Gospodarka przestrzenna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

gospodarka przestrzenna

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Gospodarka przestrzenna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Gospodarka przestrzenna Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Specjalności

Współczesne studia z gospodarki przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu: rynek nieruchomości, zarządzanie przestrzenią, doradztwo i inwestowanie w nieruchomości.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Politechnika Wrocławska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Kandydaci na studia we Wrocławiu w ramach gospodarki przestrzennej muszą spełniać określone wymogi kwalifikacyjne. Listy rankingowe kształtowane są przede wszystkim na podstawie wyników z egzaminów z przedmiotów takich jak m. in j. polski, fizyk, matematyka, czy geografia.
W zależności od wybranej uczelni punktowanie zdawanych przedmiotów może się różnić. Uczelnie biorą pod uwagę także wyniki z olimpiad i konkursów przedmiotowych, które znacząco wpływają na miejsce na listach przyjętych. Szczegółów szukaj na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Według definicji gospodarka przestrzenna zajmuje się organizacją przestrzenną systemu społeczno-gospodarczego danej jednostki o charakterze regionalnym, lokalnym czy krajowym. Aktualnie bardzo modne stało się kształtowanie środowiska przyrodniczego tak, aby w jak najwyższym stopniu było ono przyjazne człowiekowi i zgadzało się z wymogami cywilizacyjnymi.

Studenci zapoznają się z zasadami ładu przestrzennego oraz możliwościami technicznymi, które z korzyścią wpłyną na planowanie przestrzeni oraz analizę przestrzenną, wykonywaną do celów gospodarczych i społecznych. Od kandydatów na studia oczekuje się umiejętności technicznych i manualnych, a także analitycznego, a jednocześnie twórczego myślenia. Jeśli masz zapędy kreatorskie i potrafisz sobie radzić organizacyjnie, kierunek gospodarka przestrzenna jest właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Gospodarka przestrzenna pozwala zarządzać przestrzenią na poziomie gminy, województwa i kraju. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie tego typu studia geograficzne, znajdziesz w dziale poniżej. Najlepsi w kraju specjaliści kształcą młode pokolenia analityków i planistów, którzy będą zajmować się projektowaniem przestrzennym i urbanistycznym, a także szeroko pojętym rozwojem lokalnym i regionalnym.

W zależności od wybranej uczelni w programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • strategia rozwoju gminy
 • projektowanie urbanistyczne
 • podstawy zarządzania jakością powietrza
 • system przyrodniczy miasta
 • wpływ zjawisk ekstremalnych na gospodarowanie przestrzenią

 

Realizacja niektórych zajęć uzależniona jest od wybranej specjalności (na przykład zarządzanie przestrzenią czy rynek nieruchomości).

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak gospodarka przestrzenna umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu miejscach. Kierunki techniczne i ścisłe są niezwykle opłacalne w dzisiejszych czasach, a gospodarowanie przestrzenią zwłaszcza przy zachowaniu środowiska naturalnego w odpowiednim stanie staje się coraz modniejsze. Absolwenci zatrudniani są w instytucjach związanych z planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym i lokalnym.

Znajomość zasad i procedur w odniesieniu do realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy jest niezwykle użyteczna. Absolwenci pracują:

 • na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych
 • w agencjach i biurach nieruchomości
 • w firmach konsultingowych i doradczych
 • w biurach urbanistyczno-planistycznych
 • w administracji samorządowej, rządowej i unijnej

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Produkcji UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Mieście wrocławiu

Kierunki geograficzne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia