Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 7 maja 2024 do najpóźniej 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.asp.waw.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 11 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (5 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura wnętrz
 • Badania artystyczne
 • Grafika
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • Malarstwo
 • Projektowanie i badania
 • Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu
 • Projektowanie ubioru i jego konteksty
 • Rzeźba
 • Scenografia
 • Sztuka mediów

Dowiedz się więcej: rekrutacja.asp.waw.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - kierunki: architektura wnętrz, malarstwo, rzeźba, scenografia, sztuka mediów, wzornictwo

od 7 maja do 4 czerwca 2024

Kwalifikacja do egzaminu praktycznego czerwiec 2024
Egzamin praktyczny lipiec 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji lipiec 2024
Autoprezentacja lipiec 2024

Ogłoszenie wyników

15 lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

od 7 maja do 4 czerwca 2024

Składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów i teczek z pracami plastycznymi

11 - 12 lipiec 2024

Egzamin praktyczny

1-5 lipca 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji lipiec 2024
Autoprezentacja 11 - 12 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 15 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja kierunek: grafika od 7 maja do 4 czerwca 2024
Składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów i teczek z pracami plastycznymi  17 - 21 czerwca 2024
Ocena prac plastycznych połączona z autoprezentacją czerwiec 2024
Kwalifikacja do egzaminu praktycznego czerwiec 2024
Egzamin praktyczny od 1 do 5 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 11 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja kierunek: badania artystyczne od 7 maja do 4 czerwca 2024
Składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów i teczek z pracami plastycznymi od 11 do 12 czerwca 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji czerwiec 2024
Autoprezentacja 11-12 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 15 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura wnętrz

od 5 do 26 czerwca 2024

Składanie dokumentów oraz teczek z pracami 25-26 czerwca 2024
Kwalifikacja do egzaminu praktycznego  27 czerwca 2024
Egzamin praktyczny 28 czerwca 2024
Autoprezentacja 4 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 8 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunek Sztuka mediów

od 2 do 12 września 2024

Składanie dokumentów oraz teczek z pracami 13 września 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji 19 września 2024
Autoprezentacja 23-24 września 2024
Ogłoszenie wyników 26 września 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunek Badania artystyczne

od 16 czerwca do 5 lipca 2024

Składanie dokumentów, konspektu oraz prezentacji 8-9 lipca 2024
Rozmowa kwalifikacyjna 10 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 15 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura wnętrz

od 1 do 11 lipca 2024

Składanie dokumentów oraz teczek z pracami od 2 do 11 lipca 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji 12 lipca 2024
Autoprezentacja 13 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja na kierunek Sztuka mediów od 1 do 10 lipca 2024
Składanie dokumentów oraz teczek z pracami 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji

19 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunek Grafika od 1 do 15 lipca 2024
Składanie dokumentów oraz teczek z pracami 16 i 17 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura wnętrz

od 1 lipca do 11 lipca 2024

Składanie dokumentów oraz teczek z pracami od 2 do 11 lipca 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji 12 lipca 2024
Autoprezentacja 13 lipca 2024
Ogłoszenie wyników 15 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja na kierunek Grafika od 2 września 2024
Składanie dokumentów oraz teczek z pracami wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników wrzesień 2024
Elektroniczna rejestracja na kierunek Sztuka mediów od 1 do 10 lipca 2024
Składanie dokumentów oraz teczek z pracami 10 lipca 2024
Kwalifikacja do autoprezentacji 16 lipca 2024
Autoprezentacja 18 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.asp.waw.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. Wzornictwo (126), Sztuka mediów (116), Architektura wnętrz (93), Scenografia (40). 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: sztuka mediów (3,41), wzornictwo (3,15), architekura wnętrz (2,58), scenografia (2,5).

 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą uczelnią artystyczną w kraju. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, promowanie kadr naukowych i artystycznych, jak również upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki oraz kultury narodowej.

Wszystkie swoje zadania uczelnia realizuje między innymi poprzez przygotowywanie młodych adeptów sztuki do samodzielnego i kreatywnego zaangażowania w tworzenie współczesnej sztuki, rozwijanie poszukiwań artystycznych, czy też uczestnictwo w procesie kształtowania wartości kultury narodowej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie składa się z dziewięciu wydziałów. Są to: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa, Wydział Sztuki Mediów, Wydział Scenografii, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną.

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również w ramach szkoły doktorskiej, mającej na celu przygotowywanie doktorantów do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Oprócz tego, przekazywaniu wiedzy służą: Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Studium Języków Obcych oraz Studium Pedagogiczne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kształci studentów w takich dyscyplinach jak: Architektura wnętrz, Grafika, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia, Sztuka mediów, Wzornictwo, Zarządzanie kulturą wizualną. Studenci pozyskują wiedzę i rozwijają umiejętności na różne sposoby, między innymi poprzez ćwiczenia studyjne, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia kreacyjne i kreatywne, projekty indywidualne, czy projekty zbiorowe. Ponadto, otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie mobilności studentów – Erasmus+.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.05.2024 do 04.06.2024 od 01.07.2024
Studia II stopnia od 01.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.05.2024 do 04.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Badania artystyczne
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

jednolite

stacjonarne

Projektowanie i badania
Wydział Wzornictwa

II stopnia

stacjonarne

Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu
Wydział Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Projektowanie ubioru i jego konteksty
Wydział Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Scenografii

jednolite

stacjonarne

Sztuka mediów
Wydział Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)