Uniwersytet WSB Merito Gdynia - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet WSB Merito Gdynia - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet WSB Merito Gdynia - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie WSB Merito Gdynia odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 27 marca 2024 r. do 16 października 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie WSB Merito Gdynia

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito Gdynia powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: psychologia oraz transport spedycja logistyka.

 

Uniwersytet WSB Merito Gdynia w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 12 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (11 kierunków) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolite magisterskie (studia 1 stopnia), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSB mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet WSB Merito Gdynia kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Filologia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Management
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Psychologia w biznesie
 • Transport spedycja logistyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: merito.pl

 

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia należy do największej grupy niepublicznych uczelni w kraju. Cechą charakterystyczną WSB jest przede wszystkim kształcenie w taki sposób, aby każdy student mógł komfortowo łączyć naukę z pracą i życiem prywatnym.

Przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, złożone z przedstawicieli firm i instytucji związanych z daną branżą. Dzięki temu uczelnia ma możliwość śledzenia trendów, reagowania na nie oraz dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Ponadto, WSB kładzie szczególny nacisk na praktyczny wymiar nauczania. Dlatego część zajęć w ramach niektórych specjalności odbywa się w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Uniwersytet WSB Merito Gdynia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, drugiego stopnia w połączeniu ze studiami podyplomowymi, jak również odrębnych studiach podyplomowych i w ramach programu MBA, czyli Master of Business Administration.

Uczelnia kojarzona jest głównie z kształceniem o profilu biznesowym, ale oferuje naukę także w innych dyscyplinach, między innymi z obszaru nauk społecznych, czy filologicznych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito Gdynia zawiera kierunki reprezentujące różne dziedziny nauki. Każdy kierunek posiada liczne specjalności, w tym także realizowane w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 27.03.2024 do 16.10.2024 od 27.03.2024 do 16.10.2024
Studia II stopnia od 27.03.2024 do 16.10.2024 od 27.03.2024 do 16.10.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 27.03.2024 do 16.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 27.03.2024 do 16.10.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 27.03.2024 do 16.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 27.03.2024 do 16.10.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito Gdynia: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport spedycja logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Komentarze (0)