Gospodarka przestrzenna - Wrocław

Gospodarka przestrzenna - Wrocław

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Uczelnie, gdzie gospodarka przestrzenna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

30.01.2024

Gospodarka przestrzenna studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Gospodarka przestrzenna - Wrocław
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 25 września 2024 r. | Gospodarka przestrzenna Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna gwarantują zdobycie wiedzy w zakresie m.in. technik tworzenia pomiarów i opisów zjawisk społeczno-gospodarczych, czy metod planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Studenci uczą się również jak przygotowywać taką dokumentację jak analiza, czy plan zagospodarowania terenu.

Kwalifikacje, jakie zdobywa się w trakcie kształcenia, pozwalają na pracę w instytucjach administracji publicznej, związanych z planowaniem przestrzeni. Absolwenci mogą również pracować w biurach projektowych, czy firmach konsultingowych.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Architektury PWR), Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR), a także w 1 niepublicznej (prywatnej szkole wyższej): Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

 

Specjalności

Współczesne studia z gospodarki przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu: analityka społeczno-gospodarczarynek nieruchomościzarządzanie przestrzenią.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Kandydaci na studia we Wrocławiu w ramach gospodarki przestrzennej muszą spełniać określone wymogi kwalifikacyjne. Listy rankingowe kształtowane są przede wszystkim na podstawie wyników z egzaminów z przedmiotów takich jak m. in j. polski, fizyk, matematyka, czy geografia.
W zależności od wybranej uczelni punktowanie zdawanych przedmiotów może się różnić. Uczelnie biorą pod uwagę także wyniki z olimpiad i konkursów przedmiotowych, które znacząco wpływają na miejsce na listach przyjętych. Szczegółów szukaj na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Według definicji gospodarka przestrzenna zajmuje się organizacją przestrzenną systemu społeczno-gospodarczego danej jednostki o charakterze regionalnym, lokalnym czy krajowym. Aktualnie bardzo modne stało się kształtowanie środowiska przyrodniczego tak, aby w jak najwyższym stopniu było ono przyjazne człowiekowi i zgadzało się z wymogami cywilizacyjnymi.

Studenci zapoznają się z zasadami ładu przestrzennego oraz możliwościami technicznymi, które z korzyścią wpłyną na planowanie przestrzeni oraz analizę przestrzenną, wykonywaną do celów gospodarczych i społecznych. Od kandydatów na studia oczekuje się umiejętności technicznych i manualnych, a także analitycznego, a jednocześnie twórczego myślenia. Jeśli masz zapędy kreatorskie i potrafisz sobie radzić organizacyjnie, kierunek gospodarka przestrzenna jest właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Gospodarka przestrzenna pozwala zarządzać przestrzenią na poziomie gminy, województwa i kraju. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie tego typu studia geograficzne, znajdziesz w dziale poniżej. Najlepsi w kraju specjaliści kształcą młode pokolenia analityków i planistów, którzy będą zajmować się projektowaniem przestrzennym i urbanistycznym, a także szeroko pojętym rozwojem lokalnym i regionalnym.

W zależności od wybranej uczelni w programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • strategia rozwoju gminy
 • projektowanie urbanistyczne
 • podstawy zarządzania jakością powietrza
 • system przyrodniczy miasta
 • wpływ zjawisk ekstremalnych na gospodarowanie przestrzenią

 

Realizacja niektórych zajęć uzależniona jest od wybranej specjalności (na przykład zarządzanie przestrzenią czy rynek nieruchomości).

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak gospodarka przestrzenna umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu miejscach. Kierunki techniczne i ścisłe są niezwykle opłacalne w dzisiejszych czasach, a gospodarowanie przestrzenią zwłaszcza przy zachowaniu środowiska naturalnego w odpowiednim stanie staje się coraz modniejsze. Absolwenci zatrudniani są w instytucjach związanych z planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym i lokalnym.

Znajomość zasad i procedur w odniesieniu do realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy jest niezwykle użyteczna. Absolwenci pracują:

 • na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych
 • w agencjach i biurach nieruchomości
 • w firmach konsultingowych i doradczych
 • w biurach urbanistyczno-planistycznych
 • w administracji samorządowej, rządowej i unijnej

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Mieście wrocławiu

Gospodarka przestrzenna w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie