Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Studia w Lublinie

Bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Bezpieczeństwo narodowe studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bezpieczeństwo narodowe +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Takie kierunki studiów w Lublinie, jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne, można nazwać mianem studiów wojskowych. Dlatego też aby móc rozpocząć kształcenie, warto odpowiednio dobrze przygotować się do zdawania następujących przedmiotów, najlepiej na poziomie rozszerzonym: matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, filozofii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Jako że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom oraz różnić się w zależności od wybranej uczelni, postaraj się o zapoznanie z regulaminem danej placówki edukacyjnej. W ten sposób unikniesz ewentualnych rozczarowań, które mogą wynikać z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

 

Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są adresowane głównie do tych, którzy marzą o uzyskaniu wszechstronnych kompetencji, które odnoszą się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczeństw oraz całego państwa. Czy potrafisz sobie wyobrazić studenta bezpieczeństwa narodowego, który nie wykazuje zainteresowania losami swojego państwa, a tematy związane z działalnością służb mundurowych są mu całkowicie obce? Bez wątpienia byłoby to bardzo trudne. Dlatego jeżeli chcesz rozpocząć kształcenie na opisywanym kierunku, powinieneś zastanowić się, czy:

 • Jesteś zainteresowany podjęciem pracy dla służb mundurowych?
 • Interesuje cię specyfika ataków terrorystycznych i innego rodzaju przestępstw, a dodatkowo chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można im przeciwdziałać?
 • Zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających na poszczególne obszary geograficzne?

Twierdząca odpowiedź na wszystkie lub przynajmniej większość powyższych pytań powinna okazać się doskonałym pretekstem do rozpoczęcia kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie. Podejmując ten kierunek zagwarantujesz sobie uzyskanie wszechstronnych kompetencji i pragmatycznych szans zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie zakładają wykształcenie absolwentów, którzy będą posiadali wszechstronne kompetencje kierunkowe, a zatem i gotowość do wywiązywania się nawet z najtrudniejszych zadań wynikających z pracy zawodowej. Jako student bezpieczeństwa narodowego

 • zyskasz okazję do poznania specyfiki pracy służb mundurowych
 • poznasz rodzaje działań terrorystycznych nastawionych na szkodę państwa i społeczeństwa
 • dowiesz się w jaki sposób wdrażane są działania profilaktyczne w obrębie konkretnych zagrożeń
 • nauczysz się rozpoznawania profilu psychologicznego sprawców niektórych działań

 

Temat aktualnej w dzisiejszych czasach cyberprzestępczości przestanie być ci obcy, a dzięki zrozumieniu motywów działań terrorystów i hakerów będziesz w stanie minimalizować szkodliwość ich działań.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Możliwości zatrudnienia, jakie są gwarantowane przez studia wojskowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe, z pewnością zadowolą każdego z absolwentów, ponieważ cechują się dość dużą różnorodnością, a tym samym dopasowaniem do różnych aspiracji. Jeżeli zdecydujesz się na ukończenie kształcenia na bezpieczeństwie narodowym, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w: 

 • policji
 • służbach więziennych
 • zakładach poprawczych
 • straży celnej i granicznej
 • wojskowości
 • organach państwowych i administracyjnych

 

Których celem jest szerzenie profilaktyki, przyczyniającej się do polepszenia bezpieczeństwa narodowego. Dzięki sporej wszechstronności zawodowej, prawdopodobnie każdy absolwent bezpieczeństwa narodowego będzie w stanie znaleźć zatrudnienie o specyfice dopasowanej do własnych oczekiwań i planów na najbliższą przyszłość.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia cywilne) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Lublin studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski