ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ACCA PROFESSIONAL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The objective of the programme is to provide its participants with skills essential to professionals in contemporary organisational management. Course participants will gain highly valued knowledge used in the processes of making business decisions shaping the future of their companies regardless of the industry or location.

  ACCA certification includes all these elements and is commonly acknowledged in the international community. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają miedzy innymi:

  • swój osobisty potencjał menedżerski,
  •  sposoby budowania własnego wizerunku i  autorytetu menedżerskiego w organizacji,
  •  metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym,
  • skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych), 
  •  koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

  Akademia Kompetencji Menedżera to program studiów stworzony dla praktyków biznesu. Kurs zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście organizacji i kierowania ludźmi. Podczas studiów Menedżerowie budują i porządkują wiedzę z zakresu ważnych obszarów zarządzania. Przede wszystkim jednak otrzymują szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności oferującej usługi medycyny estetycznej.

  Program obejmuje kompleksową wiedzę w obszarze medycyny estetycznej oraz z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i psychologii. Warsztatowy charakter większości przedmiotów gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz sprzyja efektywnemu podnoszeniu kompetencji zawodowych słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET LIDERSHE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują kobiet - odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami (lub pewnymi obszarami ich działalności), czy większymi zespołami. Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce akceleracji potencjału takich właśnie kobiet.

  Celem zajęć, zaprojektowanych przez prestiżową kadrę wykładowców oraz doświadczone kobiety biznesu, jest przygotowanie swoich młodszych zawodowo koleżanek do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie skutecznym liderem. Wyjątkowość programu zajęć gwarantuje stojąca za nim idea – stworzenie studiów dla kobiet, które mają ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, przez kobiety, które już tę drogę pokonały. Innowacyjny program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe przewiduje naukę w oparciu o prawdziwe, osobiste doświadczenia oraz „case studies” przekazywane przez wykładowczynie z doświadczeniem w różnorodnych sektorach gospodarki i biznesu.

  Program zakłada wzmocnienie w uczestniczkach motywacji do ubiegania się o najwyższe stanowiska kierownicze, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, unikalny program zajęć przewiduje przekazanie słuchaczkom wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem, a także rozwinięcie ich umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się, budowania marki osobistej liderki oraz rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA REKRUTERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie konsultantów ds. rekrutacji stałych, którzy z powodzeniem będą realizować projekty rekrutacyjne głównie w agencjach zatrudnienia.

  W dobie ogromnego niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, poszukiwanie odpowiednich pracowników staje się coraz trudniejsze, tym samym rola konsultantów nabiera na znaczeniu. Od ich profesjonalizmu i skuteczności zależy realizacja polityki zatrudnieniowej w wielu polskich przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK COMPLIANCE I AML - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program Analityk Compliance i AML został stworzony, w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia warsztatu Słuchaczy studiów, w ich trakcie prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyber-bezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.

  Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z analizą ryzyka w zakresie monitoringu zgodności, AML oraz przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym, doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka, administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka - obejmujące zarówno nabytą w trakcie studiów wiedzę, zdolności jej rozumienia i stosowania, jak również umiejętności praktycznego jej stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie zarządzania ryzykiem monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY RYNKÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest przekazanie umiejętności analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych. Studia są ukierunkowane na prezentację zasad funkcjonowania rynków kapitałowych oraz wyceny i zarządzania dostępnymi na rynku papierami wartościowymi. Ponadto uczestnicy studiów będą mogli pogłębić wiedzę z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości finansowej oraz finansów przedsiębiorstw. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY RYZYKA KREDYTOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów analiz ryzyka kredytowego w bankach i innych instytucjach finansowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z zaawansowaną metodologią oraz nowoczesnymi narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto studenci poznają metodykę weryfikacji i pozyskiwania informacji o badanym podmiocie gospodarczym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTYŚCI ASP W KRAKOWIE: ELEMENTY INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA NA RYNKU SZTUKI

  Rekrutacja

  Dlaczego warto wybrać kierunek Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki?

  • poznasz rynek sztuki Artystów wywodzących się z ASP w Krakowie wraz z elementami inwestowania i zarządzania na rynku sztuki,
  • weźmiesz udział w wykładach prowadzonych m. in. przez właścicieli galerii sztuki, domów aukcyjnych, kuratorów, pracowników muzeów i kolekcjonerów,
  • zdobędziesz umiejętności potrzebne do wejścia na polski rynek sztuki oraz wiedzę, która pozwoli Ci spojrzeć na niego z różnych perspektyw, np. artysty, właściciela galerii, kolekcjonera, inwestora,
  • zyskasz kompetencje niezbędne do aktywnego uczestniczenia w rynku zarówno po stronie oferujących jak i kupujących dzieła sztuki,
  • studia podyplomowe Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki są częścią projektu CyberSalon Sztuki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Osoby zaczynające pracę lub z niewielkim doświadczeniem w audycie wewnętrznym zdobędą wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami w profesji audytu.  

  Wykłady prowadzą pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerzy i praktycy Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o.. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zdobytego w pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do menedżerów jednostek biznesowych zajmujących się zarządzaniem lub sprawujących nadzór nad procesami w przedsiębiorstwie (Finanse, Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Logistyka, Obsługa Klienta, HR, IT) z branży SSC/GBS/BPO, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej oraz są zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności i wiedzy z zakresu automatyzacji procesów biznesowych i wdrażania Robotics Process Automation.

  Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które zarządzają zespołami optymalizującymi procesy biznesowe, zarządzają Centrami Doskonałości (Center of Excellence) lub zamierzają stworzyć w przedsiębiorstwie Center of Excellence lub  Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES.AI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów Biznes.AI: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji jest przekazanie menedżerom i specjalistom różnych branż praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w organizacji, pozwalającej na inicjowanie, udział i kierowanie projektami AI.  

  Studia oparte są o liczne warsztaty, projekty grupowe i spotkania z praktykami.  Podobnie jak samo zagadnienie sztucznej inteligencji, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące moduły:

  • Sztuczna Inteligencja  – zastosowania  i ekosystem  
  • Technologia  
  • Biznes   
  • Etyka i prawo 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Stosunkowo szybki rozwój gospodarczy zachęca do podejmowania coraz bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony kryzys wywołany epidemią koronawirusa negatywnie odbił się na finansach konsumentów i przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że słowa upadłość i restrukturyzacja odmieniane są obecnie przez wszystkie przypadki. Wielu przedsiębiorców i prawników chce wykorzystać koniunkturę i próbuje swoich sił w tym obszarze. Wiedza na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wciąż nie jest jednak zadowalająca. 

  Głównym celem studiów jest wzbogacenie rynku o prawdziwych ekspertów z tej dziedziny. Tak możemy określić osobę, która nie tylko zna przepisy, ale również umie odnaleźć się w rzeczywistości prawnej. Z tego powodu stawiamy głównie na praktykę, przekazując zainteresowanym tajniki restrukturyzacji i upadłości.

  Z nami dowiesz się, z czym rzeczywiście wiąże się pełnienie funkcji syndyka, zarządcy czy nadzorczy, jak w praktyce negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy, jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją i upadłością kontrahenta. W toku studiów zastosujemy różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne. Gwarantujemy wysoki poziom przekazywanej wiedzy i praktyczne ujęcie zagadnień, a także możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS STUDIES IN ENGLISH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także merytoryczne i językowe przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English. Studia są prowadzone w języku angielskim.

  Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie podstawowych umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHIEF DATA OFFICER – ZARZĄDZANIE DANYMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów „Chief Data Officer – zarządzanie danymi w organizacji” jest przekazanie menedżerom i specjalistom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania danymi i ich jakością, zapewnienia ich bezpiecznego i etycznego wykorzystywania jak również tworzenia wartości biznesowej z danych.

  Cele szczegółowe:

  • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania danymi, jakości danych i ich bezpiecznego przetwarzania
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi technicznymi możliwościami zarządzania danymi, jakości danych i ich bezpiecznego przetwarzania
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi technicznymi możliwościami zarządzania danymi
  • Przekazanie wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej opartej na danych
  • Przekazanie praktycznej wiedzy i biznesowych aspektów wykorzystania danych – strategie i studia przypadków
  • Zapoznanie uczestników z etycznymi i prawnymi aspektami zarządzania i transferów danych

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING PROFESJONALNY - METODY I PRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

  Cele szczegółowe:

  • Zrozumienie istoty coachingu 
  • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań
  • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
  • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha
  • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha
  • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING PERSONALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podstawowym słuchaczy studiów podyplomowych ,,Controlling personalny” będzie zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywności HR i controllingu personalnego w szerokim ujęciu, a więc:

  • Zastosowanie w biznesie nowoczesnych i zgodnych z trendami rynkowymi metod badania i poprawy efektywności oraz controllingu personalnego
  • Dobór i kształtowanie metod controllingu personalnego, a także praktyk HR odpowiadających na potrzeby biznesu
  • Projektowanie zintegrowanych, spójnych rozwiązań nastawionych na efektywność
  • Planowanie wdrożeń w obszarze HR z uwzględnieniem powiązań systemu HR z funkcjonowaniem całego biznesu

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CRS. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W STRATEGII FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu, a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością (CSR) w nowoczesnej organizacji.

  ADRESACI STUDIÓW

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki państwowej, pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją programu strategicznego CSR w wybranym obszarze społecznej odpowiedzialności dla firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisanego w wyznaczonych grupach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYFROWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Leona Koźmińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM, reprezentowanym przez Aleksandra Szernera, Prezesa Stowarzyszenia BIM  i polską Grupą Kapitałową UNIBEP, reprezentowaną przez Przemysława Janiszewskiego, członka zarządu Unibep SA – dyrektora budownictwa energetyczno-przemysłowego, uruchamia od października 2023 roku nowy kierunek studiów podyplomowych „Cyfrowe zarzadzanie energią”. 

  W świecie czwartej rewolucji przemysłowej, powszechnej automatyzacji, robotyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, wszystkie branże i sektory gospodarki korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych. Rozwiązania te można znakomicie wykorzystać do cyfrowego zarządzania energią i optymalizowania kosztów działalności firm, gwarantujących dużo większą konkurencyjność. 

  Studia skierowane są do menedżerów odpowiedzialnych za kupowanie i wdrażanie rozwiązań cyfrowych w firmach, transformację energetyczną,  specjalistów pracujących w działach R&D / IT oraz twórców narzędzi cyfrowych, a także technologii z obszaru zielonej energii.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA SCIENCE I BIG DATA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest dostarczenie kadrze menedżerskiej holistycznego spojrzenia na całość zagadnień związanych z Big Data i Data Science oraz praktycznych kompetencji potrzebnych do kierowania działem lub przedsiębiorstwem, a w szczególności wiedzy w zakresie specyfiki dużych danych, integracji i gromadzenia danych z różnych źródeł oraz architektury rozwiązań klasy Big Data.

  ADRESACI STUDIÓW

  Średnia i wyższa kadra menedżerska, z co najmniej 3-letnim stażem zawodowym, pełniąca swoje funkcje m.in. (ale nie wyłącznie) w obszarach: marketingu, finansów, IT, zarządzania łańcuchem produkcji, HR, zarządzania strategicznego.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy danych w oparciu o zaawansowane metody Data Science, a także umiejętności ich wykorzystywania w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji w oparciu o dane. Poznają konkretne narzędzia Business Intelligence i wizualizacji danych. Uczestnicy studiów dowiedzą się, jak zaplanować i skutecznie zrealizować transformację przedsiębiorstwa w jednostkę opartą na analityce, a także jak zorganizować i zarządzać niezbędną infrastrukturą.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy końcowej, indywidualnej lub zespołowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYREKTOR FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie na stanowisku dyrektora finansowego. Z uwagi
  na zarządczą funkcję, jaką dyrektor finansowy sprawuje w przedsiębiorstwie, oprócz specjalistycznej wiedzy finansowej zdobytej w Module 2 (Zarządzanie finansami) uczestnik zdobędzie też wiedzę z zakresu zarządzania (Moduł 1). Moduł 3 z kolei przygotuje słuchacza do uczestnictwa w rynku kapitałowym, którego przedsiębiorstwa są integralną częścią.

  KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

  • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem w finansach, jak i świetni praktycy z obszarów w których prowadzą zajęcia
  • Możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zajęć i wymiana doświadczeń
  • Spotkania z doświadczonymi dyrektorami finansowymi w trakcie spotkań z ekspertem
  • Cześć zajęć prowadzona jest przez Partnerów PWC

  CO NAS WYRÓŻNIA?

  • 184 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
  • Blisko 50% zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów komputerowych
  • lub laboratoriów (zobacz program studiów)
  • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, laboratoriach komputerowych czy bibliotece z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych, tj. Reuters, Bloomberg, EBSCO, Emerald czy ProQuest
  • Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów "Financial Times"

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MBA - W JĘZYKU ANGIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  We wish to provide you with a holistic perspective on the most important managerial problems. Handling tactical and strategic decisions made at the executive level, monitoring performance and taking remedial action, addressing the changes taking place in the business environment, negotiating pivotal deals, designing flexible and efficient communication systems – all these responsibilities require diligence, technical proficiency, and emotional intelligence.

  Our Executive MBA is focused in particular on helping you grow as a leader and change your mindset. We place a big emphasis on the development of your leadership potential. This program aims at assisting you in challenging yourself in multiple dimensions and – as a result – helping you engineer smarter solutions for sustainable value creation.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANCE FOR NON-FINANCIAL LEADERS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The aim of the program is to equip participants with the financial and presentation skills necessary for professionals in modern organization management. Students will gain highly valued knowledge needed in business decision-making processes affecting the future of the company, regardless of the industry and location.

  The whole program is based on 3 pillars: financial knowledge and application in real life, financial communication skills, and feedback from C-level managers.

  • Understanding of finance is something that can improve your career. Therefore, you will learn essential toolset to support your business decisions, on real life examples. You may expect to hear about: time value of money, projects evaluation, working capital, and many other.
  • Proper communication in remote work society can be really challenging. This is why you will learn how most effectively present financials of your team to upper management, and tell your story.
  • Feedback loop is a crucial element in every professional development. You will take part in a project where you will have to prepare a presentation from financial point of view and present it to the panel of C-level managers.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE OSOBISTE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek został powołany w związku z rosnącym zainteresowaniem osób prywatnych finansami osobistymi. W świecie wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, których nie widzieliśmy od wielu lat kluczowe staje się zabezpieczenie swoich oszczędności oraz mądre budowanie majątku. Studia łączą wiedzę akademicką z praktyką, a zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę.

