Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą uczelnią plastyczną w naszym kraju, a utworzona została w 1818 roku, dzięki pomysłodawcom: Józefowi Brodowskiemu i Józefowi Peszce – krakowskim malarzom. Dzisiaj jest uczelnią nowoczesną, rozwijającą się pod względem struktury, kadry, kierunków i metod kształcenia.

Krakowska ASP złożona jest z siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Architektury wnętrz, Wydział Form przemysłowych, Wydział Grafiki, Wydział Intermediów, Wydział Konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby.

Każdy kandydat na studia otrzymuje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Mają one charakter spotkań, podczas których omawiane są prace osób ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie sztuki w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Istotnym elementem programu studiów są praktyki zawodowe. Ich celem jest między innymi poszerzenie oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów.

W palecie oferowanych kierunków kształcenia znajdują się: Architektura wnętrz, Edukacja artystyczna, Grafika, Intermedia, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia, Wzornictwo.

Część kierunków realizowana jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeden z nich- Architektura wnętrz posiada także opcję kształcenia w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.05.2021 do 12.07.2021 od 01.07.2021 do 22.07.2021
Studia II stopnia od 25.05.2021 do 12.07.2021 od 01.07.2021 do 22.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.05.2021 do 12.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.05.2021 do 12.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.07.2021 do 22.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.07.2021 do 22.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: znaleziono 2

Grupa kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Komentarze (0)