.05.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska stac.od 16.05.2023
do 10.07.2023
od 16.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 16.05.2023
do 12.09.2023
od 16.05.2023
do 20.07.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.od 25.05.2023
do 10.07.2023
od 25.05.2023
do 03.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 25.05.2023
do 27.09.2023
od 25.05.2023
do 27.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stac.od 22.05.2023
do 12.07.2023
od 17.07.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 07.08.2023
do 06.09.2023
od 17.07.2023
do 31.08.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.od 01.05.2023
do 13.07.2023
od 01.08.2023
do 22.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.08.2023
do 30.09.2023
od 01.08.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.06.2023
do 10.07.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.06.2023
do 27.09.2023
od 01.06.2023
do 27.09.2023
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 03.04.2023
do 16.10.2023
od 03.04.2023
do 16.10.2023
dowiedz się więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
niestac.do 30.09.2023do 30.09.2023dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 15.03.2023
do 30.09.2023
dowiedz się więcej
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Zielonej Górze
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze dowiedz się więcej
Uniwersytet Zielonogórski stac.od 01.06.2023
do 10.07.2023
od 01.08.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.08.2023
do 13.09.2023
od 01.08.2023
do 13.09.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Żywcu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia WSB w Żywcu stac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
niestac.od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Komentarze (32)

@basia odpowiedz

Basia, ja już jestem po rekrutacji. Zapisałam się na magisterkę, online. Fajnie, że jest teraz opcja żeby zrobić studia nie wychodząc z domu, bo dojazdy to pożeracz czasu jednak. O WSKZ już słyszałam wcześniej, ale teraz zdecydowałam się spróbować, opinie mają dobre. Ty jesteś na licencjacie czy mgr?

Basia odpowiedz

Studiuję na WSKZ kierunek z zakresu administracji, dostałam się do semestru zimowego, który startuje 01.10.2022. Bardzo się cieszę na nową przygodę, a z uczelni już jestem zadowolona. Semestr się nawet nie zaczął a oni już dodają jakieś dodatkowe materiały, żeby spożytkować czas i być nieco bardziej przygotowanym do nauki na studiach :)

Janek odpowiedz

Czy da się jeszcze gdzieś na drugi nabór dostać na biotechnologie ? Ciężko było mi zdecydować w 2 doby po wynikach z matury, a teraz na drugi nabór prawie wszędzie miejsca są pełne.

Collegium Balticum odpowiedz

Dzień dobry, czas rekrutacji letniej w pełni! Zapraszam do rozmowy - chętnie udzielę informacji. Rekrutacja w Collegium Balticum trwa do 15.10 (ale może zostać wydłużona). Na naszej Uczelni możecie dokonać rezerwacji miejsca jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego i dodatkowo mamy dla Was 10% zniżki na cały tok trwania wybranych przez siebie studiów! Zapraszam do kontaktu - Bartłomiej Kowalski (91 48 38 171)

poprawka odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Czy w przypadku nie zdania matury za pierwszym razem można zarejestrować się po napisaniu poprawki na IRK i wziąć udział tylko w dodatkowym terminie naboru?

AntyPiS W odpowiedzi do: poprawka odpowiedz

Jak zadajesz tak trywialne pytania to radzę isć do pracy a nie na studia

:) W odpowiedzi do: poprawka odpowiedz

Tak, mozna, po to tez sa dodatkowe nabory i ich terminy do polowy wrzesnia/pazdziernika zeby ci, którzy poprawiali maturę mogli wziac udział

Aga W odpowiedzi do: :) odpowiedz

Zależy od uczelni. Na UG nie będzie miejsc a nie dodatkowych naborów. Dopiero za rok

Aśka odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Witam! Dla mnie jest niezrozumiałe, jak może rekrutacja trwać jedna dobę po otrzymaniu wyników maturalnych! Jeszcze po tegorocznym zamieszaniu z maturami ....nie ma czasu na zastanowienie a jest czas na podejmowanie nagłych i nieprzemyslanych decyzji pod wpływem chwili.... Zaniepokojona matka maturzysty

Edyta W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Witam. Mam podobne uwagi jak Pani. Okazuje się, że rekrutacja zaczęła się jeszcze przed otrzymaniem wyników maturalnych, a na każdą uczelnię trzeba płacić wpisowe. Jeżeli, np. uczeń nie zda matury, czy uczelnia zwraca wpisowe?