  W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

  Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania finansami osobistymi. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. znajomość podstawowych zagadnień finansowych, instrumentów finansowych, sposobów kredytowania oraz strategii inwestycyjnych. Oprócz zajęć o charakterze wykładów i ćwiczeń przewidziano też zajęcia zakończone studiami przypadków które pozwolą na wymianę doświadczeń między uczestnikami i w praktyczny sposób przygotują uczestników do uczestniczenia w świecie inwestycji kapitałowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINTECH A NOWE TRENDY W SEKTORZE FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych. d Program jest skierowany do przedstawicieli instytucji stojących przed wyborem strategii digitalizacyjnych, managerów firm reprezentujących szeroko rozumiany sektor Fintech ale też do osób, które wiążą swoją przyszłość z sektorem finansowym i chciałyby lepiej zrozumieć mechanizmy nim sterujące.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FRONTEND DEVELOPMENT Z REACT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

  Celem studiów podyplomowych "Frontend development z React - programowanie aplikacji" jest zapoznanie uczestników  z nowoczesnymi technologiami internetowymi w zakresie frontendu.

  Program studiów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie korporacji, a także dużych i średnich firm oraz start-upów na frontend developerów, z głównym naciskiem na znajomość programowania w najgorętszej obecnie bibliotece branżowej czyli: React  - rozwijanej przez firmę Facebook do tworzenia nowoczesnych i wydajnych aplikacji internetowych.   Studia mają charakter warsztatowy - podczas zajęć słuchacze z pomocą doświadczonego wykładowcy budują na żywo aplikacje internetowe (livecoding).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GFT & GOOGLE CLOUD  - ROZWIĄZANIA CHMUROWE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „GFT & Google Cloud  - rozwiązania chmurowe w praktyce” to unikalny program stworzony wspólnie przez ekspertów GFT – lidera rozwiązań technologicznych opartych na chmurze oraz Google Cloud – partnera strategicznego GFT oraz twórcę Regionu Google Cloud w Polsce. 

  Nauka przez praktykę

  Naszym celem jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie najnowszych rozwiązań chmurowych. Studia kładą nacisk na naukę poprzez praktykę. Studenci po wprowadzeniu merytorycznym będą mieli okazję wykorzystania wiedzy i praktycznej nauki poruszania się w środowisku chmurowym z wykorzystaniem najpopularniejszych usług, narzędzi i technologii związanych z:

  • Data i Big Data (Cloud Storage, CloudSQL, Big Data in the Cloud, Data Analytics with Spark/Dataproc, Stream Processing with Apache Beam, Modern Data Warehouse using Big Query), 
  • AI/ML (Pandas, Jupyter Lab, Machine Learning, TensorFlow), 
  • Networking (VPC, Load Balancing), 
  • Security i DevOps (Anthos, Kubernetes, Grafana, Docker).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HANDEL ELEKTRONICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  łównym celem realizowanym w ramach podyplomowych studiów z handlu elektronicznego jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego wykorzystania internetu do celów sprzedażowych. 
   
  Połączenie kompetencji uznanych praktyków oraz wykładowców ALK posiadających wieloletnie doświadczenia w e-handlu, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-commerce zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Obok świetnego zespołu prowadzących, unikatową przewagą studiów jest realizacja wielu zajęć w modelu warsztatów oraz laboratoriów komputerowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HORECA MENEDŻER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem głównym studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze HORECA. Może to przełożyć się na unikalną możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku w tej branży.

  Cele szczegółowe to: 

  • Kształcenie z zakresu business& management na wysokim poziomie. Kształcenie z zakresu przedmiotów praktycznych/branżowych związanych ze specyfiką branży (programu przedmiotów zawodowych przygotowanych przez specjalistów z branży).
  • Prowadzenie przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia technicznego i wysokiej klasy surowców zajęć praktycznych – kucharskich, somelierskich, barmańskich, itp.
  • Kształcenie zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców (sieci hotelowe, sieci restauracji, firmy zaopatrujące sektor).
  • Proces edukacyjny odbywa się we współpracy z praktykami z branży oraz z liczącymi się markami (sieci hotelowe i restauracyjne, dostawcy branżowi).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru nowoczesnego HR w zakresie realizacji funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

  Doświadczona kadra profesjonalistów kładąca duży nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter wykładów zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących organizacjami kierującymi się orientacją rynkową  przez co umożliwią absolwentowi wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy bądź podjęcie pracy na stanowisku  HR Business Partnera w wybranej przez siebie branży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W SEKTORZE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone kształceniu IOD w sektorze ochrony zdrowia. 

  Łączymy naukę z doświadczeniem biznesowym.

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określenia jego statusu, wymagań i pozycji w organizacji. W praktyce szereg podmiotów działających w sektorze zdrowia – w tym podmioty lecznicze publiczne i niepubliczne (szpitale, kliniki, przychodnie, laboratoria), apteki oraz firmy medyczne i farmaceutyczne – zobowiązanych jest do powołania IOD. 

  Pełnienie funkcji IOD w podmiotach z sektora ochrony zdrowia wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji: wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, znajomości przepisów szczegółowych z zakresu prawa medycznego, technicznych i organizacyjnych, zasad ochrony danych osobowych oraz posiadania szeregu tzw. umiejętności miękkich.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracownika, rozliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych. Program obejmuje kompleksowy zakres informacji potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONTROLER FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pokazanie, jak dzięki zastosowaniu narzędzi controllingu można zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem i usprawnić pracę menedżerów różnych komórek organizacyjnych. Studia są ukierunkowane na prezentację nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz pokazanie uczestnikom umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Studia są adresowane przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do sprawa planowania i menedżerów, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

  ADRESACI STUDIÓW 

  Menedżerowie chcący w swojej pracy wykorzystywać narzędzia rachunkowości zarządczej, obecni i przyszli pracownicy działów controllingu, rachunkowości zarządczej i finansów, specjaliści do spraw planowania i budżetowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA DLA INŻYNIERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, przywództwa, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji.

  Celem głównym studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. Dodatkowo program studiów zawiera blok zajęć obejmujących zagadnienia szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw. Celem tych zajęć jest wzmocnienie kompetencji menedżerów w zakresie tworzenia strategii podnoszącej wartość przedsiębiorstwa oraz komunikacji z inwestorami i kredytodawcami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA dla kadry IT na Akademii Leona Koźmińskiego to unikalny w skali europejskiej program skierowany do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zarządzaniu obszarami IT. Studia gwarantują poszerzenie wiedzy zarówno z zakresu najnowszych trendów gospodarczych, kulturowych, społecznych, jak i z polityki związanej z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. 

  Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności menedżerskie w następujących obszarach: analiza finansowa, skuteczne metody rozwiązywania problemów firmy, formułowanie strategii działania, sprawne podejmowanie decyzji, skuteczne negocjowanie i komunikowanie się oraz zarządzanie zespołami.

  W trakcie semestru specjalistycznego uczestnicy zdobędą wiedzę z zarządzania w IT i poznają umiejętności przydatne w tej branży, takie jak zastosowanie gamifikacji w systemach IT czy nauczanie przy pomocy symulacji VR.

  Program studiów realizowany jest z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych z obszaru gier symulacyjnych, VR i prowadzony w interdyscyplinarnych zespołach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOŹMIŃSKI MBA LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

  Ponadto celem programu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw w procesach dystrybucji, zaopatrzenia i kooperacji produkcyjnej.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LIDER INNOWACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszym celem jest kształcenie umiejętności liderów i facylitatorów zespołów projektowych w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług, skoncentrowanych na realnych potrzebach klientów i użytkowników.

  Przygotowanie obejmuje m.in. praktyczną realizację projektu, w tym m.in: budowanie zespołu, zdefiniowanie wyzwania projektowego, odkrywanie realnych problemów i potrzeb, projektowanie, prototypowanie i testowanie, wdrażanie innowacji oraz rozwiązywanie złożonych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych.

  Oprócz kompetencji twardych, związanych z umiejętnościami praktycznymi, metodykami i narzędziami pracy projektowej, studenci zdobędą potrzebną wiedzę i będą rozwijać kompetencje społeczne, niezbędne w codziennej pracy projektanta i lidera zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LLM IN INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w wybranych dziedzinach. Program oparty jest o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa, dzięki czemu zakres prezentowanego materiału pokrywa się z podobnymi programami LLM na Zachodzie. Uzyskanie prestiżowego prawniczego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych. Międzynarodowy charakter programu (prowadzonego w całości w języku angielskim) pomaga także uczestnikom w lepszym przygotowaniu się do pracy z zagranicznymi klientami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Logistyka e-commerce są odpowiedzią Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą stawić czoła ogromnym i stale narastającym zmianom w globalnych łańcuchach dostaw i modelach biznesowych.

  Głównym celem studiów  jest wyposażenie kadry menedżerskiej, a także właścicieli firm prowadzących sprzedaż w internecie lub wielokanałowo (multi-channel) w wiedzę, kompetencje oraz umiejętności związane z zarządzaniem operacjami logistycznymi i organizacją łańcuchów dostaw.

  Studia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie wiodących europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw e-commerce jak i operatorów logistycznych.

  Ukończenie studiów pozwoli słuchaczom na świadome zaplanowanie oraz zorganizowanie (lub optymalizację) łańcucha dostaw na potrzeby biznesu prowadzącego sprzedaż wielokanałowo.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży. Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem realizowanym w ramach podyplomowych studiów z marketingu internetowego jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego wykorzystania internetu do celów marketingowych i biznesowych. Połączenie kompetencji uznanych praktyków oraz wykładowców ALK posiadających wieloletnie doświadczenia w e-biznesie, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-marketingu zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Obok świetnego zespołu prowadzących, unikatową przewagą studiów jest realizacja wielu zajęć w modelu warsztatów oraz laboratoriów komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA CYFROWA TRANSFORMACJA I SZTUCZNA INTELIGENCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasach niezwykle dynamicznych zmian, wszyscy czujemy, że zmiana sposobu myślenia i rozwój kompetencji są najlepszym, a wręcz koniecznym, kierunkiem działania. Ciągłe wychodzenie ze stref komfortu pozwala nam sięgać wyżej, realizować aspiracje, stawać się lepszą wersją samych siebie i odkrywać nieznane, ale fascynujące obszary. Rozwój osobisty to również filozofia, sposób na życie, droga do osiągnięcia celów oraz cel sam w sobie.

  Kierując się tym przekonaniem, zapraszam do Koźmiński Executive Business School – unikalnego środowiska, gdzie czekają na Państwa transformacyjne doświadczenia, nieograniczone wręcz możliwości zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i zbudowania wyjątkowych relacji.

  Korzystając z 30 lat doświadczenia w dostarczaniu najwyższej jakości edukacji menedżerskiej, Koźmiński Executive Business School realizuje niezwykle szeroką misję, przyczyniając się do rozwoju – managerów i firm. Realizowane programy, szkolenia, doradztwo, ale również wsparcie w prowadzeniu badań są tym wszystkim, czego współczesna firma może potrzebować, aby stale się doskonalić.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT - IN ENGLISH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The MBA in International Management is a one-year full-time programme delivered in two countries of choice, which provides young professionals with the business skills and mindset for a successful international career. Students from around the world form a group with diverse educational and professional backgrounds. The MBA covers all the functional areas of management and provides a multicultural hands-on experience.

  You will study, learn, and challenge yourself with 140 faculty among the best in their respective fields. You will acquire critical thinking and the ability to reinvent and imagine new ways of doing business. As much as student body is diverse, so is the Faculty. Choosing an MBA is to start or enhance your career. You will benefit from a range of career supporting activities. You will be able to select among the 20,000 annual jobs and internships offers. Or like 10% of our students you may create or join a startup.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz praktycznych narzędzi do efektywnego radzenia sobie z konfliktem i trudnymi sytuacjami, zarówno w środowisku biznesowym jak i prywatnym. Program kształcenia zakłada kompleksowe przygotowanie do roli mediatora i prowadzenia mediacji sądowych jak i pozasądowych.

  Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, prawa oraz praktyki biznesowej. Uczestnicy nabędą umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania minimalizujące wystąpienia konfliktu w przyszłości. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy, działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, działalności społecznej, związkowej czy w życiu prywatnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER DS. SZKOLEŃ I ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli menedżera szkoleń i rozwoju w szerokim rozumieniu tej funkcji.
  Osoba kończąca studia będzie potrafi projektować i organizować szkolenia i rozwój pracowników:

  • efektywne biznesowo,
  • wnoszące wkład w skuteczność i rozwój kariery pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODOLOGIA I METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CELE STUDIÓW 

  • Przygotowanie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności zaprojektowania badań naukowych oraz odpowiedniego doboru metodologii badawczej, jak i metod badawczych dopasowanych do postawionego pytania badawczego
  • Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy, a także praktycznych umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych, a w szczególności poszukiwania luki badawczej,  stawiania pytań badawczych, prowadzenia badań wstępnych, zbierania i obróbki danych oraz sposobów analizy materiału empirycznego
  • Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego zaprojektowania projektu badawczego w obszarze nauk społecznych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu studiów podyplomowych Nieruchomości komercyjne jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania, inwestowania i doradzania na rynku nieruchomości komercyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie horyzontów rozwojowych słuchaczy i wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie studentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach. 

  Program umożliwia propagowanie koncepcji nowego zarządzania w sektorze publicznym opierającego się na:

  • osiąganiu wyników poprzez orientację na celu, a nie na sztywnych procesach,
  • transformacji tradycyjnej administracji publicznej w kierunku modelu kładącego dużo większy nacisk na zaangażowanie oraz personalną odpowiedzialność osób zarządzających,
  • poszukiwaniu rozwiązań mających na celu odejście od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji,
  • stawianiu przed organizacją i przed pracownikami celów jasno wytyczonych, których zakres wykonania jest możliwy do oceny za pomocą sprecyzowanych wskaźników,
  • poddaniu części zadań realizowanych przez sektor publiczny weryfikacji przez sektor prywatny oraz czynnik społeczny,
  • wymianie doświadczeń z biznesem i zapożyczanie skutecznych rozwiązań sprawdzających się w sektorze prywatnym,
  • kształtowaniu wśród zarządzających postaw menedżerskich, liderskich oraz odchodzeniu od roli kierowniczej.

  Studia są narzędziem do poszerzenia wiedzy o zarządzaniu i wzmocnienia kompetencji menedżerskich oraz dają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych zadaniach realizowanych przez administrację publiczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującymi sposobami wykładni prawa, orzecznictwem trybunałów europejskich i sądów krajowych, oraz wyposażenie w umiejętności i kompetencje wykorzystanej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych.

  a) Cel główny:

  • Podstawowym celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POLITYKA COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Uczestnicy nabędą wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

  Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego.

  Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego – czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POZYTYWNA ORGANIZACJA - WELL-BEING (DOBROSTAN) I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu budowania well-beingu (dobrostanu) i zdrowia (psychicznego i fizycznego) w miejscu pracy. Uczestnicy rozwiną również praktyczne umiejętności oraz kompetencje potrzebne do tworzenia i skutecznego wdrażania programów rozwoju well-beingu (dobrostanu) i zdrowia we współczesnych organizacjach/instytucjach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga około 40%. System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

  Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych. Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP.

  W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO FARMACEUTYCZNE DLA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

  Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

  W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym

  • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT,
  • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych tendencji rynkowych dotyczących umów IT (np. SaaS, IaaS, Cloud Computing itp.)
  • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), regulaminów serwisów internetowych,
  • zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,  
  • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji,  
  • przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT,
  • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych).  

  Studia prowadzone są przez prawników , na co dzień zajmujących się prawem IT i nastawione są na przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej w obsłudze prawnej branży IT. Bazują na analizie orzecznictwa oraz konkretnych przypadków z praktyki (case study).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. Zajęcia realizowane są w większości przez doradców podatkowych z najdynamiczniej rozwijającej się firmy doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy poprzez co studentom przekazywana jest głównie praktyczna wiedza oparta na doświadczeniu najlepszych ekspertów a same studia nabierają iście unikatowego charakteru.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (IP) DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

  Studia szczególnie dedykujemy radcom prawnym, adwokatom i aplikantom, zamierzającym specjalizować się w zakresie prawa własności intelektualnej. Stosunkowo niedawno radcy prawni oraz adwokaci uzyskali uprawnienia do reprezentowania klientów przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

  Rzetelne świadczenie pomocy prawnej w tym zakresie wymaga jednak posiadania szerokiej  wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym badania i zgłaszania znaków towarowych (wzorów przemysłowych).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNA RADA NADZORCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przekazanie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego pełnienia roli członka rady nadzorczej. Wskazanie najlepszych praktyk działania rad nadzorczych pozwalających na kompleksowe i efektywne sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółek. Budowanie kompetencji pozwalających liderom biznesu, na znalezienia własnych, najlepszych odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak członkowie rady nadzorczej mogę wspierać budowę wartości spółki?
  • Jak zdobyć i umiejętnie wykorzystać informacje niezbędne do oceny nadzorowanej firmy?
  • Jak powinna funkcjonować efektywna rada nadzorcza?
  • W jaki sposób członkowie rady nadzorczej mogą najskuteczniej realizować swoje obowiązki nie tylko podczas posiedzeń rady?
  • Jak skutecznie identyfikować szanse i ryzyka biznesowe w zmieniającym się otoczeniu?

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROWADZENIE I MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie wiedzy praktycznej z zakresu monitorowania badań klinicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE KOSMICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzenie horyzontów w dziedzinie eksploracji przestrzeni kosmicznej i podejmowania przedsięwzięć kosmicznych. Umożliwi to osiągnięcie celów w zakresie zarówno samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom z jednej strony rynku pracy, z drugiej zaś - osób aktywnych w sektorze kosmicznym.  

  Studia pozwolą na: 

  Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na założenie i zarządzanie przedsiębiorstwem działającym w sektorze kosmicznym i nawiązującym relacje z polskimi i zagranicznymi partnerami

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia "Psychologia Biznesu dla Menedżerów"dają wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

  Nowoczesne kształcenie menedżerów - to wiedza z zakresu:

  • psychologii zarządzania i inwestowania
  • psychologii rozwiązywania konfliktów
  • psychologii sprzedaży
  • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
  • technik negocjacyjnych opartych na najnowszych odkryciach neuronauki.
  • teorii manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi
  • psychologii HR i PR
  • psychologii motywowania i przywództwa

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PYTHON DEVELOPMENT – ANALIZA DANYCH, UCZENIE MASZYNOWE, PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Python Development – analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT" jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania języka Python w praktycznych zastosowaniach biznesowych.

  Studia podyplomowe w formule hybrydowej (60% zajęć stacjonarnych, 40% zajęć online) mają charakter warsztatowy - podczas zajęć słuchacze pod przewodnictwem doświadczonego wykładowcy budują na żywo rozwiązania IT (livecoding). Zakres omawiany na studiach głównie skupia się na nauce dobrych podstaw samego języka programowania Python oraz na wykorzystaniu jego możliwości do kluczowych obszarów w IT czyli: analizy danych (Data Analysis), uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz budowy aplikacji internetowych (Web Development) także   w zakresie ich projektowania UX/UI oraz wykorzystania narzędzi i platform developerskich czy współpracy w zespołach projektowych z systemem kontroli wersji (git).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - AKREDYTACJA ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

  Zdobycie kwalifikacji ACCA pomaga profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, audytu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz podatków.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wysoko cenionej, zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy - niezależnie od branży. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowych studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z obszaru:

  • Metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości
  • Opracowania zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów
  • Podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa
  • Funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego oraz odpowiedzialności osób wchodzących w skład tych organów
  • Prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów przedsiębiorstwa, w tym optymalizacji wielkości i struktury zatrudniania pracowników oraz prawnych aspektów zarządzania czasem pracy

  Zajęcia obejmują dwa semestry i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i praktyków gospodarczych.

  ADRESACI STUDIÓW

  Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW 

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć.

  ADRESACI STUDIÓW 

  Studia skierowane są do pracowników działów finansowo-księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RYZYKO I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji w podmiotach działających na rynku ubezpieczeń. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu, a także w instytucjach rynku finansowego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują słuchaczy do egzaminów na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także organizowanych przez uczelnię wydarzeń towarzyszących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SENIOR HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli Senior HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru aktualnych trendów, rozwiązań technologicznych i digitalizacji w HR. 
  Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w złożonej i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości rynkowej. Projektowanie adekwatnych do niej rozwiązań umożliwi absolwentowi wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy w wybranej przez siebie branży. 
  Słuchacze w trakcie toku studiów pozna metody i narzędzia z zakresu: zarządzania projektem HR, konstruowania systemów wynagrodzeń, coachingu organizacyjnego, kształtowania kultury organizacyjnej i przywództwa, grywalizacji, digitalizacji procesów HR oraz projektowania użytecznych rozwiązań metodą Design Thinking. Zdobędą wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce z obszarów: analityki obszaru HR, sztucznej inteligencji w HR, systemowego zarządzania talentem organizacyjnym oraz komunikacji wewnętrznej. Poznają zasady realizacji najnowszych koncepcji w praktyce oraz zdobędą wiedzę z zakresu wspierania menedżerów w ich codziennej pracy. Słuchacze będą także kształtować wiedzę i umiejętności z przywództwa, w szczególności opartego na wartościach i adekwatnego do realiów świata VUCA. Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw. Podczas studiów słuchacz tego kierunku jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach poprzez przedmioty takiej jak ekonomia zaufania, zarządzanie różnorodnością  czy zarządzanie energią własną menedżera i jego zespołu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SKUTECZNY EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

  Współczesny employer branding wymaga strategicznego podejścia do zarządzania marką pracodawcy, skupionego na realnym zysku, który potrafisz pokazać zarządowi. Wiemy, że często wymaga trudnych decyzji, umiejętności angażowania menedżerów liniowych i współpracy między różnymi obszarami organizacji.

  Nie jest to zadanie łatwe, dlatego chcemy, aby kompetencje zdobyte na tych studiach były dla Ciebie realnym wsparciem w obszarze, którym zarządzasz i odnosisz sukcesy! Pierwsze managerskie studia employer brandingu, to miejsce na poznanie ich wiedzy odnośnie kompleksowego podejścia do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożeniu narzędzi marketingowych. Zapraszamy do nas. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ PRODUKTOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nabycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy związanej z zarządzaniem kategorią produktową w przedsiębiorstwie handlowym lub nadzorem nad zespołem wykonującym taką pracę.

  KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  • całościowe zrozumienie uwarunkowań rządzących procesami zarządzania kategorią, zarówno po stronie detalisty, jak i dostawcy
  • otrzymanie kluczowej wiedzy o celach, uwarunkowaniach  i metodach zarządzania kategorią, a także  zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi projektowania i zarządzania ofertą handlową
  • rozwinięcie umiejętności wykorzystania dostępnych danych do przeprowadzenia analiz zakończonych wyciągnięciem poprawnych wniosków i podjęciem uzasadnionej decyzji
  • ukształtowanie postawy zarządzania kategorią w oparciu o zrozumienie roli i uwarunkowań, w których znajdują się 3 strony  procesu sprzedażowego: dostawca, detalista i klient
  • umiejętność integrowania wiedzy o klientach, ich sytuacjach zakupowych i sposobach podejmowania decyzji w proces tworzenia oferty kategorii i bieżącego zarządzania kategorią
  • poznanie metod budowy efektywnego planu sklepu i planu półki

  W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zaawansowanej symulacji rynkowej, a także pracować w grupach projektowych nad realnymi zagadnieniami biznesowymi z praktyki swojej, bądź innych słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I ZESPOŁEM SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  • otrzymanie kluczowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń - czyli od budowy efektywnego modelu sprzedaży do budowy efektywnego zespołu sprzedaży 

  • nauka prawidłowego projektowania zależności między Sprzedażą a Marketingiem w organizacji -  czyli jak nie tworzyć podziałów skutkujących stratami finansowymi

  • zrozumienie jak w efektywny sposób projektować systemy motywacyjne - czyli jak zarabiać pieniądze dzięki uporządkowaniu systemów organizacyjnych i pracy z zespołem

  • poznanie metod jak zatrudniać najlepszych menedżerów sprzedaży i sprzedawców oraz  jak wypracować model pod swój dział sprzedaży

  • zrozumienie jak prowadzić negocjacje zespołowe z klientami i łączyć interesy przedstawicieli różnych działów w celu wygenerowania wartości dla organizacji

  • wiedza na temat  bardziej efektywnego wykorzystania potencjału poszczególnych handlowców dzięki określeniu ich talentów i predyspozycji - czyli jak wydobyć najmocniejsze strony twoich sprzedawców

  W ramach programu uczestnicy dostaną możliwość udziału w teście FRIS. Wyniki testu pozwalają uzyskać wiarygodne informacje na temat predyspozycji - stylów myślenia i stylów działania poszczególnych handlowców oraz całego zespołu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY W SELENIUM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. 

  Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie IT, tj. tworzenia i rozbudowywania skryptów testujących dla aplikacji webowych. Charakter studiów oparty jest na tworzeniu testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver i Cypress. 

  Studia obejmują także szereg innych istotnych dla testerów zagadnień, takich jak: testowanie baz danych, efektywną pracę z systemem kontroli wersji GIT oraz wiedzę dotyczącą konteneryzacji i stosowania Ciągłej Integracji (Continuous Integration) wykorzystywanej w branży software development w działach Quality Assurance.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSFORMACJA CYFROWA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest wyposażenie kadry specjalistycznej i menedżerskiej w wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z wpływem innowacji tj. Internet, sztuczną inteligencja, Internet rzeczy, media społecznościowe, big data, urządzania mobilne na zarządzanie organizacją. Ten zestaw wartości pozwoli słuchaczom na skuteczne przeprowadzanie cyfrowej transformacji w każdej organizacji oraz zdobycie kompetencji, dzięki którym będą jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy (Digital Transformation Officer/ Chief Digital Officer).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSITION MANAGER ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The aim of this programme is to prepare current and prospective project and programme managers for the management and coordination of transition and transformation projects and programmes. The delegates will gain core skills and competencies for managing global projects with a focus on organisational/service transition.

  Apart from general project management modules the programme covers other key skills and competences such as organisational transition, leadership, virtual and multicultural team management, facilitation, coaching and mentoring, creative problem solving and visual thinking. Based on Project Management Institute® Talent Triangle which represents the skillset that organisations have deemed as critical for project practitioners the Transition Management Academy meets the expectations of today’s complex business environment.

  Today to succeed just having the technical domain skills is not enough. To truly succeed we need technical project management skills, leadership capabilities and strategic and business management proficiency.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIELOASPEKTOWE ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  1.UNIKATOWA INICJATYWA

  Pierwsze tego typu studia w Polsce - unikatowa w skali Polski inicjatywa Akademii Leona Koźmińskiego i Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce - największej organizacji pracodawców zrzeszających podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami, jak również przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku finansowego w Polsce.

  2.RENOMOWANA KADRA

  Zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów, ale przede wszystkim praktyków rynku związanych z największymi firmami windykacyjnymi, rejestrami kredytowymi oraz kancelariami prawnymi w Polsce. Starannie dobrana kadra umożliwia słuchaczom uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy.

  3.MERYTORYCZNY PROGRAM

  Podstawa programowa obejmuje wszystkie aspekty związane z procesami zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji. Program wypracowany został w oparciu o bogate doświadczenie organizatorów łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. 

  4.PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

  Stawiamy na praktykę! Aktualną wiedzę przekażemy w formie przystępnych ćwiczeń, omawiających liczne studia przypadków, a teorię w trakcie wykładów.

  5.CERTYFIKAT

  Potwierdzenie zdobytych kompetencji w zakresie wiedzy o działalności windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH - BIZNESOWY JĘZYK NIEMIECKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.

  Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch (i do ewentualnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie C2).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I MODELOWANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel główny: dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w praktyce gospodarczej.

  Cele szczegółowe:

  Przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny.

  Dowiedz się więcej
   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I MODELOWANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel główny: dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w praktyce gospodarczej.

  Cele szczegółowe:

  Przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

  Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • Managerów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w firmach i sektorze publicznym,
  • Managerów wyższego i średniego szczebla odpowiedzialnych za wdrożenie systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji,
  • Pracowników operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych odpowiedzialnych za wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem,
  • Osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie CERT/ CSIRT/SOC, 
  • Pełnomocników zarządu ds. cyberbezpieczeństwa,
  • Specjalistów, konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, zarzadzania bezpieczeństwem informacji,
  • Inspektorów Ochrony Danych (IOD),

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM KLIENTA - CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek powstał z połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji. Praktycy, którzy 20 lat temu inicjowali pierwsze kroki w kierunku współczesnego Customer Experience Management, angażują się by przygotować swoich następców. Poprzez konkretne i realne przykłady z funkcjonowania biznesu i administracji publicznej – chcą kształtować świadomych i kompetentnych managerów, gotowych budować strategie, procesy i narzędzia skupione na satysfakcji Klienta XXI wieku. Wysoka i konsekwentnie utrzymywana jakość obsługi nigdy nie jest dziełem przypadku, dlatego zapraszamy po ekspercką wiedzę, narzędzia i inspirację.

  Studia nauczą Cię jak kreować, wdrażać, mierzyć i zarządzać doświadczeniami Klienta. Przeprowadzą Cię przez proces zarządzania jakością od pojedynczych wskaźników po duże strategie. Wyposażą Cię w konkretne, nowe narzędzia oraz pokażą, jak efektywnie łączyć i wykorzystywać to, co już posiadasz.

  Odsłonią wiele praktycznych przykładów, które możesz  bezpośrednio przenieść do swojej pracy. Stworzą pole do wymiany wiedzy. Zainspirują i zmotywują, jeśli utknąłeś w miejscu. Nauczą Cię patrzeć na Klienta holistycznie i kompleksowo. Rozwiną Twoje kompetencje managerskie – bo osoba odpowiedzialna za jakość obsługi to Partner Zarządów w budowaniu silnej marki. Miej odwagę tego oczekiwać.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców są przeznaczone dla osób, które nie są ekspertami w dziedzinie finansów, ale chcą zrozumieć konsekwencje finansowe podejmowanych decyzji biznesowych oraz zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania finansami, które są niezbędne w pracy menedżera lub przedsiębiorcy.

  Program studiów składa się z różnorodnych zajęć, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania sprawozdawczości, controllingu, analizy finansowej, metod oceny projektów inwestycyjnych do podejmowania decyzji biznesowych, a także do budowania strategii podnoszenia wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą mieli okazję poznać również zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem finansowych również w transakcjach zagranicznych, co jest istotne w dzisiejszych czasach, gdy firmy prowadzą działalność na coraz szerszym rynku.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW ZEROEMISYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe dają możliwość wypracowania efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania w nowoczesnych firmach, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej.  Kierunek studiów uwzględnia również prowadzenie wniosków z analizy zgodności efektów nauki z obecnymi potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (eMobility) w całym łańcuchu wartości – budującej ten nowy segment rynku.

  Rekomendacje środowiskowe wynikające z ESG powodują, że dużo mocniej niż wcześniej temat zeroemisyjności zyskuje na znaczeniu w największych firmach, oraz średnich i małych, które realizują dla nich usługi. 

  Celem szczegółowym studiów podyplomowych jest natomiast zaznajomienie studentów z procesami zarządzania flotą pojazdów elektrycznych oraz tych napędzanych ogniwami wodorowymi (OZE) w kontekście potrzeb ekologicznej gospodarki „Przemysłu 4.0”. Program studiów zawiera dodatkowo, pełne wymogi stawiane jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego w aspekcie wykorzystania samochodów eklektycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi w codziennej działalności. Wytycznymi dla firm, oraz rekomendacjami jak je spełnić. Wskazaniem dobrych praktyk oraz wytycznych również dla nowych inwestycji czy obecnie funkcjonujących budynków, aby je przygotować do zasilania zeroemisyjnego transportu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE HOTELAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Kierunek został utworzony w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie
  na wykwalifikowaną kadrę zarządzającą. Celem studiów jest wykształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy na stanowiskach decyzyjnych, a dzięki temu stworzenie nowej jakości w zakresie zarządzania hotelami. Nacisk będzie położony nie tylko na przekazywaną wiedzę teoretyczną, ale zdecydowanie bardziej na nabywanie praktyki niezbędnej w zarządzaniu obiektem hotelowym.

  Dzięki dużej części zajęć o charakterze warsztatowym słuchacze otrzymają współczesną wiedzę z zakresu zarządzania hotelem. Nabędą umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich i wyzwań w branży, do których należą: prowadzenie analizy strategicznej i marketingowej, budowa planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołu, a także kontrolowanie wyników i raportowanie. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Istotny jest również aspekt związany z umiędzynarodowieniem kierunku, dzięki współpracy z siecią Hilton oraz brytyjskim Sheffield Business University, który posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zarządzania hotelami. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim z dodatkowymi (nieobowiązkowymi) modułami w języku angielskim, co pozwoli na podniesienie kompetencji językowych i zapoznanie słuchaczy ze słownictwem branżowym. Symulacja inwestycji hotelowej realizowana w formie pracy grupowej, która stanowi równocześnie projekt końcowy, dodatkowo pozwoli na utrwalenie wiedzy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej i weryfikację założeń biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE LUDŹMI W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów i menedżerów służb personalnych do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w firmie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji. 
  Program studiów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma pomóc specjalistom personalnym i menedżerom w całościowym zrozumieniu funkcjonowania firmy oraz w lepszym komunikowaniu się z menedżerami i specjalistami z innych dziedzin. Zdobyta wiedza pozwoli na bardziej skuteczne kierowanie zachowaniami pracowników i kształtowanie kultury organizacyjnej firmy. 
  W części praktycznej szczególną uwagę zwrócono na najpowszechniej realizowane zadania w pracy działu personalnego - dobór pracowników, ich szkolenie i planowanie karier oraz ocenianie i motywowanie, a także zadania trudne - wynagradzanie i zwalnianie pracowników. Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników działów personalnych, duży nacisk w programie położono na zagadnienia prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów o charakterze marketingowym w przedsiębiorstwach i organizacjach. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NOWYMI MEDIAMI I ROZRYWKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRAKTYKĄ WETERYNARYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do pracy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania praktyką weterynaryjną (zakładem leczniczym dla zwierząt). Szczególny nacisk jest położony na problemy o charakterze marketingowym na branżowym rynku weterynaryjnym. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do sprawnego i efektywnego zarządzania praktyką weterynaryjną uwzględniających dynamicznie rosnący i zmieniający się rynek.

  ADRESACI STUDIÓW

  Uczestnikami studiów mogą być osoby pełniące funkcje decyzyjne w zakładach leczniczych dla zwierząt, menedżerowie, właściciele i pracownicy praktyk weterynaryjnych lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, a także osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa, pragnące wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (tytuł zawodowy: inżynier, lekarz weterynarii, magister).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - Z GFKM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jesteśmy online ready. W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

  Głównym celem studiów jest przygotowanie naszych uczestników do skutecznego prowadzenia projektów z użyciem najlepszych znanych metod, praktyk i narzędzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BADANIACH KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel główny:

  Przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide. Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu. Przygotowanie i wspieranie słuchaczy w uzyskiwaniu certyfikacji PMP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel główny:

  • Przygotować uczestnika do pełnienia roli kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektu informatycznego, w szczególności związanego z rozwojem oprogramowania.
  • Nauczyć efektywnej pracy na linii klient – dział IT.
  • Dostarczyć wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi.
  • Zajęcia zorganizowane są w postaci wykładów, ćwiczeń z użyciem komputera, symulacji biznesowych i gier, analizy przypadków

  Cele szczegółowe:

  • Dostarczyć wiedzy na temat metodyki PMBOK® Guide.
  • Przygotować uczestnika do certyfikacji SCRUM Master oraz PMP® oraz ocenić poziom jego wiedzy odnośnie tych certyfikacji przez wykonanie próbnego egzaminu.
  • Dostarczyć wiedzy na temat podstaw metodyki zarządzania usługami IT - ITIL.
  • Dostarczyć wiedzy z korzystania z MS Project.
  • Uświadomić specyfikę współpracy i komunikacji w zespole projektowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W OKRESIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia w swoich założeniach mają pozwolić uczestnikom nabycie nowych umiejętności w kontekście zrozumienia znaczenia i roli transportu w gospodarce sieciowej i zarządzania transportem na bardzo dynamicznym i konkurencyjnym rynku pracy jakim  jest rynek  usług transportowych i działalność podmiotów w transporcie lądowym.

