Uniwersytet Łódzki (UŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Łódzki (UŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Łódzki (UŁ) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Uniwersytet Łódzki. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Łódzkim prowadzona jest według określonych reguł, które warto poznać, aby mieć pewność, że ubieganie się o status studenta zakończy się sukcesem. Jak dokładnie wygląda rekrutacja? Czym jest kalkulator punktów? Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę? Poznanie odpowiedzi na te pytania znacznie ułatwi poruszanie się po rekrutacyjnym polu i sprawi, że już niedługo rozpoczniemy studia w Uniwersytecie Łódzkim.

Rekrutacja na studia wydaje się czymś prostym i nieskomplikowanym, zwłaszcza dzisiaj, kiedy niemal wszystko odbywa się za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonych serwisów internetowych. Owszem, ubieganie się o przyjęcie na wymarzony kierunek jest znacznie wygodniejsze, jednak nie oznacza to, że nie stawia przed kandydatami określonych wymagań.

Proces przyjmowania nowych studentów przebiega w podziale na etapy, w których kandydaci zobligowani są do wykonania konkretnych zadań, na przykład zarejestrowania się na kierunek czy dokonania opłaty rekrutacyjnej. Co warto zaznaczyć, każde zadanie jest tak samo ważne i żadnego z nich nie można pominąć, jak również żadnego z nich nie wolno wykonać z opóźnieniem.

Uniwersytet Łódzki rekrutacja na studia to nie slogan czy koncepcja, za którą kryje się niezrozumiała machina, ale każdy kandydat powinien wiedzieć, co należy zrobić, aby realnie myśleć o rozpoczęciu studiów. Od czego należy zacząć? Od zdania egzaminów maturalnych. A dalej? Jak wygląda droga po indeks?

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Uniwersytet Łódzki przelicznik punktów – to jedna z najczęściej wprowadzanych fraz w internetowych wyszukiwarkach. Dlaczego to hasło jest tak popularne? Dlatego, że postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów, czyli przedmiotów maturalnych.

Każdy kierunek jest inny, oferuje pozyskanie wykształcenia o odmiennym profilu, a zatem nabór opiera się na różnych przedmiotach. Poza tym przedmioty podzielone są na trzy kategorie, a ostateczny wynik stanowi suma przedmiotów.

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów (dla kandydatów z „nową maturą”) wyglądają następująco:

 

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu.

Przedmiot jest wymagany

1,5

4

5 (dla neofilologii x 7)

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu.

Przedmiot jest wymagany

1

3

3,75

Do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów.

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek

0,5

1

1,25

 

Progi punktowe

W okresie rekrutacji na studia wielu kandydatów poszukuje informacji na temat progów punktowych i zadaje sobie pytanie, ile punktów należy zdobyć, aby dostać się na wymarzony kierunek? Od razu należy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego nie ma z góry ustalonych progów punktowych! Na dany kierunek przyjmowani są kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi, aż do wypełnienia limitu miejsc. Oznacza to, że wszystko zależy od tego, ilu kandydatów zgłosi się w danej rekrutacji i jakimi wynikami będą mogli się pochwalić.

sprawdź Uniwersytet Łódzki progi punktowe

 

Limity miejsc

Czym jest limit miejsc? Mówiąc najprościej, jest to liczba, która określa ile miejsc ogółem przygotowano na danym kierunku studiów. Każda propozycja kształcenia może zakładać inną liczbę nowych studentów.