Collegium Balticum W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Pani Asiu, na naszej Uczelni nie ma opłaty wpisowej i rekrutacyjnej, mało tego już dziś można zarezerwować sobie miejsce. Po otrzymaniu świadectwa uzupełniamy formalności. rekrutacja trwa do 15.10. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu - 91 48 38 171

Collegium Balticum W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Na naszej Uczelni nie ma opłaty wpisowej i rekrutacyjnej, mało tego już dziś można zarezerwować sobie miejsce. Po otrzymaniu świadectwa uzupełniamy formalności. Rekrutacja trwa do 15.10. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

tosia W odpowiedzi do: Edyta odpowiedz

nie spotkacie chyba uczelni, która zwróci opłatę rekrutacyjną. No bo na jakiej niby podstawie. To jest opłata za rozpatrzenie waszej aplikacji. Jeśli nie spełnicie warunków to już nie problem uczelni.

Małgosia W odpowiedzi do: Edyta odpowiedz

A to nie jest tak że wpisowe wpłaca się dopiero po wprowadzeniu wyników z matury? Rejestracja w systemie internetowym w tym momencie chyba nic nie kosztuje, a może się mylę?

studia czy scam? o_o W odpowiedzi do: tosia odpowiedz

Ale masakra :|

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Alina W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zapisałam się na AFiB Vistula na rok 2019/2020. Zobaczymy jak mi się powiedzie :D

student W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam, czy będzie nabór na inżynierów broniących się po aktualnym semestrze?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

Witaj, Alina! Cieszę się, że wybrałaś naszą uczelnię i obdarzyłaś nas zaufaniem. Życzę Ci powodzenia! Jaki kierunek wybrałaś? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

tomasz W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

I jak po pierwszych kilku tygodniach? Ja w przyszłym roku planuję po inż ruszyć na vistulę i zrobić tam mgr

Alina W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

jaki kierunek? ja jestem zadowolona, to początki wiadomo, chaos ,ale jest duża szansa na bardzo pozytywny czas i nauke

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Cieszę się, że wybrałeś naszą uczelnię. Jaki kierunek Cię interesuje? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

Witaj, Alina! To cudownie, że powoli udaje Ci się zaklimatyzować na naszej uczelni. Początki są trudne, jednak wierzę, że będzie tylko lepiej. Studiujesz w trybie stacjonarnym? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Lucyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A na czym polega dokładnie promocja 'studiuj za 170zł miesięcznie' ? Czy ta promocja dotyczy tylko wybranych kierunków?

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Osoby zainteresowane studiami I stopnia - licencjackimi oraz inżynierskimi zapraszam do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Bankowej. Na stronie wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia można znaleźć wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz pełen wykaz dostępnych kierunków oraz specjalności. Jeszcze do dziś 12 sierpnia można zaoszczędzić aż 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku. Dodatkowa oszczędność to brak opłaty wpisowego (normalnie to 85zł). Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia

Jacek odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Zamykają rekrutację na II stopień po pierwszym tygodniu obron, kiedy obroniło się może 25% osób. Jak tu się zapisać na studia magisterskie? Ja byłem jednym z tych którym się udało, ale wielu innych obroniło się normalnie w pierwszym terminie ale było już po rekrutacji i muszą czekać rok.

pat&mat W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

Bo studiować to łaska. Wielcy szanowni profesorowie siedzą na uczelniach i myślą że są bogami na olimpie... Cały ten system jest kulawy

tomasz W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

A nie ma jeszcze rekrutacji na kolejny semster? albo 2 terminu?

Ewelina W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

Ja będę miała obronę dopiero we wrześniu i niestety muszę sobie darować studia 2 stopnia w tym roku :( Rekrutacje powinny trwać dłużej, conajmniej do końca września.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Na naszej uczelni rekrutacja jeszcze nie dobiegła końca! Termin zgłoszeń na semestr zimowy mamy do 31 października. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zeks W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

31.10?! To bardzo długo! Może uda mi się jeszcze zmienić uczlenie w takim razie!

Lucyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula Chciałabym sie dowiedzieć czy istnieje jakiś program stypendialny dla studentów?

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska

Elbląg