ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. 22 3200247

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

https://ws.asp.waw.pl/

 • SCENOGRAFIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika ze szczególnych umiejętności i wiedzy, jakie są niezbędne w prawdziwie twórczej pracy artystycznej scenografa, dalece odmiennej od innych sztuk plastycznych. Studia na naszym wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk, dają wiedzę i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych.

  W ramach zajęć studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, lalkowej czy projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w 3D, nie obce są im VR i AR, próbują holografii. A jednocześnie tradycyjnie uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby, poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Obowiązkowe są malarstwo i rysunek. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia jest egzamin praktyczny, teczka z pracami kandydata oraz autoprezentacja.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Scenografia jest przedstawienie własnego dorobku artystycznego, egzamin praktyczny oraz autoprezentacja kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: