Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ×

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

tel. +48 81 445 41 01

http://www.kul.pl/

Kierunki studiów - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Dzień dobry,
nie ma ograniczeń wiekowych w podjęciu nauki na studiach zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Różnica pojawi się w sposobie przeliczania punktów z matury w związku z tym, że obecnie ma ona inną formę. Uchwała rekrutacyjna każdego roku precyzuje ja przeliczane są punkty w przypadku nowej oraz tzw. starej matury.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Dzień dobry,
lista wszystkich dokumentów, które należy złożyć po dostaniu się na studia, znajduje się pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dokumenty-skladane-przyjeciu/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dzień dobry,
Zzuwagi na sytuację epidemiologiczną rekrutacja oraz potwierdzanie podjęcia studiów w 2021 roku odbywa się elektronicznie i poprzez wysyłkę dokumentów. Dokumenty można również złożyć w skrzynkach podawczych znajdujących się na uczelni. Adresy do wysyłki znajdują się na stronie: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dokumenty-skladane-przyjeciu/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dzień dobry,
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekrutacja oraz potwierdzanie podjęcia studiów w 2021 roku odbywa się elektronicznie i poprzez wysyłkę dokumentów.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dzień dobry,
notarialnie należy jedynie poświadczyć upoważnienie dla innej osoby, jeśli kandydat nie może własnoręcznie podpisać dokumentów podjęcia studiów. Szczegóły znajdują się na stronie: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dokumenty-skladane-przyjeciu/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KULCzy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dzień dobry,
tak, osoba posiadająca upoważnienie poświadczone notarialnie może złożyć deklarację podjęcia studiów w zastępstwie kandydata.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KULCzy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dzień dobry,
dokumenty składają jedynie osoby które otrzymały decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Dzień dobry,
tak, wyniki matur należy samodzielnie wprowadzić w system rekrutacyjny.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Dzień dobry,
nie, w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę jedynie pisemna część egzaminu maturalnego.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Dzień dobry,
informacje o procedurze dla olimpijczyków znajdują się pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/olimpiady/
natomiast dla laureatów innych konkursów przedmiotowych pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/konkursy/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Dzień dobry,
nie ustalamy progów punktowych, od których przyjmujemy kandydatów na poszczególne kierunki studiów - mamy limit miejsc, więc w ramach limitu przyjmujemy kandydatów z najlepszymi wynikami.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Dzień dobry,
informacja o przyjęciu znajdować się będzie na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Dzień dobry,
kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia tak długo, jak kandydat mieści się w terminach ogłoszonych na stronie kandydat.kul.pl. Jest istotna natomiast podczas tzw. naboru wolnego, ogłaszanego na potencjalne wolne miejsca w drugim naborze.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Dzień dobry,
przyjętym na studia jest się dopiero po złożeniu dokumentów wymaganych - lista znajduje się pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dokumenty-skladane-przyjeciu/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Dzień dobry,
rejestracja elektroniczna, zatwierdzenie wyboru kierunków studiów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej to warunki rekrutacji.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Dzień dobry,
na koncie kandydata w zakładce opłata rekrutacyjna generowany jest indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Co wpisać w tytule przelewu?+

Dzień dobry,
wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna” na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej, zawierającej już tytuł opłaty.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Dzień dobry,
szczegółowy terminarz rekrutacji zamieszczony jest każdego roku na stronie kandydat.kul.pl
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Dzień dobry,
w tej sytuacji nie jest się liczonym w rekrutacji. W razie problemów z zaksięgowaniem opłaty zachęcamy do kontaktu z naszym Biurek Rekrutacji pod nr 81 445 41 37.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Dzień dobry,
wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna”. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Dzień dobry,
jest to zależne od danego kierunku studiów. W serwisie kandydat.kul.pl w opisie każdego z kierunków studiów wymienione są wymagane w procesie rekrutacji przedmioty.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Dzień dobry,
tak, należy w podczas matury pisemnej zdawać wszystkie wymagane w rekrutacji na dany kierunek przedmioty.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Dzień dobry,
w trakcie rekrutacji kandydat może ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie 3 kierunki studiów.
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Dzień dobry,
szczegółowe zasady przeniesienia w różnych przypadkach dostępne są pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/drugi-kierunek-studiow-przeniesienie-sie-na-kul-zmiana-kierunku-formy-studiow/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Dzień dobry,
szczegóły dotyczące dokumentów składanych po dostaniu się na studia, w tym zdjęcia, dostępne są pod adresem: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dokumenty-skladane-przyjeciu/
Pozdrawiamy,
zespół Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Wasze pytania:

Czy z niemiecką maturą,mogę dostać się na germanistykę? Czy językiem wykładowym wszystkich przedmiotów jest język niemiecki? Dziękuję za odpowiedź.+
Pytanie od: Ela

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Witam, nazywam się Abdulaziz Berikbay. Jestem z Kazachstanu, mieszkam w Krakowie. Chciałem studiować stosunki międzynarodowe. Co mam zrobić że by studiować za darmo.+
Pytanie od: Abdulaziz

Dzień dobry,
cudzoziemcy mogą studiować bez opłat jeśli spełniają jeden z warunków: posiadają Kartę Polaka lub decyzję potwierdzającą że są polskim potomkiem (wydaje polski konsul); są obywatelem kraju UE lub EFTA; posiadają kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE; posiadają zezwolenie na pobyt czasowy (na potrzeby łączenia rodzin lub zezwolenia na pobyt długoterminowy wydanego w innym kraju UE lub członka ich rodziny); posiadają status uchodźcy w Polsce lub uzyskali w Polsce ochronę czasową lub uzupełniającą; otrzymali stypendium NAWA.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców znajdują się pod linkiem:
http://kandydat.kul.pl/study-in-english/tuition-fees/
Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rekrutacji: study@kul.pl, tel. +48 81 445 42 16
Pozdrawiam,
Ewa Kula, Dział Komunikacji KUL
  • Zasady rekrutacji

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (0)