  Osiągnięcie założonych szczegółowych efektów kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie w transporcie lądowym” pozwoli na teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania transportem drogowym i kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zastosowania nowoczesnych technologii i warunków zapewnienia efektywnego działania  w przedsiębiorstwach i organizacjach transportu drogowego i kolejowe

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW 

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z istotnymi obszarami działalności oraz przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Celem studiów jest również dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju.

  ADRESACI STUDIÓW

  Program studiów przygotowany został z myślą o tych, którzy prowadzą lub planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, osobach zarządzających małymi i średnimi firmami oraz pracownikach takich firm. Studia te są dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie: zarządzania mediami, marketingu medialnego, dystrybucji filmowej oraz organizacji produkcji w filmie i telewizji, popartej kontaktem z wykładowcami, mających praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

  ADRESACI STUDIÓW 

  Program studiów adresowany jest do osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem: stacji telewizyjnych, agencji reklamowych, domów produkcyjnych, studiów filmowych, dystrybutorów i niezależnych producentów, a także absolwentów wszelkich studiów, zarówno humanistycznych, ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w dziedzinie mediów i podniesieniem swoich kwalifikacji lub planujących w przyszłości podjęcie pracy w sektorze mediów. Mamy nadzieję, że rozszerzony program kolejnej edycji zainteresuje nowa grupę odbiorców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODPYLOMOWE

  Rekrutacja

  FIFA/CIES Programme in Sports Management to unikalny program stworzony z myślą o rozwoju dyscypliny zarządzania sportem z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk. FIFA/CIES International University Network zrzesza obecnie kilkanaście uczelni wyższych z całego świata, które realizują program w oparciu o lokalną sytuację obszaru zarządzania w branży sportowej. Absolwenci programu mogą ubiegać się o stypendium FIFA Master.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze studia w Polsce dające interdyscyplinarną, kompleksową i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w obszarze zarządzania własnością intelektualną. 

  Obecnie w dobie szybko rozwijającej się innowacyjnej gospodarki niezwykle istotne jest przygotowanie grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów d/s zarządzania własnością intelektualną.

  Celem studiów Zarządzanie własnością intelektualna, jest wykształcenie kadry menedżerskiej potrafiącej profesjonalnie zarządzać własnością intelektualną powstającą w przedsiębiorstwach, szkołach wyższych oraz instytutach naukowo-badawczych.

  Absolwenci studiów Zarządzanie własnością intelektualną zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania własności intelektualnej w strategii biznesowej, procesach komercjalizacji oraz transferu technologii. Dobrze zarządzana własność intelektualna w przedsiębiorstwie czy uczelni  prowadzi do budowania silnej pozycji w gospodarce i zdobywania przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ANALIZA BIZNESOWA W PROJEKTACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli analityka biznesowego, doświadczonego członka zespołu. Studia nie tylko zapewniają transfer wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto zapewniają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w standardzie BABOK.

  Zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych staje się coraz bardziej krytyczną kompetencją decydująca o sukcesie lub klęsce małych i wielkich przedsięwzięć. Profesja analityka biznesowego poszukiwana jest w sektorze informatycznym, finansowym i wielu innych firmach. Pojawił się również zbiór dobrych praktyk BABOK oraz certyfikat potwierdzający jego znajomość.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowe korzyści dla uczestników wiążą się z doskonaleniem przez nich umiejętności w następujących obszarach: strategicznym zarządzaniu zakupami, realizacji procesu zakupowego, w tym stosowania instrumentów zarządzania zakupami w praktyce działań  rynkowych (np. analizy ABC, XYZ, TCO), komunikacji i negocjacji w procesie zakupów, controlingu procesów zakupowych, marketingu w  zakupach, planowania zakupów,  reguł handlowych, zasad kalkulacji kosztów zakupowych, metod i technik zastosowań rozwiązań informatycznych w zakupach oraz metod zakupowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi np. elektroniczne platformy i systemy zakupowe. Kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw podczas zakupów. Zapoznanie się z  różnicami kulturowymi w globalnym świecie współpracy z dostawcami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PERSONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Położenie nacisku na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi dostarcza szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i daje możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ekonomicznej ocenie strategii personalnej firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Zespołami” zawiera podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, inne formy aktywnej nauki) z zakresu operacyjnego zarządzania i inspirującego przywództwa, które z perspektywy menedżera:

  • zapewniają skuteczność realizacji powierzonych menedżerowi i jego zespołowi celów biznesowych, zadań i obowiązków,
  • gwarantują budowanie autorytetu i pozycji menedżera, jego profesjonalizm w działaniu,
  • pozwalają na poznanie mechanizmów psychospołecznych, które są podstawą zachowań członków zespołu,
  • sprzyjają świadomemu kształtowaniu przez menedżera motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki wśród pracowników,
  • czynią go świadomym partnerem działu zarządzania zasobami ludzkimi i pozwalają efektywnie korzystać z oferowanych przez ten zespół metod i narzędzi,
  • dają okazję do poznania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu budowania i inspirowania zespołów w codziennej pracy,
  • umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału pracy zespołowej dając okazję do maksymalizowanie ich wydajności,

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA BIZNESU. TRANSFORMACJA KLIMATYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie biznesu na wyzwania związane z transformacją w kierunku zrównoważonym, w tym w szczególności w aspekcie klimatyczno-energetycznym, który już dzisiaj silnie oddziałuje na strategie przedsiębiorstw i ekonomikę całych łańcuchów wartości.

  Zrównoważony rozwój to spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska, co wszystko razem stanowi największe wyzwanie naszych czasów i dotyczy każdego z nas.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZRÓWNOWAŻONE FINANSE I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęcia w formule online.

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania szansami oraz ryzykiem związanym z transformacją biznesu w kierunku standardów ESG, w celu trwałego wzrostu wartości firmy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZWINNE PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” zawiera podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne z zakresu zwinnego podejścia do przywództwa, które zapewnia skuteczność realizacji celów biznesowych i umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym środowisku biznesowym świata VUCA. Ponadto sprzyja budowaniu kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki, a także kultury dobrostanu (well-beingu) i psychologicznego bezpieczeństwa, stanowiących kluczowe aspekty pracy pożądane przez współczesnych pracowników.

  Absolwent studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” rozwija poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje, takie jak: umiejętność zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zmianą, a także uczy się stosować je w praktyce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy/ instytucji, na rzecz której działa. Kompetencje te wpisują się również w model ,,Kompetencji Przyszłości”, stanowiących przedmiot wielu badań i inicjatyw praktycznych. Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości odbywa się już na masową skalę w rozwiniętych gospodarkach, a w warunkach polskich wdrażają je najlepsi pracodawcy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)