Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, której priorytetowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Uczelnia stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w szerokim zakresie, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych oraz wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumieniem i refleksją nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot penitencjarystyki.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. W czasie trwania studiów w służbie kandydackiej studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Oferta dydaktyczna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z prawem, obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.03.2021 do 31.05.2021
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.03.2021 do 31.05.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie: znaleziono 4

Grupa kierunku
 • Ochrona ludności

  studia podyplomowe

 • Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów sw

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzenie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone dla funkcjonariuszy sw

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Komentarze (0)