Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (17 kierunków) i drugiego (17 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (13 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na CH mogą aplikować na 14 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych, także 17 kierunków studiów online.

 

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Administracja - studia online
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo - studia online
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse i rachunkowość - studia online
 • Kryminologia
 • Kryminologia - studia online
 • Management
 • Management - studia online
 • Media
 • Media - studia online
 • Pedagogika
 • Pedagogika - studia online
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów - studia online
 • Praca socjalna - studia online
 • Prawo
 • Prawo - studia online
 • Prawo dla licencjatów i magistrów
 • Prawo dla licencjatów i magistrów - studia online
 • Psychologia
 • Psychologia - studia online
 • Psychologia dla licencjatów i magistrów
 • Psychologia dla licencjatów i magistrów - studia online
 • Psychology - studia online
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia online

Dowiedz się więcej: rekrutacja.humanum.pl

 

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia, posiadającą filie w Poznaniu, Rzeszowie, a także w Pradze, Frydku- Mistku, Bratysławie oraz Andiżanie.

Misją uczelni jest przede wszystkim kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych. Wszystkie działania uczelnia realizuje kierując się potrzebami rynku pracy, a także służąc społeczności lokalnej.

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Programy powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów- praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Wynikiem ich prac innowacyjna oferta dydaktyczna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy.

Katalog dydaktyczny Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie składa się z kierunków reprezentujących nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne oraz nauki o zarządzaniu. Kandydaci na studia mogą więc studiować: Zarządzanie, Psychologię, Prawo, Finanse i rachunkowość, Administrację, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Atutem oferty edukacyjnej Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie są liczne specjalności przypisane do realizowanych kierunków. Przykład stanowi Zarządzanie, w ramach którego studenci mogą rozwijać się w przestrzeni między innymi biznesu i marketingu międzynarodowego, doradztwa zawodowego, komunikacji wizerunkowej, zarządzania sprzedażą, czy psychologii w biznesie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie: znaleziono 180

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Animacja i efekty specjalne
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja celna i skarbowa
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja i zarządzanie nieruchomościami
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja samorządowa
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Andragogika, mentoring i coaching
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Audyt i kontrola finansowa
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Badania i analityka w mediach i reklamie
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i doradztwo inwestycyjne
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo pracy (bhp)
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Business and international marketing
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business and international marketing
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Business leadership
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business leadership
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Business psychology and coaching
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business psychology and coaching
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Career consuling and coaching
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Career consuling and coaching
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Content writing and copywriting
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Controlling inwestycyjny
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cryptocurrencies in business
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cryptocurrencies in business
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Data management and big data analytics
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Data management and big data analytics
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Detektywistyka i kryminalistyka
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Digital marketing i reklama internetowa
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diplomacy, negotiations and communication in international business
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diplomacy, negotiations and communication in international business
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo zawodowe i coaching
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo zawodowe i hr
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo prasowe
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastowe
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo śledcze
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo telewizyjne i wideo online
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-administracja
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-marketing, e-commerce i social media w biznesie
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-sport management
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-sport management
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Edukacja medialna i technologie informatyczne
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (mśp)
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse międzynarodowe
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse publiczne
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystyczna
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Game design
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gamification in marketing
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gamification in marketing
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Grafika, design i multimedia
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grywalizacja w edukacji
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Health and safety management
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Health and safety management
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Hr and talent management (human resources management)
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hr and talent management (human resources management)
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Hr i talent management (zarządzanie zasobami ludzkimi)
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Image communication (pr, branding, advertising and social media)
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Image communication (pr, branding, advertising and social media)
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Innowacyjne metody kształcenia
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Internet marketing (e-marketing and e-commerce)
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Internet marketing (e-marketing and e-commerce)
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Komunikacja wizerunkowa (branding i zarządzanie marką)
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja wizerunkowa (pr, branding, reklama i social media)
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia i kryminalistyka
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia i resocjalizacja
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia i resocjalizacja
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia penitencjarna – kuratorska
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia policyjna
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia sądowo – penitencjarna
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia wiktymologiczna
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryptowaluty
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Management in it and digital design
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management in it and digital design
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Management in public administaration
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management in public administaration
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Management of small and medium-sized enterprises (smes)
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management of small and medium-sized enterprises (smes)
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Managerial engineering
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Managerial engineering
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Marketing
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Marketing and management of events
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing and management of events
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Marketing and sales management
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing and sales management
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Media planning, kampanie marketingowe i reklama
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mobile & digital marketing
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mobile & digital marketing
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Neuromarketing
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Neuromarketing
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Neuropsychologia
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Obrona cywilna i terytorialna kraju
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Obrona cywilna i terytorialna kraju
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona obiektów, osób i mienia
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Ochrona obiektów, osób i mienia
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Ochrona osób i mienia
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dziecka
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Patologie społeczne i ochrona ofiar
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńcza osób starszych
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika turystyki i rekreacji
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Podatki, kadry i płace
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prewencja kryminalna
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prewencja przestępczości i polityka socjalna
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Profilaktyka i interwencja kryzysowa
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przestępczość i patologie społeczne
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychokryminalistyka
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychokryminologia
Kryminologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia biznesu i coaching
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia dla psychoterapeutów
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

niestacjonarne

Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia kliniczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia rodziny
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia sportu
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia zwierząt
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychoseksuologia
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychoterapia
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychotraumatologia
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Public relations (pr) i media relations
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość zarządcza
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Resocjalizacja z socjoterapią
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Security and cybersecurity management
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Security and cybersecurity management
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Social media i influencer marketing
Media

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport, logistics and shipping
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport, logistics and shipping
Studia online

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zamówienia publiczne
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności
Bezpieczeństwo

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (mśp)
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ryzykiem w finansach
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Komentarze (0)