Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (AWF Warszawa) - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek

kierunek przedmioty