Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwerystet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 27 marca 2024 r. do 31 października 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito Chorzów powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czekają: grafika komputerowa i multimedia.

 

Uniwersytet WSB Merito Chorzów w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 26 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (20 kierunków, w tym 3 inżynierskie) i drugiego (12 kierunków studiów magisterskich i 5 kierunków studiów magisterskich z podyplomowymi) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Uniwersytecie WSB Merito mogą wybrać spośród studiów stacjonarnych, niestacjonarnych lub online. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkie kierunki pierwszego i drugiego stopnia są realizowane hybrydowo tj. wykłady odbywają się online, a ćwiczenia w budynku uniwersytetu.

 

 

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biznes i administracja
 • English for business purposes
 • Finanse i rachunkowość
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Informatyka
 • Informatyka dla inżynierów
 • Inżynieria zarządzania
 • Język angielski w biznesie
 • Logistics
 • Logistyka
 • Management
 • Marketing and sales
 • Marketing i sprzedaż
 • Marketing i sprzedaż - studia online
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Prawo w biznesie
 • Psychologia
 • Psychologia w biznesie
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia online
 • Zarządzanie dla inżynierów

Dowiedz się więcej: www.merito.pl

 

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie jest uczelnią łączącą sferę biznesową z akademicką. Takie połączenie pozwala śledzić bieżące trendy na rynku pracy i dostosowywać programy nauczania do jego wymagań i potrzeb.

Uczelnia znajduje się w trzech budynkach. Główny zlokalizowany jest w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29, drugi mieści się przy ulicy Armii Krajowej 10- 12, natomiast trzeci znajduje się w Katowicach, przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. Wszystkie obiekty posiadają sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach drugiego stopnia w połączeniu ze studiami podyplomowymi oraz na osobnych studiach podyplomowych. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów MBA – Master of Business Administration, nakierowanych na rozwijanie umiejętności menedżerskich.

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oferuje studentom także program Direct- Entry, dzięki któremu mają okazję odbyć ostatni rok studiów w University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii i po jego zakończeniu otrzymać dwa dyplomy. Poza tym, studenci studiów drugiego stopnia mogą odbyć je na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i uzyskać w ten sposób podwójny dyplom magistra.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie to zestaw kierunków, które realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W katalogu odnajdziemy między innymi: Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość, Inżynierię zarządzania, czy Logistykę. Uczelnia oferuje także kierunki i specjalności prowadzone w języku angielskim. Są to między innymi: Logistics of Trade and Distribution, Innovative Marketing, Computer Graphics and Multimedia, czy International Business.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 27.03.2024 do 31.10.2024 od 27.03.2024 do 31.10.2024
Studia II stopnia od 27.03.2024 do 31.10.2024 od 27.03.2024 do 31.10.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 27.03.2024 do 31.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 27.03.2024 do 31.10.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 27.03.2024 do 31.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 27.03.2024 do 31.10.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Uniwersytet WSB Merito Chorzów - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito Chorzów: znaleziono 24

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja publiczna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes i administracja

II stopnia

niestacjonarne

English for business purposes

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika komputerowa w multimediach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka dla inżynierów

II stopnia

niestacjonarne

Inżynieria zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Język angielski w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia

stacjonarne

Marketing and sales

I stopnia

stacjonarne

Marketing i sprzedaż

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Marketing i sprzedaż - studia online

I stopnia

online

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie dla inżynierów

II stopnia

niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Komentarze (0)