Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie powstała w 1993 roku i należy do grona najstarszych niepublicznych uczelni w kraju. Jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, a także międzynarodowym charakterze, o czym świadczy liczba zagranicznych studentów z 75 krajów.

Uczelnia wyróżnia się innowacyjnym podejściem do tematu kształcenia. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne technologie, takie jak Virtual Reality na kierunkach Prawo i Zarządzanie, a w ramach nauki na kierunku Finanse i rachunkowość studenci korzystają z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych, studiach MBA, czy w ramach szkoły doktorskiej.

Opracowywane programy nauczania konsultowane są z pracodawcami, którzy często zostają ich współtwórcami i włączają się w prowadzenie wybranych zajęć. Dzięki temu studenci otrzymują wiedzę praktyczną, dostosowaną do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Z racji międzynarodowego charakteru studenci Akademii otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnych programach wymiany, ale również możliwość pozyskania podwójnego dyplomu, na fundamencie współpracy z wieloma zagranicznymi uczelniami.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie kształci studentów w czterech obszarach: Ekonomii i finansów, Zarządzania i marketingu, Prawa i administracji, Psychologii i socjologii. Prowadzone kierunki realizowane są zarówno w języku polskim oraz języku angielskim, a także w połączeniu dziedzin, czego przykładem są dwukierunkowe studia Prawo i finanse.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.02.2021 do 30.09.2021 od 03.02.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 03.02.2021 do 30.09.2021 od 03.02.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.02.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.02.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.02.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.02.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: znaleziono 86

Grupa kierunku
 • Acca professional

  studia podyplomowe

 • Akademia kompetencji menedżera

  studia podyplomowe

 • Akademia przywództwa kobiet lidershe

  studia podyplomowe

 • Analityk compliance i aml

  studia podyplomowe

 • Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych

  studia podyplomowe

 • Analityk finansowy ryzyka kredytowego

  studia podyplomowe

 • Audyt wewnętrzny

  studia podyplomowe

 • Automatyzacja procesów biznesowych

  studia podyplomowe

 • Badania i analizy marketingowe w internecie

  studia podyplomowe

 • Biznes chiński - jak działać skutecznie w czasach jedwabnego szlaku

  studia podyplomowe

 • Biznes. al: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji

  studia podyplomowe

 • Budowanie wizerunku pracodawcy - employer branding

  studia podyplomowe

 • Business studies in english

  studia podyplomowe

 • Coaching profesjonalny - metody i praktyka

  studia podyplomowe

 • Controlling personalny

  studia podyplomowe

 • Crs. cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy

  studia podyplomowe

 • Data science i big data w zarządzaniu

  studia podyplomowe

 • Dyrektor finansowy

  studia podyplomowe

 • Executive mba

  studia podyplomowe

 • Executive mba - w języku angielskim

  studia podyplomowe

 • Executive mba minsk

  studia podyplomowe

 • Frontend development z react - programowanie aplikacji

  studia podyplomowe

 • Handel elektroniczny

  studia podyplomowe

 • Horeca menedżer

  studia podyplomowe

 • Hr business partner

  studia podyplomowe

 • Kadry i płace w prawie i praktyce

  studia podyplomowe

 • Konsultant oprogramowania atlassian - projektowanie procesów it w jira

  studia podyplomowe

 • Kontroler finansowy

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba cyfrowa transformacja

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba dla inżynierów

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba dla kadry medycznej

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba finanse

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba hr

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba it

  studia podyplomowe

 • Koźmiński mba logistyka i łańcuchy dostaw

  studia podyplomowe

 • Lider innowacji

  studia podyplomowe

 • Llm in international commercial law

  studia podyplomowe

 • Logistyka w zarządzaniu

  studia podyplomowe

 • Management program in corporate finance

  studia podyplomowe

 • Marketing internetowy

  studia podyplomowe

 • Menedżer ds. szkoleń i rozwoju

  studia podyplomowe

 • Menedżer w przemyśle 4.0

  studia podyplomowe

 • Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych

  studia podyplomowe

 • Nowoczesny menedżer administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Performance marketing on the internet online edition

  studia podyplomowe

 • Polityka compliance w organizacji

  studia podyplomowe

 • Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy

  studia podyplomowe

 • Praktyczne zastosowanie sap erp

  studia podyplomowe

 • Prawo farmaceutyczne dla biznesu

  studia podyplomowe

 • Prawo nowoczesnych technologii

  studia podyplomowe

 • Prawo podatkowe

  studia podyplomowe

 • Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych

  studia podyplomowe

 • Przedsiębiorstwo w sektorze kosmicznym

  studia podyplomowe

 • Psychologia biznesu dla menedżerów

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość - akredytacja acca

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych

  studia podyplomowe

 • Rekrutacja i selekcja

  studia podyplomowe

 • Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe

  studia podyplomowe

 • Salesforce crm i marketing automation

  studia podyplomowe

 • Senior hr business partner

  studia podyplomowe

 • Strategiczne zarządzanie kategorią produktową

  studia podyplomowe

 • Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży

  studia podyplomowe

 • Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji

  studia podyplomowe

 • Transformacja cyfrowa biznesu

  studia podyplomowe

 • Transition manager academy

  studia podyplomowe

 • Wirtschaft auf deutsch - biznesowy język niemiecki

  studia podyplomowe

 • Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie hotelami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ludźmi w firmie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie marketingowe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie praktyką weterynaryjną

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami - z gfkm

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektem informatycznym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w małej i średniej firmie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w mediach

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w sporcie - studia podpylomowe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zakupami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)