ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

 • SCENOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Scenografia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii prowadzi studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), które mogą być kontynuowane na studiach III stopnia (doktoranckich) na naszym Wydziale. Studia odbywają się  w zakresie scenografii teatralnej, operowej, filmowej i telewizyjnej, kostiumu, ubioru oraz projektowania figury animowanej. Specyfika kierunku i jego programu dydaktycznego wynika ze szczególnych potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności, jakie niesie ze sobą uprawianie twórczości artystycznej w tych zakresach. Proponowany program jest programem autorskim, a jego cechą charakterystyczną jest połączenie działań kreacyjnych z praktycznymi – wiedzy teoretycznej z techniczną stroną wykonywanego zawodu, umiejętnością pracy z reżyserem oraz innymi współpracownikami. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej pedagogów kierunku Scenografia jest indywidualizacja programu nauczania dla każdego studenta z uwagi na jego potrzeby, predyspozycje i stopień rozwoju artystycznego. Nasi studenci biorą udział w zajęciach Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej, współpracując ze studentami tego Wydziału, a także Wydziału Aktorskiego – swymi stałymi partnerami w przyszłym życiu zawodowym; projektują scenografie do przedstawień dyplomowych Akademii Teatralnej w Warszawie oraz innych uczelni ( np.  PWSFTViT w Łodzi), korzystają z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Scenografia jest egzamin praktyczny, teczka z pracami kandydata oraz autoprezentacja.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Scenografia jest przedstawienie własnego dorobku artystycznego, egzamin praktyczny oraz autoprezentacja kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: