Biomedycyna - Lublin

Biomedycyna - Lublin

Biomedycyna - Lublin

Studia w Lublinie

biomedycyna

Odkryj kierunek biomedycyna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biomedycyna studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Biomedycyna w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biomedycyna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biomedycyna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biomedycyna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biomedycyna w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biomedycyna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia biologiczne na kierunku biomedycyna są kierunkiem dość wymagającym, co można zauważyć już na początkowym etapie rekrutacji. Aby dostać się na biomedycynę, należy odpowiednio przygotować się do egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii oraz fizyki.

Tuż przed zgłoszeniem swojej kandydatury zadbaj o dokładne poznanie regulaminu, jaki ustanowiła wybrana przez ciebie uczelnia. W ten sposób będziesz w stanie uniknąć ewentualnych rozczarowań i przygotować się na każdą ewentualność związaną z procesem rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biomedycyna w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDYCYNA?

 

Wybierając uczelnie w Lublinie jako miejsce swojego przyszłego kształcenia, stajesz przed możliwością rozpoczęcia kierunku o takiej specyfice, która w najlepszym stopniu pasowałaby do twoich oczekiwań. Biomedycyna to kierunek popularny, interesujący i złożony jednocześnie. Każdy, kto rozważa edukację właśnie o takim charakterze, powinien szczerze odpowiedzieć sobie na kilka następujących pytań:

 • Interesujesz się szeroko rozumianą fizjologią człowieka, łącznie z procesami chemicznymi zachodzącymi w jego organizmie?
 • Biologia jest twoim ulubionym przedmiotem, dlatego jej nauka zawsze przychodziła ci z ogromną łatwością?
 • Lubisz również chemię, fizykę i matematykę?
 • Aspirujesz do miana wybitnego naukowca, który marzy o ciągłym rozwoju w swoim miejscu pracy?

Jeżeli udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi przynajmniej trzykrotnie, to najprawdopodobniej powinieneś zdecydować się na biomedycynę w Lublinie. Pamiętaj, że wybór ten może okazać się najlepszym z możliwych, jednak zanim rozpoczniesz swoją edukacyjną przygodę, zapoznaj się z regulaminem kształcenia na wybranej wcześniej uczelni wyższej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biomedycyna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biomedycyna w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Lublinie na kierunku biomedycyna możesz rozpocząć na tamtejszym Uniwersytecie Medycznym. Podczas edukacji zyskasz okazję do poznania procesów biochemicznych, mających miejsce w ludzkim organizmie, dowiesz się jak wygląda ludzka fizjologia i jakie czynniki mają wpływ na prawidłowy przebieg poszczególnych reakcji. Poznasz zmiany, jakie mają miejsce na poziomie molekularnym i są uzależnione od warunków zdrowia i choroby, dowiesz się nieco o histopatologii, diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu chorób. Jako student biomedycyny zyskasz szansę na poznanie takich dziedzin, jak między innymi:

 • anatomia
 • biologia molekularna
 • genetyka
 • mikrobiologia

 

Kończąc studia pierwszego stopnia zyskasz pewność posiadania szeregu interdyscyplinarnych kompetencji, które sprawdzą się w pracy o różnej specyfice, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Ile trwają studia na kierunku biomedycyna w Lublinie?

Studia na kierunku Biomedycyna w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMEDYCYNA?

Niezależnie od tego, jakie uczelnie w Lublinie wybierzesz na miejsce zdobywania wykształcenia wyższego, otrzymasz gwarancję dobrze ugruntowanych kompetencji kierunkowych. Biomedycyna jest kierunkiem złożonym, korzystającym z kilku pokrewnych, jednak w istocie różnych dziedzin nauki. Jeżeli ukończysz kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w:

 • instytucjach badawczych
 • laboratoriach biologicznych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • przychodniach lekarskich
 • ośrodkach naukowo-rozwojowych
 • firmach biotechnologicznych

 

Najbardziej przedsiębiorczy będą mogli rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej, dzięki której osiągną względną niezależność i unikną obowiązku wywiązywania się z odgórnych poleceń szefostwa. Jak sam widzisz, spektrum możliwości wyboru jest niezwykle szerokie, dlatego każdy z absolwentów biomedycyny powinien znaleźć coś dla siebie.

Gdzie studiować na kierunku biomedycyna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek biomedycyna w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biomedycyna w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BIOMEDYCYNA - ważne informacje

biomedycyna studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMEDYCYNA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

BIOMEDYCYNA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMEDYCYNA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)