• BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
  Zakres tematyczny studiów to głównie zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności analiza i ocena ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędna do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym.
  Studia podyplomowe skierowane są do kadry z zakładów chemicznych, inżynierów pracujących w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służb bezpieczeństwa technicznego, BHP i ochrony środowiska, pracowników biur projektów, przedstawicieli administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentantów uczelni akademickich.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają zarówno na wypełnianie zdań analityka ryzyka, inżyniera procesowego, jak również zadań inspektora PSP, IOŚ w zakresie poważnych awarii, jak i inspektora PIP w zakresie stanowisk pracy zagrożonych wybuchem. Unikalnym podejściem oferowanego programu kształcenia jest zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i ochrony obiektów dużego ryzyka / zwiększonego ryzyka /infrastruktury krytycznej w oparciu o proces zarządzania ryzykiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi 
  Studia podyplomowe skierowane są do przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami, absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką
  Cel studiów:
  Celem studiów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
  • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
  • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
  • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
  • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
  • organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (0)