Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (19 kierunków) i drugiego (12 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w WSB mogą aplikować na 24 kierunków studiów stacjonarnych oraz 24 kierunków studiów niestacjonarnych. Dodatkowo uczelnia prowdzi 1 kierunek w formie studiów online.

 

Wyższa Szkoła Bankowa - kierunki studiów 2023/2024

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • design w biznesie
 • engineering management
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w biznesie studia inżynierskie
 • inżynieria zarządzania
 • it in business
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia inżynierskie
 • management
 • management and law
 • menedżersko - prawny
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • prawo w biznesie
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • tourism and recreation
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online

Sprawdź Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki 2023/2024

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Toruniu

kierunki studiów w Toruniu

uczelnie i studia w Toruniu

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu rozpoczęła działalność w 1998 roku. Od tego czasu rozrosła się oferta dydaktyczna, a na koncie uczelni przybyło wiele nagród i wyróżnień.

Atutem toruńskiej WSB jest przede wszystkim praktyczne podejście do tematu kształcenia. Uczelnia stawia sobie za cel stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin i nabywania umiejętności wykorzystywania jej w praktyce, spotkań z ekspertami i wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji z przedstawicielami świata biznesu, planowania karier zawodowych.

Misją uczelni jest hasło: „Partnerzy w rozwoju kariery zawodowej”. Na tej podstawie wdrażane są nowoczesne metody kształcenia, jak również pomysły specjalnie powołanej Komisji do spraw Jakości Kształcenia, złożonej z przedstawicieli firm i instytucji związanych z daną branżą, którzy pomagają przy opracowywaniu programów kształcenia.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych, studiach drugiego stopnia łączonymi ze studiami podyplomowymi, jak również kształcenie na studiach MBA, czyli Master of Business Administration.

Studenci otrzymują dostęp do specjalnych platform e- learningowych, wspomagających proces kształcenia. Dzięki nim znajdą materiały potrzebne do zajęć, skomunikują się z wykładowcą, czy wzbogacą swoją naukę o dodatkowe testy i zadania.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu to zestaw kierunków reprezentujących różne dziedziny nauki. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Logistykę, Finanse i rachunkowość, Inżynierię zarządzania, Turystykę, czy Pedagogikę. Kierunki realizują liczne specjalności, a część z nich prowadzona jest w języku angielskim, na przykład Management and Law, Engineering Management, czy IT in Business.0

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - studia 2023

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Engineering management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance and accounting

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie studia inżynierskie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

It in business

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia inżynierskie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management and law

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menedżersko - prawny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Tourism and recreation

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie - studia online

I stopnia

online

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)