Politechnika Łódzka

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

 • ENERGY SYSTEMS IN THE BUILT ENVIRONMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, a także uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczając ten etap studiów otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. W drugim semestrze wykorzystują tę wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych. Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energy systems in the built environment jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest unikatowym kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez cztery wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

  Studenci w ramach programu studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego; projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy; badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy; ratownictwa medycznego i technicznego; systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp); prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp.

  Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, realizując badania i projekty naukowe na ich potrzeby, wykonując ekspertyzy i opracowania, oraz przez specjalistów - praktyków z branży bhp, przedstawicieli państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej) i instytutów naukowych (np. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa

  Kierunek łączy różne dyscypliny naukowe: w tym biotechnologię, nanotechnologię i technologię chemiczną, a także inżynierię mechaniczną. Nauczymy Cię podstaw pozwalających na twój rozwój w kierunku zaawansowanych technologii umożliwiających przekształcanie materiałów i surowców w użyteczne produkty m.in. dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

  Dowiesz się także o procesie usuwania zanieczyszczeń, nowych technologiach energetycznych – biopaliwach, wykorzystaniu wodoru.

  W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzę na temat rozdzielania substancji. Na tym kierunku studenci uczą się bowiem także stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii prowadzenia procesów oraz wytwarzania różnych produktów metodami biotechnologicznymi. Umożliwia to na prowadzenie procesów m.in. w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineryjnym.

  Przyszli specjaliści inżynierii chemicznej i biochemicznej będą odpowiedzialni za wdrożenie zasad ekonomii cyrkularnej w najważniejszych sektorach gospodarki. Zakłada ona przede wszystkim ponowne wykorzystanie surowców i efektywność energetyczną.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria chemiczna
  • Inżynieria biochemiczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska

  Inżynieria środowiska – to miejsce dla ludzi czujących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka. Jest to niezwykle istotne w czasach, w których wszystkie działania człowieka ukierunkowane są na powstrzymanie zmian klimatycznych, które są największym wyzwaniem dla nauki i gospodarki w wymiarze globalnym.

  Studia na kierunku inżynieria środowiska są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno–przyrodniczy. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do realizacji prac inwestycyjnych, projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych oraz budowlanych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

  Coraz częściej mówi się o zupełnie nowej orientacji naukowo-gospodarczej inżynierii środowiska: w grę wchodzą tu kierunki związane z przyszłością nauki i gospodarki, a są to m.in. obszary tzw. smart city, smart buildings, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • Ekologiczne źródła energii
  • Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
  • Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • Ekologiczne źródła energii
  • Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
  • Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)