ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

 • SCENOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika ze szczególnych umiejętności i wiedzy, jakie są niezbędne w prawdziwie twórczej pracy artystycznej scenografa, dalece odmiennej od innych sztuk plastycznych. Studia na naszym wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk, dają wiedzę i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych.

  W ramach zajęć studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, lalkowej czy projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w 3D, nie obce są im VR i AR, próbują holografii. A jednocześnie tradycyjnie uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby, poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Obowiązkowe są malarstwo i rysunek. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest złożenie teczki z pracami, egzamin z części praktycznej oraz autoprezentacja.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena dorobku artystycznego, egzamin praktyczny oraz autoprezentacja.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opinie (0)