Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Studia w Lublinie

Bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.12.2021

Bezpieczeństwo narodowe studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 15 lipca 2022 r. | Bezpieczeństwo narodowe Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Takie kierunki studiów w Lublinie, jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne, można nazwać mianem studiów wojskowych. Dlatego też aby móc rozpocząć kształcenie, warto odpowiednio dobrze przygotować się do zdawania następujących przedmiotów, najlepiej na poziomie rozszerzonym: matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, filozofii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Jako że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom oraz różnić się w zależności od wybranej uczelni, postaraj się o zapoznanie z regulaminem danej placówki edukacyjnej. W ten sposób unikniesz ewentualnych rozczarowań, które mogą wynikać z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

 

Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są adresowane głównie do tych, którzy marzą o uzyskaniu wszechstronnych kompetencji, które odnoszą się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczeństw oraz całego państwa. Czy potrafisz sobie wyobrazić studenta bezpieczeństwa narodowego, który nie wykazuje zainteresowania losami swojego państwa, a tematy związane z działalnością służb mundurowych są mu całkowicie obce? Bez wątpienia byłoby to bardzo trudne. Dlatego jeżeli chcesz rozpocząć kształcenie na opisywanym kierunku, powinieneś zastanowić się, czy:

 • Jesteś zainteresowany podjęciem pracy dla służb mundurowych?
 • Interesuje cię specyfika ataków terrorystycznych i innego rodzaju przestępstw, a dodatkowo chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można im przeciwdziałać?
 • Zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających na poszczególne obszary geograficzne?

Twierdząca odpowiedź na wszystkie lub przynajmniej większość powyższych pytań powinna okazać się doskonałym pretekstem do rozpoczęcia kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie. Podejmując ten kierunek zagwarantujesz sobie uzyskanie wszechstronnych kompetencji i pragmatycznych szans zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie zakładają wykształcenie absolwentów, którzy będą posiadali wszechstronne kompetencje kierunkowe, a zatem i gotowość do wywiązywania się nawet z najtrudniejszych zadań wynikających z pracy zawodowej. Jako student bezpieczeństwa narodowego

 • zyskasz okazję do poznania specyfiki pracy służb mundurowych
 • poznasz rodzaje działań terrorystycznych nastawionych na szkodę państwa i społeczeństwa
 • dowiesz się w jaki sposób wdrażane są działania profilaktyczne w obrębie konkretnych zagrożeń
 • nauczysz się rozpoznawania profilu psychologicznego sprawców niektórych działań

 

Temat aktualnej w dzisiejszych czasach cyberprzestępczości przestanie być ci obcy, a dzięki zrozumieniu motywów działań terrorystów i hakerów będziesz w stanie minimalizować szkodliwość ich działań.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Możliwości zatrudnienia, jakie są gwarantowane przez studia wojskowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe, z pewnością zadowolą każdego z absolwentów, ponieważ cechują się dość dużą różnorodnością, a tym samym dopasowaniem do różnych aspiracji. Jeżeli zdecydujesz się na ukończenie kształcenia na bezpieczeństwie narodowym, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w: 

 • policji
 • służbach więziennych
 • zakładach poprawczych
 • straży celnej i granicznej
 • wojskowości
 • organach państwowych i administracyjnych

 

Których celem jest szerzenie profilaktyki, przyczyniającej się do polepszenia bezpieczeństwa narodowego. Dzięki sporej wszechstronności zawodowej, prawdopodobnie każdy absolwent bezpieczeństwa narodowego będzie w stanie znaleźć zatrudnienie o specyfice dopasowanej do własnych oczekiwań i planów na najbliższą przyszłość.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia cywilne) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia