Uniwersytet Łódzki (UŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Łódzki (UŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Łódzki (UŁ) – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 7 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UŁ ogłoszone zostaną 18 lipca 2024 r. 

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 1 sierpnia do 12 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: filologia hiszpańska oraz biegły rewident

 

Uniwersytet Łódzki najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2024/2025

W 2024 roku o przyjęcie na studia w UŁ ubiegało się 11392 kandydatów, którzy złożyli 22431 aplikacji. W rekrutacji 2024/2025 Uniwersytet Łódzki przygotował ponad 7 tys. miejsc na 91 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 15 osób. Do popularnych kierunków należały także: biologia kryminalistyczna (ponad 10 osób na jedno miejsce), marketing (prawie 9 osób na miejsce), filologia angielska (ponad 8 osób na miejsce) oraz business management (ponad 8 osób na miejsce).   

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Łódzkim znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej rekrutacja studia w Łodzi

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Łódzki w rekrutacji na studia 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach w ramach studiów pierwszego (86) i drugiego stopnia (71) oraz jednolitych magisterskich (3). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UŁ mogą aplikować na 105 kierunki studiów stacjonarnych i 32 kierunki studiów niestacjonarnych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego to szeroka gama kierunków, które związane są z takimi obszarami zagadnień jak m.in. biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, filologia, filozofia i historia, fizyka i informatyka stosowana, matematyka i informatyka, nauki geograficzne, nauki o wychowaniu, prawo i administracja, studia międzynarodowe i politologiczne, zarządzanie.

Sprawdź Uniwersytet Łódzki kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 1. Administracja - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 2. Administracja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Analityka biznesu - Wydział Zarządzania UŁ
 4. Analityka chemiczna - Wydział Chemii UŁ
 5. Analiza danych - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 6. Archeologia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 7. Automatyzacja procesów biznesowych - bpa - Wydział Zarządzania UŁ
 8. Bankowość i finanse cyfrowe - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 9. Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 10. Biegły rewident i audyt finansowy - Wydział Zarządzania UŁ
 11. Biologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 12. Biologia kryminalistyczna - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 13. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 14. Biotechnologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 15. Business and digital analytics - Wydział Zarządzania UŁ
 16. Business management - Wydział Zarządzania UŁ
 17. Chemia - Wydział Chemii UŁ
 18. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Wydział Chemii UŁ
 19. Chemia materiałów i nanotechnologia - Wydział Chemii UŁ
 20. Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 21. Digital communication and social media for management - Wydział Zarządzania UŁ
 22. Dziennikarstwo międzynarodowe - Wydział Filologiczny UŁ
 23. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Wydział Filologiczny UŁ
 24. E-historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 25. Ekomiasto - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 26. Ekomiasto - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 27. Ekonometria i analityka danych - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 28. Ekonomia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 29. Ekonomia studia w języku angielskim - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 30. Environmental management - Wydział Zarządzania UŁ
 31. Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 32. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych - Wydział Filologiczny UŁ
 33. Filologia angielska - Wydział Filologiczny UŁ
 34. Filologia germańska - Wydział Filologiczny UŁ
 35. Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UŁ
 36. Filologia hiszpańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 37. Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Wydział Filologiczny UŁ
 38. Filologia polska - Wydział Filologiczny UŁ
 39. Filologia romańska - Wydział Filologiczny UŁ
 40. Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UŁ
 41. Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UŁ
 42. Filologia włoska - Wydział Filologiczny UŁ
 43. Filozofia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 44. Finanse i biznes międzynarodowy - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 45. Finanse i inwestycje - Wydział Zarządzania UŁ
 46. Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 47. Fizyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 48. Geografia - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 49. Geoinformacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 50. Geomonitoring - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 51. Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 52. Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 53. Historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 54. Historia sztuki - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 55. Informacja w środowisku cyfrowym - Wydział Filologiczny UŁ
 56. Informatologia z biznesowym językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 57. Informatyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 58. Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 59. Informatyka ekonomiczna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 60. International and political studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 61. International marketing - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 62. Inwestycje i nieruchomości - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 63. Kultura i sztuka współczesna - Wydział Filologiczny UŁ
 64. Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UŁ
 65. Leśnictwo - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 66. Lingwistyka dla biznesu - Wydział Filologiczny UŁ
 67. Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej - Wydział Filologiczny UŁ
 68. Logistyka - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 69. Logistyka - Wydział Zarządzania UŁ
 70. Logistyka w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 71. Logistyka w gospodarce - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 72. Logopedia - Wydział Filologiczny UŁ
 73. Logopedia z audiologią - Wydział Filologiczny UŁ
 74. Management and finance - Wydział Zarządzania UŁ
 75. Marketing - Wydział Zarządzania UŁ
 76. Master’s degree in women’s and gender studies - Wydział Filologiczny UŁ
 77. Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 78. Media audiowizualne i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 79. Międzynarodowe studia kulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 80. Mikrobiologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 81. Nauczanie chemii - Wydział Chemii UŁ
 82. Nowe media i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 83. Ochrona środowiska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 84. Okcydentalistyka - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 85. Pedagogika - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 86. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 87. Planowanie i organizacja przestrzeni - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 88. Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 89. Praca socjalna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 90. Prawo - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 91. Prawo podatkowe i rachunkowość - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 92. Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 93. Produkcja teatralna i organizacja widowisk - Wydział Filologiczny UŁ
 94. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - Wydział Zarządzania UŁ
 95. Psychologia - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 96. Rachunkowość - Wydział Zarządzania UŁ
 97. Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania UŁ
 98. Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 99. Socjologia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 100. Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 101. Studia azjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 102. Studia polskie z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 103. Studia polsko-niemieckie - Wydział Filologiczny UŁ
 104. Translatoryka - Wydział Filologiczny UŁ
 105. Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 106. Turystyka i rekreacja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 107. Turystyka zrównoważona - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 108. Twórcze pisanie - Wydział Filologiczny UŁ
 109. Wojskoznawstwo - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 110. Wychowanie fizyczne i zdrowotne - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 111. Zarządzanie - Wydział Zarządzania UŁ
 112. Zarządzanie - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 113. Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów - Wydział Zarządzania UŁ
 114. Zarządzanie miastem - Wydział Zarządzania UŁ
 115. Zarządzanie w administracji publicznej - Wydział Zarządzania UŁ
 116. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania UŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

 

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Łódzki jest jedną z najpopularniejszych i najważniejszych uczelni, która przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego nie tylko regionu łódzkiego, ale całego kraju. Uczelnia powstała w 1945 roku, na fundamentach tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomów dwóch uczelni, między innymi Uniwersytetu François- Rabelais we francuskim Tours, czy Uniwersytetu Wilhelma w niemieckim Münster.

To, co wyróżnia Uniwersytet Łódzki to międzynarodowy charakter. Od 1952 roku funkcjonuje tu najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad piętnaście tysięcy studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego przygotowujące kandydatów na studia w naszym kraju, jak również kursy dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie.

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia: wszystkie kierunki na wszystkich wydziałach UŁ z wyłączeniem kierunku Logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny)

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 7 maja 11 do lipca 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 15 lipca 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 18 lipca 2024

Składanie dokumentów

od 19 do 23 lipca 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 23 lipca 2024)

do 25 lipca 2024

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

do 29 lipca 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 31 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia: Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 7 maja do 11 lipca 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 15 lipca 2024

Egzamin

od 15 do 18 lipca 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 19 lipca 2024

Składanie dokumentów

od 20 do 23 lipca 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

do 25 lipca 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 31 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia – wszystkie kierunki wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii - z wyłączeniem kierunku: Chemia materiałów i nanotechnologia, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historyczny, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Prawa i Administracji, Zarządzania.

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 7 maja do  16 lipca 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 18 lipca 2024

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków
19 lipca 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 24 lipca 2024

Składanie dokumentów

od 25 do 26 lipca 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –26 lipca 2024)

do 30 lipca 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 2 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia Wydziałów: Nauk o Wychowaniu, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 7 maja albo 6 sierpnia do 12 września 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie

wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 16 września 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 19 września 2024

Składanie dokumentów

od 20 do 23 września 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 23 września 2024)

do 25 września 2024

Publikacja list osób przyjętych

do 26 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: Wydział Chemii, kierunek: Chemia materiałów i nanotechnologia oraz analiza danych

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 22 stycznia do 6 lutego 2025

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 10 lutego 2025

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych do 11 lutego 2025

Przyjmowanie dokumentów

od do lutego 2025

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 14 lutego 2024)

do 12 lutego 2025

Publikacja list osób przyjętych

do 14 lutego 2025

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek Analiza danych (od semestru letniego) – studia 3-semestralne*

