Geofizyka w geologii

Geofizyka w geologii

Geofizyka w geologii

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Geofizyka w geologii – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geofizyka w geologii znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • geologia dynamiczna
 • fizyka
 • geologia strukturalna
 • sedymentologia
 • zarys geologii regionalnej Polski
 • termodynamika

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Geofizyka w geologii, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, geologii i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w geofizyce i naukach pokrewnych. Studenci poznają zasady działania geofizycznych i geologicznych przyrządów pomiarowych, uczą się wykonywać pomiary, posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych oraz geologicznych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: matematyka, geologia dynamiczna, fizyka, geologia strukturalna, sedymentologia, zarys geologii regionalnej Polski, termodynamika, mineralogia, sejsmologia, geochemia, geologia inżynierska, podstawy geofizyki stosowanej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geofizyki w geologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przemyśle wydobywczym, firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, placówkach oświatowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Igor, student Geofizyki w geologii mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w kraju i studiowanie na niej było moim marzeniem. Aby uczyć się tutaj opuściłem swoje rodzinne miasto i przeprowadziłem do Warszawy aż z Tarnowa.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geofizykę w geologii na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działania geofizycznych i geologicznych przyrządów pomiarowych,
 • programowania komputerowego,
 • posługiwania się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych i geologicznych,
 • metod numerycznych,
 • analizy niepewności pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geofizyka w geologii:

Absolwent kierunku Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle wydobywczym,
 • firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych,
 • ochronie środowiska,
 • gospodarce wodnej,
 • placówkach oświatowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)