• ENERGY SYSTEMS IN THE BUILT ENVIRONMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów energy systems in the built environment

  Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, a także uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczając ten etap studiów otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę.

  W drugim semestrze wykorzystują tę wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych.

  Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa pracy

  Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest unikatowym kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez cztery wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

  Studenci w ramach programu studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego; projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy; badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy; ratownictwa medycznego i technicznego; systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp); prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp.

  Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, realizując badania i projekty naukowe na ich potrzeby, wykonując ekspertyzy i opracowania, oraz przez specjalistów - praktyków z branży bhp, przedstawicieli państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej) i instytutów naukowych (np. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria chemiczna i biochemiczna

  Kierunek łączy różne dyscypliny naukowe: w tym biotechnologię, nanotechnologię i technologię chemiczną, a także inżynierię mechaniczną. Nauczymy Cię podstaw pozwalających na twój rozwój w kierunku zaawansowanych technologii umożliwiających przekształcanie materiałów i surowców w użyteczne produkty m.in. dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

  Dowiesz się także o procesie usuwania zanieczyszczeń, nowych technologiach energetycznych – biopaliwach, wykorzystaniu wodoru.

  W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzę na temat rozdzielania substancji. Na tym kierunku studenci uczą się bowiem także stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii prowadzenia procesów oraz wytwarzania różnych produktów metodami biotechnologicznymi. Umożliwia to na prowadzenie procesów m.in. w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineryjnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria chemiczna
  • Inżynieria biochemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Inżynieria środowiska – to miejsce dla ludzi czujących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka. Jest to niezwykle istotne w czasach, w których wszystkie działania człowieka ukierunkowane są na powstrzymanie zmian klimatycznych, które są największym wyzwaniem dla nauki i gospodarki w wymiarze globalnym.

  Studia na kierunku inżynieria środowiska są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno–przyrodniczy. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do realizacji prac inwestycyjnych, projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych oraz budowlanych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

  Coraz częściej mówi się o zupełnie nowej orientacji naukowo-gospodarczej inżynierii środowiska: w grę wchodzą tu kierunki związane z przyszłością nauki i gospodarki, a są to m.in. obszary tzw. smart city, smart buildings, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • Ekologiczne źródła energii
  • Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
  • Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • Ekologiczne źródła energii
  • Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
  • Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (0)