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od stycznia do lutego 2025

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do lutego 2025

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do lutego 2025

Składanie dokumentów

od do lutego 2025

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego - 15.02.2024)

do lutego 2025

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do lutego 2025

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie z wyłączeniem kierunków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania 

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od sierpnia do września 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do września 2024

Składanie dokumentów

od do września 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

do września 2024

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od lipca do września 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do września 2024

Składanie dokumentów

od do września 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 6 września 2023)

do września 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia – wszystkie kierunki Wydziału Zarządzania UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od sierpnia do września 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do września 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do września 2024

Składanie dokumentów

od do września 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

do września 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*UWAGA: Po dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2–3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (jest to spowodowane obiegiem dokumentów).

 

 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Łódzkim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: Prawo nowych technologii oraz master’s degree in women’s and gender studies.

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) - 2022

 1. Digital communication and social media for management 
 2. Environmental Management 
 3. Business and Digital Analytics
 4. Leśnictwo (II stopień) Filia w Tomaszowie
 5. Chemia Materiałów i nanotechnologia (II stopień)
 6. Geografia stosowana (II stopień)
 7. Turystyka zrównoważona (II stopień)
 8. Wychowanie fizyczne i zdrowotne
 9. Ekonometria i analityka danych (II stopień)

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Łódzki

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Łódzki aplikowało 19695 osób. Kandydaci na studia najczęściej wybierali takie kierunki jak: psychologia, biologia kryminalistyczna, filologia angielska, zarządzanie oraz dziennikarstwo. Średnio na jedno miejsce przypadało 5 kandydatów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wpłynęło 19695 aplikacji (w tym 18466 opłaconych), a zostało przyjętych 10191 studentów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki trwała od 24 maja do 8 lipca 2021, z kolei ogłoszenie list osób przyjętych na studia nastąpiło 29 lipca 2021 roku. Osoby zainteresowane studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim, mogły wybierać między 92 kierunkami studiów stacjonarnych ora 32 kierunkami niestacjonarnymi, gdzie czekało na nich 6,7 tysięcy miejsc.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich, według liczby zgłoszeń na jedno miejsce, możemy zaliczyć m.in. psychologię (16), biologię kryminalistyczną (12), filologię angielską (9), zarządzanie (9), dziennikarstwo (9) oraz marketing (8). Równie dużą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: filologia hiszpańska z językiem angielskim (6). Nowe media i kultura cyfrowa (5), filologia włoska (5) oraz studia azjatyckie (4).

Do innych kierunków, które odznaczają się ilością chętnych na jedno miejsce możemy zaliczyć filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, finanse i rachunkowość, biotechnologię oraz prawo.

 

Liczba chętnych na kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim - rekrutacja 2021/2022

Kierunek studiów

Liczba zgłoszeń

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

24

Administracja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

50

Administracja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

101

Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia

75

Administracja studia stacjonarne pierwszego stopnia

341

Analityka biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Analityka chemiczna studia stacjonarne drugiego stopnia

36

Analityka chemiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Analiza danych studia niestacjonarne (z) pierwszego stopnia

61

Analiza danych studia stacjonarne drugiego stopnia

41

Analiza danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

226

Archeologia studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

95

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia stacjonarne pierwszego stopnia

94

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne drugiego stopnia

60

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

351

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

194

Biologia kryminalistyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

548

Biologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

44

Biologia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

22

Biologia studia stacjonarne drugiego stopnia

59

Biologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

223

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Biotechnologia studia stacjonarne drugiego stopnia

72

Biotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

242

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

149

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

184

Chemia materiałów i nanotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

33

Chemia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

14

Chemia studia stacjonarne drugiego stopnia

11

Chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia

118

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Dziennikarstwo międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

199

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne drugiego stopnia

84

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne pierwszego stopnia

549

E-historia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

46

EkoMiasto studia stacjonarne pierwszego stopnia

101

Ekonometria i analityka danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

191

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Ekonomia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

31

Ekonomia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Ekonomia studia stacjonarne drugiego stopnia

66

Ekonomia studia stacjonarne pierwszego stopnia

621

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

93

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych studia stacjonarne pierwszego stopnia

220

Filologia angielska studia stacjonarne drugiego stopnia

87

Filologia angielska studia stacjonarne pierwszego stopnia

965

Filologia germańska studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

128

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną studia stacjonarne drugiego stopnia

29

Filologia hiszpańska z językiem angielskim studia stacjonarne pierwszego stopnia

366

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne drugiego stopnia

6

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Filologia polska studia stacjonarne pierwszego stopnia

172

Filologia romańska studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Filologia romańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

158

Filologia rosyjska studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Filologia rosyjska studia stacjonarne pierwszego stopnia

130

Filologia słowiańska studia stacjonarne drugiego stopnia

10

Filologia słowiańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

53

Filologia włoska studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Filologia włoska studia stacjonarne pierwszego stopnia

208

Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

14

Filozofia studia stacjonarne pierwszego stopnia

85

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne drugiego stopnia

118

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne pierwszego stopnia

340

Finanse i inwestycje studia stacjonarne pierwszego stopnia

294

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

129

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

213

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne drugiego stopnia

193

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

722

Fizyka studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

36

Geografia studia stacjonarne drugiego stopnia

31

Geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia

110

Geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia

20

Geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia

42

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

188

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

184

Grupa kierunków finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

92

Grupa kierunków zarządzanie studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

288

Historia studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Historia studia stacjonarne pierwszego stopnia

147

Historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Informacja w środowisku cyfrowym studia stacjonarne pierwszego stopnia

115

Informatologia z biznesowym językiem angielskim studia stacjonarne drugiego stopnia

28

Informatyka ekonomiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

241

Informatyka i ekonometria studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

51

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

49

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

102

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

139

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

23

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

47

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

446

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

386

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

International Marketing (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

83

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne drugiego stopnia

89

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne pierwszego stopnia

434

Kultura i sztuka współczesna studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Kulturoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

155

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie

29

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie

61

Lingwistyka dla biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

371

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

120

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

156

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki

324

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny

410

Logistyka w biznesie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

116

Logistyka w biznesie studia stacjonarne drugiego stopnia

103

Logistyka w gospodarce studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

75

Logistyka w gospodarce studia stacjonarne drugiego stopnia

100

Logopedia studia stacjonarne drugiego stopnia

52

Logopedia z audiologią studia stacjonarne pierwszego stopnia

169

Management and Finance (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Marketing studia stacjonarne pierwszego stopnia

493

Matematyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Matematyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

17

Matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia

21

Matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

129

Media audiowizualne i kultura cyfrowa studia stacjonarne drugiego stopnia

95

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne drugiego stopnia

24

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne pierwszego stopnia

136

Mikrobiologia studia stacjonarne drugiego stopnia

39

Mikrobiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

160

Nauczanie chemii studia stacjonarne drugiego stopnia

19

Nowe media i kultura cyfrowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

23

Ochrona środowiska studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Ochrona środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia

138

Okcydentalistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

35

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia niestacjonarne(z) magisterskie

72

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne magisterskie

294

Pedagogika sportu studia stacjonarne pierwszego stopnia

204

Pedagogika studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

118

Pedagogika studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia

142

Pedagogika studia stacjonarne pierwszego stopnia

404

Planowanie i organizacja przestrzeni studia stacjonarne drugiego stopnia

54

Politologia studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Politologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Polityka społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

11

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

12

Praca socjalna studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Praca socjalna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z)drugiego stopnia

10

Prawo ochrony zdrowia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

9

Prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

67

Prawo studia niestacjonarne(w) magisterskie

54

Prawo studia niestacjonarne(z) magisterskie

123

Prawo studia stacjonarne magisterskie

1010

Prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

6

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

60

Produkcja teatralna i organizacja widowisk studia stacjonarne pierwszego stopnia

100

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia stacjonarne pierwszego stopnia

181

Psychologia studia niestacjonarne(z) magisterskie

309

Psychologia studia stacjonarne magisterskie

1673

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

113

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia stacjonarne drugiego stopnia

157

Rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

211

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Socjologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

12

Socjologia studia stacjonarne drugiego stopnia

48

Socjologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

81

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne drugiego stopnia

220

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

48

Studia azjatyckie stacjonarne pierwszego stopnia

299

Studia polskie z językiem angielskim stacjonarne pierwszego stopnia

229

Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie) stacjonarne pierwszego stopnia

4

Translatoryka studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

46

Twórcze pisanie studia stacjonarne pierwszego stopnia

190

Wojskoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia

122

Wojskoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

3

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

51

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

43

Zarządzanie biznesem studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

60

Zarządzanie biznesem studia stacjonarne drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

115

Zarządzanie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

115

Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia

153

Zarządzanie studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

194

Zarządzanie w administracji publicznej studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

572

Zarządzanie w administracji publicznej studia stacjonarne drugiego stopnia

18

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia stacjonarne pierwszego stopnia

40


Stan na dzień 23.09.2021 r.

