Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 20 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UMW ogłoszone zostaną 15 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 9 sierpnia 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.umw.edu.pl

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMW ubiegało się 11375 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotował prawie 2 tys. miejsc na 10 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 29 osób. Do popularnych kierunków należały także: kierunek lekarski (16 osób na jedno miejsce), położnictwo (6 osób na miejsce), pielęgniarstwo (5 osób na miejsce) oraz fizjoterapia (5 osób na miejsce).

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (4 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMED mogą aplikować na 10 kierunki studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu

Dowiedz się więcej: rekrutacja.umw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 maja do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

15 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

16-18 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 lipca do 27 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 3 września 2024
Składanie dokumentów 4-6 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 9 sierpnia do 30 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 3 września 2024
Składanie dokumentów 4-6 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od lipca do sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.umw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów - jednolite magisterskie znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów - I stopnia znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - wyniki rekrutacji 2022/2023

Podczas rekrtuacji 2022/2023 (stan na 11.07.2022) o przyjęcie na studia na UMW ubiegało się 9469 kandydatówUniwersytet przygotował 1,1 tys. miejsc na 10 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (3994), kierunek lekarsko-dentystyczny (1415), fizjoterapia (759), farmacja (692), pielęgniarstwo (660) oraz analityka medyczna (515).
Najbardziej obleganymi kierunkami na UWM pod względem liczby osób na miejsce były: kierunek lekarsko-dentystyczny (27), kierunek lekarski (13), fizjoterapia (8), analityka medyczna (7) oraz ratownictwo medyczne (7).
 

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023 (stan na 11.07.2022)

 1. Lekarski (profil ogólnoakademicki) 3994 zgłoszeń
 2. Lekarsko-Dentystyczny (profil ogólnoakademicki) 1415 zgłoszeń
 3. Fizjoterapia (profil ogólnoakademicki) 759 zgłoszeń
 4. Farmacja (profil ogólnoakademicki) 692 zgłoszeń
 5. Pielęgniarstwo (profil praktyczny) 660 zgłoszeń
 6. Analityka Medyczna (profil praktyczny) 515 zgłoszeń
 7. Dietetyka (profil praktyczny) 458 zgłoszeń
 8. Położnictwo (profil praktyczny) 438 zgłoszeń
 9. Ratownictwo Medyczne (profil praktyczny) 414 zgłoszeń
 10. Zdrowie Publiczne (profil ogólnoakademicki) 124 zgłoszeń

* studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023 (stan na 11.07.2022)

 • Lekarsko-Dentystyczny (profil ogólnoakademicki) 27 osób na miejsce
 • Lekarski (profil ogólnoakademicki) 13 osób na miejsce
 • Fizjoterapia (profil ogólnoakademicki) 8 osób na miejsce
 • Analityka Medyczna (profil praktyczny) 7 osób na miejsce
 • Ratownictwo Medyczne (profil praktyczny) 7 osób na miejsce
 • Dietetyka (profil praktyczny) 6 osób na miejsce
 • Położnictwo (profil praktyczny) 6 osób na miejsce
 • Pielęgniarstwo (profil praktyczny) 5 osób na miejsce
 • Farmacja (profil ogólnoakademicki) 4 osób na miejsce
 • Zdrowie Publiczne (profil ogólnoakademicki) 3 osób na miejsce

* studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uniwersytety cieszyły się dużą popularnością wśród kandydatów, bowiem na jedno miejsce średnio przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na liście rankingowej znalazło się 6146 kandydatów.

Na studia stacjonarne I i II stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotował 1302 miejsca, z kolei na studia niestacjonarne 490, co łącznie daje 1792 miejsca.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu znajduje się 10 kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia oferowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. kierunek lekarski (2911), stomatologia (909), farmacja (470), dietetyka (319), fizjoterapia (298), pielęgniarstwo (291).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: stomatologia (17,5), kierunek lekarski (9,5), ratownictwo medyczne (4,7), analityka medyczna (4,0), dietetyka (4,0).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 2021/2022
 • kierunek lekarski: 2911 kandydatów
 • stomatologia: 909 kandydatów
 • farmacja: 470 kandydatów
 • dietetyka: 319 kandydatów
 • fizjoterapia: 298 kandydatów
 • pielęgniarstwo: 291 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 2021/2022:

 • stomatologia 17,5 osób na jedno miejsce,
 • kierunek lekarski 9,5 osób na jedno miejsce,
 • ratownictwo medyczne 4,7 osób na jedno miejsce,
 • analityka medyczna (4,0),osób na jedno miejsce,
 • dietetyka (4,0)osób na jedno miejsce,

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu łączy badania naukowe i zadania dydaktyczne z działalnością diagnostyczno- leczniczą, która realizowana jest w szpitalach klinicznych i innych placówkach prowadzących działalność leczniczą, które również składają się na bazę dydaktyczną.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i trzeciego stopnia. Ponadto, uczelnia oferuje studia podyplomowe. Studenci, dzięki współpracy międzynarodowej uczelni, otrzymują możliwość odbycia części studiów bądź praktyk w jednej z zagranicznych uczelni.

Ponadto, na studentów czeka bogata oferta stypendialna. Mogą się oni ubiegać o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogę, kredyt studencki oraz stypendium rektora. Dodatkowo olimpijczycy, którzy dzięki swoim osiągnięciom dostali się na studia, mogą ubiegać się o stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oferuje również kształcenie w ramach English Division.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu składa się z czterech wydziałów. Są to: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko- Stomatologiczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Katalog dydaktyczny obejmuje następujące kierunki: Lekarski, Lekarsko- Dentystyczny, Farmacja, Analityka medyczna, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.05.2024 do 12.07.2024
Studia II stopnia od 20.05.2024 do 27.08.2024 do 27.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.05.2024 do 27.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 27.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - studia 2024

Specjalności - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: znaleziono 2

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Organizacja i zarządzanie
Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie populacyjne
Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)