Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN Kraków) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej to zagadnienie, które interesuje bardzo wielu młodych ludzi, poszukujących drogi dalszego edukacyjnego rozwoju. Na nowych studentów czeka ponad 13 tysięcy miejsc na 79 kierunkach, reprezentujących różne dyscypliny.

Okres naboru to czas, kiedy należy podjąć decyzje, określić swoje plany, zastanowić się nad tym, co dalej. Dla niektórych wiąże się to z dużą niepewnością oraz niemałą ilością pytań. Co warto podkreślić, proces rekrutacji na studia nie jest niczym skomplikowanym i trudnym do przejścia, jeśli trzymamy się jasno określonych zasad. Poza tym, każdą wątpliwość można skutecznie rozwiać, a nawet ułatwić sobie drogę po indeks.

UKEN rekrutacja na studia, UKEN przedmioty maturalne, UKEN przelicznik punktów. Nie są to hasła pochodzące znikąd, niemające żadnych podstaw. To hasła i pytania, na które odpowiedzi poszukują kandydaci w Internecie.

Takie zabiegi są oczywiście zrozumiałe, ponieważ każdy kandydat chce wiedzieć jak najwięcej, jak również każdy chce znaleźć potwierdzenie swojego przekonania o słuszności wyboru, a także odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytanie: czy mam szanse dostać się na studia? Tak. Szanse są, a nawet możemy je obliczyć.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Podstawą procesu kwalifikacyjnego na studia są przedmioty maturalne. Każdy kierunek dostępny w katalogu dydaktycznym wymaga innego, mniejszego lub większego zestawu przedmiotów, które mają znaczenie w tym procesie. Ponadto w ofercie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdują się kierunki, które od kandydatów wymagają dodatkowej aktywności, a mianowicie uczestnictwa w egzaminach wstępnych. Tymi kierunkami są: Malarstwo, Sztuka i edukacja oraz Sztuka i media.

Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są według zasady:

poziom podstawowy 1 % pkt = 1 punkt

poziom rozszerzony 1 % pkt = 1,5 punktu

Jeśli kandydaci zdawali maturę na obu poziomach, uwzględniane są wyniki korzystniejsze.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Metoda liczenia punktów uzależniona jest od tego czy kandydat może pochwalić się starą maturą, nową maturą czy też maturą międzynarodową lub europejską. Podany powyżej przykład dotyczy nowej matury, ale spróbujmy wszystkie zebrać w jednym miejscu.

Wynik egzaminu maturalnego przeliczane są według zasady:

  • poziom podstawowy 1 % pkt = 1 punkt

  • poziom rozszerzony 1 % pkt = 1,5 punktu

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

  • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,

  • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

 

Zasady przeliczania wyników dla starej matury prezentują się następująco:

Świadectwo dojrzałości

(skala ocen 3 – 5)

 

Świadectwo dojrzałości

(skala ocen 2 – 6)

Punkty do rankingu

3

2

30

 

3

50

4

4

70

 

5

90

5

6

100

 

Jak wyglądają zasady w przypadku matury międzynarodowej? Otóż, kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą. Identyczną zasadę stosuje się przy maturze europejskiej.

 

Limity miejsc

Limity miejsc to nic innego jak liczba miejsc przygotowanych dla nowych studentów. Co oczywiste, kierunki są bardziej i mniej liczne, jak również liczba miejsc uzależniona bywa od trybu kształcenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że limity bywają płynne. W uzasadnionych przypadkach uczelnia może zdecydować się na przekroczenie limitu miejsc albo na uruchomienie kierunku z mniejszą liczbą studentów.

Aby pokazać różnorodność, posłużmy się przykładami. Na kierunku Administracja w trybie stacjonarnym przygotowano 120 miejsc, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w trybie niestacjonarnym przygotowano 80 miejsc, na kierunku Ekonomia w trybie stacjonarnym przygotowano 120 miejsc, na kierunku Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami w trybie niestacjonarnym przygotowano 80 miejsc.

sprawdź UKEN limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy to zagadnienie, które warte jest dokładnego omówienia. Nie chodzi tylko o to, że uczestnictwo w nich jest bardzo dobrym sposobem sprawdzenia swojej wiedzy czy też poczucia ducha rywalizacji lub po prostu szansą na zdobycie nagród. Chodzi o to, że osiągnięcia w nich mają duży wpływ na proces postępowania kwalifikacyjnego, a laureatom oraz finalistom przysługują konkretne ulgi, a nawet przyjęcie na studia z pominięciem postępowania.

Oczywiście chodzi o konkretne profile i rodzaje tych wydarzeń. Honorowane są olimpiady stopnia centralnego, konkursy ogólnopolskie oraz konkursy międzynarodowe. Ich lista jest dość szeroka.

Znajdują się na niej między innymi: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, National Geographic World Championship, Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Historyczna. Pozycji na liście jest znacznie więcej. Warto sprawdzić, która olimpiada przypisana jest do konkretnej propozycji kształcenia.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

W jaki sposób dowiemy się, że jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia swojego wymarzonego planu? Otóż, na naszym osobistym koncie w internetowym systemie rejestracji pojawi się informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Co zrozumiałe, w pierwszej kolejności należy ogłosić sukces, a potem przeczytać dokładne wytyczne, ponieważ odebrana przed chwilą wiadomość nie oznacza, że nasza rekrutacyjna aktywność się zakończyła.

Przed nami kolejny element rekrutacji, czyli dostarczenie dokumentów. Ktoś mógłby zapytać: dlaczego nie mogę wyjechać teraz na wakacje, a dokumenty przesłać po powrocie? Każdy etap naboru na studia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej prowadzony jest w jasno określonych ramach czasowych i na składanie dokumentów również jest konkretny termin.

Co jeśli nie dostarczymy dokumentów albo dostarczymy je z opóźnieniem? Niestety, konsekwencje tego będą opłakane, bowiem zostaniemy wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Dokumenty to kropka nad „i”, potwierdzenie, że faktycznie decydujemy się na podjęcie nauki. Brak dokumentów oznacza naszą rezygnację.