Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej ostatnich lat XIX wieku, kiedy to w 1888 roku powołano do życia Konserwatorium Muzyczne. Misją Akademii od początków jej istnienia jest kształcenie muzyków- humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki.

Misja ta realizowana jest poprzez uczenie rzemiosła, wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów, uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, a także kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Za prowadzenie procesu nauczania odpowiadają trzy wydziały: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski. Każdy z nich należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju.

Istotnym elementem funkcjonowania uczelni jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności o wymiarze międzynarodowym. Dzięki niej studenci mogą uczestniczyć między innymi w popularnym programie Erasmus+, w ramach którego, na podstawie podpisanych umów partnerskich z uczelniami z krajów członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej, odbywa się wymiana studentów.

W gronie realizowanych kierunków znajdują się: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Wokalistyka, Instrumentalistyka. Ten ostatni oferuje studia w 38 specjalnościach w programie studiów licencjackich oraz 40 w programie studiów magisterskich.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 30.04.2021 do 08.06.2021
Studia II stopnia od 30.04.2021 do 08.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.04.2021 do 08.06.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.04.2021 do 08.06.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Muzyczna w Krakowie: znaleziono 4

Grupa kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)