 

Uniwersytet Łódzki studia niestacjonarne - rekrutacja 2023/2024
 • administracja
 • analiza danych
 • biologia
 • chemia
 • e-historia
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • geografia stosowana
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • informatyka
 • leśnictwo
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • psychologia
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • socjologia
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia I stopnia licencjackie i inżynierskie - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • analityka biznesu
 • analityka chemiczna
 • analiza danych (inż.)
 • archeologia
 • automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia (inż.)
 • cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • digital communication and social media for management
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • e-historia
 • ekomiasto
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z językiem angielskim
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i inwestycje
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna (inż.)
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • informatyka (lic., inż.)
 • informatyka ekonomiczna
 • international and political studies
 • international marketing
 • inwestycje i nieruchomości
 • kulturoznawstwo
 • leśnictwo (inż).
 • lingwistyka dla biznesu
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • management and finance
 • marketing
 • matematyka
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • ochrona środowiska
 • okcydentalistyka
 • pedagogika
 • pedagogika sportu
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • rachunkowość
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia azjatyckie
 • studia polskie z językiem angielskim
 • studia polsko-niemieckie
 • turystyka i rekreacja
 • twórcze pisanie
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • zarządzanie
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia II stopnia magisterskie - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • analityka chemiczna
 • analiza danych
 • archeologia
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • business and digital analytics
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • environmental management
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geografia stosowana
 • geoinformacja
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • historia sztuki
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim
 • informatyka
 • international and political studies
 • international cultural studies
 • inwestycje i nieruchomości
 • kultura i sztuka współczesna
 • leśnictwo
 • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • logopedia
 • matematyka
 • media audiowizualne i kultura cyfrowa
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nauczanie chemii
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • translatoryka
 • turystyka zrównoważona
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.05.2024 do 11.07.2024 od 01.08.2024 do 17.09.2024
Studia II stopnia od 07.05.2024 do 16.07.2024 od 01.08.2024 do 17.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.05.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.05.2024 do 16.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2024 do 17.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 17.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki - studia 2024

Studia podyplomowe - Uniwersytet Łódzki: znaleziono 58

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Akademia technologii sieciowych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Opis kierunku

Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Akademia zarządzania
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Analityk aml - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Analityk gis
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Opis kierunku

Analiza danych i data mining
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Opis kierunku

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Opis kierunku

Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Wydział Chemii UŁ

Opis kierunku

Ecommerce
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Fintech
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Human resources z elementami prawa pracy
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Opis kierunku

Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Wydział Chemii UŁ

Opis kierunku

Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Kadry i płace
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Logopedia medialna z logopedią ogólną
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Opis kierunku

Nauczania języka polskiego i kultury polskiej poza polską - studia doskonalące wiedzę i umiejętności
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Nauczanie historii
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Opis kierunku

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Opis kierunku

Neurologopedia
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Nowoczesne nauczanie w humanistyce
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Opis kierunku

Ochrona danych osobowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Polsko-amerykański program studiów mba
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu mba
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Opis kierunku

Postgraduate studies in finance and accounting
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Prawna obsługa przedsiębiorców
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w polsce
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawo egzekucji sądowej
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawo karne skarbowe
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawo rodzinne z elementami psychologii
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Prawo zamówień publicznych
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Przygotowanie pedagogiczne
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Opis kierunku

Psychiatria i i psychologia sądowa
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Psychologia w biznesie
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Rachunkowość zarządcza/controlling
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Rehabilitacja zaburzeń głosu
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Opis kierunku

Skuteczny kierownik sektora publicznego
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Szkoła prawa francuskiego
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Opis kierunku

Tłumaczenia specjalistyczne
Wydział Filologiczny UŁ

Opis kierunku

Uważność w edukacji. rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Wycena nieruchomości
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Zarządzanie dostępnością w praktyce
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Zarządzanie oświatą
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Zarządzanie procesami logistycznymi
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Zarządzanie przez uważność
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Opis kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym
Wydział Zarządzania UŁ

Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (1)

Wojtek odpowiedz

Powodzenia dla wszystkich :)