• SPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów sport 

  Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

  Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trenerska
  • Menedżerska

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju.

  Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych.  Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).

  Na kierunku Turystyka i Rekreacja spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Turystyka
  • Rekreacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener osobisty (personalny)
  • Kinezygerontoprofilaktyka (rekreacja osób starszych)
  • Menadżer rekreacji
  • Menadżer turystyki
  • Trener czasu wolnego
  • Turystyka międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów), Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

  Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

  Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instruktor sportu
  • Specjalizacja trenerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instruktor sportu
  • Specjalizacja trenerska

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy). Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Studia mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)