Dla przykładu: na Biologię pierwszego stopnia przygotowano 100 miejsc, na Ekonomię pierwszego stopnia 230 miejsc, na Logistykę pierwszego stopnia 150 miejsc, a na Filologię polską pierwszego stopnia 80 miejsc. Warto zwrócić uwagę na to, że podane liczby nie są „twarde”, bowiem kierunki uruchamiane są nawet wtedy, kiedy zgłosi się mniej kandydatów. Na przykład, wspomniana Logistyka zostanie uruchomiona, kiedy zgłosi się na nią co najmniej 30 osób.

sprawdź Uniwersytet Łódzki limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy to wydarzenia, w których warto brać udział nie tylko dlatego, że można sprawdzić swoją wiedzę i konkurować z innymi pasjonatami ulubionej dyscypliny, ale również dlatego, że osiągane sukcesy pozwalają otrzymać ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym, a nawet mogą przyczynić się do tego, że zostaniemy przyjęci na studia z pominięciem procesu naboru. Oczywiście wszystko przebiega na podstawie jasno określonego regulaminu i nie oznacza, że sam udział w olimpiadzie i konkursie stanowi przepustkę na studia.

Aby taką przepustkę na studia otrzymać należy być laureatem i finalistą. Lista olimpiad i konkursów, które zwalniają z postępowania kwalifikacyjnego jest dość długa i warto się z nią zapoznać. Są to olimpiady językowe, fizyczne, geograficzne, artystyczne czy historyczne i pozwalają ułatwić dostanie się na nawet najbardziej oblegane kierunki, takie jak Prawo, Administracja, Informatyka czy Filologia polska.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

To bardzo ważne pytanie, przy którym należy się zatrzymać. Jak już wspomnieliśmy, Uniwersytet Łódzki rekrutacja na studia to nie skomplikowane hasło, ale zbiór konkretnych zadań, jakie kandydaci muszą wykonać w jasno określonych ramach czasowych. Co istotne, nie wszystkie zadania związane są z wynikami, przedmiotami czy limitami miejsc.

Otóż, nawet jeśli spełniamy wszystkie kryteria i możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, to i tak możemy zostać wykreśleni z listy przyjętych, jeśli nie wykonamy innych zadań. Mowa tutaj o składaniu dokumentów. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, muszą one dostarczyć odpowiedni zestaw dokumentów. Dokumenty należy złożyć osobiście (bądź przez osobę trzecią - nie jest wymagane upoważnienie) lub umieścić w kopercie ze swoim imieniem i nazwiskiem i przesyłać je pocztą tradycyjną na adres wydziału podany na karcie kierunku. Na tym jednak nie koniec.

Kandydaci na wybrane kierunki zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego. Dotyczy to wszystkich kierunków Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz kierunku Wychowanie fizyczne i zdrowotne.

 

Terminy rekrutacji i egzaminy wstępne

Kandydaci na studia muszą zwrócić uwagę na poszczególne elementy, składające się na całe postępowanie kwalifikacyjne. Każdy z nich jest ważny.

Uniwersytet Łódzki terminy rekrutacji – to pierwszy z nich. Pierwszy element, który dokładnie określa czas i przebieg naboru na studia. Termin rekrutacji to jasno określone ramy czasowe, do których należy się dopasować. Spóźnienia nie wchodzą w grę, ponieważ mogą przekreślić szanse na rekrutacyjny sukces.

Uniwersytet Łódzki egzaminy wstępne – to kolejny element, choć dotyczy tylko kandydatów na dwa kierunki studiów. Są to: Logopedia z audiologią oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Egzamin na pierwszy wymieniony kierunek polega na ocenie predyspozycji kandydata, niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy.

W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny oraz fonematyczny. Egzamin na drugi kierunek zakłada ocenę predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej).

W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny oraz fonematyczny – identycznie do Logopedii z audiologią.

 

Podsumowanie

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Łódzkim nabiera rozpędu. Każdy kandydat powinien zapoznać się z zasadami naboru, aby nie przeoczyć żadnego elementu, na przykład egzaminów wstępnych czy też możliwości pominięcia postępowania na bazie posiadania tytułu laureata olimpiady. Co najważniejsze, należy działać spokojnie i bez pośpiechu, ponieważ proces rekrutacji nie jest niczym trudnym i skomplikowanym. Jeśli trzymamy się określonych zasad, z nieskłamanym optymizmem można myśleć o powodzeniu.