Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r.

 

Kolejne tury rekrutacji

W lipcu 2024 zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Uniwersytet KEN w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UKEN Kraków ubiegało się 12 tys. kandydatów, którzy złożyli 20 970 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował ponad 10 tys. miejsc na ponad 70 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 26 osób. Do popularnych kierunków należały także: filologia angielska (13 osób na jedno miejsce), kryminalistyka (10 osób na miejsce), grafika (9 osób na miejsce) oraz stosunki międzynarodowe (8 osób na miejsce).   

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (58 kierunków) i drugiego (41 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (10 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKEN mogą aplikować na 75 kierunków studiów stacjonarnych oraz 49 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Architektura informacji - Instytut Nauk o Informacji
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Art & design - Instytut Sztuki i Designu
 • Art & science - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo narodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo zdrowotne - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Bioinformatyka - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Biologia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Cyberbezpieczeństwo - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Design - Instytut Sztuki i Designu
 • Digital design - Instytut Sztuki i Designu
 • Dziennikarstwo - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Instytut Nauk Technicznych
 • Ekonomia - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Ekoturystyka - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Etyka - mediacje i negocjacje - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej
 • Filologia germańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia hiszpańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia polska - Instytut Filologii Polskiej
 • Filologia romańska - Instytut Neofilologii    
 • Filologia rosyjska - Instytut Neofilologii
 • Filologia ukraińska - Instytut Neofilologii
 • Filologia włoska - Instytut Neofilologii
 • Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii - Instytut Socjologii    
 • Fizyka - Instytut Nauk Technicznych
 • Geodezja i geoinformacja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Geografia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Geopolityka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Grafika - Instytut Sztuki i Designu
 • Historia - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Historia - studia nauczycielskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Informatyka - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Instytut Nauk Technicznych
 • Kognitywistyka - Instytut Socjologii
 • Komunikacja wizualna - Instytut Sztuki i Designu
 • Kryminalistyka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Instytut Filologii Polskiej
 • Logistyka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Logopedia - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Malarstwo - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Matematyka - Instytut Matematyki
 • Media content & creative writing - Instytut Filologii Polskiej    
 • Międzynarodowa polityka społeczna i analityka - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Nauczyciel biologii i geografii - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Pedagogika - Instytut Pedagogiki
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika specjalna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika szkolna z edukacją techniczną - Instytut Nauk Technicznych
 • Praca socjalna - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Prawo - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Psychologia - Instytut Psychologii
 • Psychologia i biologia zwierząt - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Socjologia - Instytut Socjologii
 • Stosunki międzynarodowe - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Studia nad wizualnością - visual studies - Instytut Sztuki i Designu
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Sztuka i edukacja - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Sztuka i media - Instytut Sztuki i Designu
 • Sztuka współczesna - Instytut Sztuki i Designu
 • Turystyka historyczna i muzealnictwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Turystyka i rekreacja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Instytut Nauk o Informacji
 • Zarządzanie kryzysowe - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Zarządzanie ochroną środowiska - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - Instytut Socjologii
 • Zarządzanie w służbach społecznych - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację
Rekrutacja śródroczna od stycznia do lutego 2025

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników od lipca do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji od lipca do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Uchwałę rekrutacyjną 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdziesz tutaj.

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UKEN w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powiększyła się o 15 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: art & science, cyberbezpieczeństwo, dziennikarstwo, geodezja i geoinformacja, gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, historia - studia nauczycielskie, komunikacja wizualna, międzynarodowa polityka społeczna i analityka, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna z edukacją techniczną, turystyka historyczna i muzealnictwo, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ochroną środowiska, visual studies.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 drugą najchętniej wybieraną uczelnią pedagogiczną był Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na który wpłynęło 24 421 zgłoszeń. 

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie cieszył się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów zainteresowanych naukami pedagogicznymi. Kandydaci na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej mogli wybierać pomiędzy 62 kierunkami studiów w trybie stacjonarnym oraz 43 kierunkami w trybie niestacjonarnym.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajduje się 62 kierunki studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 24421.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. psychologię (26,97), grafikę (9,87), dziennikarstwo (7,69), digital design (7,68), prawo (7,67), filologię angielską (7,46).

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 75

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura informacji
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Art & design
Instytut Sztuki i Designu

II stopnia

stacjonarne

Art & science
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Digital design
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoturystyka
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Instytut Filologii Angielskiej

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia romańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska
Instytut Neofilologii

I stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
Instytut Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i geoinformacja
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolityka
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Grafika
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Historia
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Historia - studia nauczycielskie
Instytut Historii i Archiwistyki

jednolite

stacjonarne

Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Instytut Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizualna
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Kryminalistyka
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Instytut Nauk o Zdrowiu

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Instytut Matematyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media content & creative writing
Instytut Filologii Polskiej

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nauczyciel biologii i geografii
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Instytut Pedagogiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Specjalnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Instytut Pedagogiki Specjalnej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika szkolna z edukacją techniczną
Instytut Nauk Technicznych

jednolite

stacjonarne

Praca socjalna
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Instytut Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Instytut Socjologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia nad wizualnością - visual studies
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne

Sztuka i edukacja
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i media
Instytut Sztuki i Designu

I stopnia

stacjonarne

Sztuka współczesna
Instytut Sztuki i Designu

II stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Socjologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)