• SPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

  Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja instruktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja instruktorska
  • Specjalizacja trenerska

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych. Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).
  Na kierunku turystyki i rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.
  Współpracujemy z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.
  Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.
  Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Hotelarstwo
  • Organizacja usług gastronomicznych w turystyce
  • Projektowanie produktów turystycznych w regionie
  • Organizacja imprez w turystyce i rekreacji
  • Animator czasu wolnego
  • Fitness nowoczesne formy gimnastyki
  • Nordic walking
  • Odnowa psychosomatyczna
  • Marketing sportowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener osobisty (personalny)
  • Kinezygerontoprofilaktyka (rekreacja osób starszych)
  • Menadżer rekreacji
  • Menadżer turystyki
  • Trener czasu wolnego

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

  Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym
  • Menedżer sportu
  • Promocja zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Menedżer sportu
  • Promocja zdrowia
  • Specjalizacja trenerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym
  • Menedżer sportu
  • Promocja zdrowia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Menedżer sportu
  • Promocja zdrowia
  • Specjalizacja trenerska

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)